Weyts: Digisprong ook voor buitengewoon onderwijs

De Digisprong in het onderwijs wordt doorgetrokken in het buitengewoon onderwijs, in het deeltijds beroepsonderwijs en in de leertijd.

Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Volgens de N-VA-minister wordt er 10 miljoen euro extra uitgetrokken om al de betrokken leerlingen een eigen ICT-toestel te geven.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat er nog duidelijke gaten zitten in de digitalisering van het Vlaamse onderwijs. Onderzoek toont ook aan dat Vlaanderen op dat vlak achterloopt tegenover andere landen. Scholen hebben onvoldoende of verouderd ICT-materiaal, leerkrachten scoren niet goed op ICT-vaardigheden, enz…

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) kondigde eerder al aan dat hij die digitale achterstand wil ombuigen in een voorsprong. Het budget voor ICT voor het Vlaamse onderwijs gaat in één klap van 32 miljoen euro in 2019 naar 375 miljoen euro. Eerder was al bekend dat alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs en alle scholieren in het ASO, BSO, KSO en TSO toegang krijgen tot een eigen ICT-toestel. Er was echter nog onduidelijkheid over de scholieren van het buitengewoon secundair onderwijs, het deeltijds beroepsonderwijs (waar scholieren 2 dagen per week les krijgen) en de zogenaamde leertijd (1 dag les per week).

‘De logica zelve’

Minister Weyts trekt de Digisprong nu door in alle onderwijstypes. Concreet wordt er ook voor elke leerling van het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 1 (gericht op sociale aanpassing) en opleidingsvorm 2 (gericht op sociale aanpassing en arbeidsdeelname in een aangepaste omgeving) , het deeltijds beroepsonderwijs en de leertijd 552 euro voorzien voor een ICT-toestel en andere digitale infrastructuur. Dat is hetzelfde bedrag als in de andere onderwijstypes. In totaal gaat het om een bijkomende investering van 10 miljoen euro.

Volgens Weyts was de beslissing niet voor iedereen vanzelfsprekend. ‘Moet je wel een evenwaardige en individuele laptop voorzien voor een leerling die maar deeltijds naar school gaat, of voor een leerling die speciale zorgnoden heeft? Maar voor mij is het de logica zelve: juist omdat dit vaak kwetsbare leerlingen zijn, moeten we hen zo goed mogelijk ondersteunen. Digitale hulpmiddelen kunnen uitgerekend voor hen heel veel betekenen’, aldus Weyts.

Partner Content