Windows XP en Firefox zijn het kwetsbaarst

Uit een onderzoek van beveiligingsbedrijf Sourcefire blijkt dat Windows XP en Firefox de producten met het grootste aantal zeer ernstige kwetsbaarheden zijn

Een medewerker van Sourcefire gebruikte de gegevens van de Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) database en die van het National Institute of Standards and Technology (NIST) voor het onderzoek naar meest kwetsbare softwareproducten. Hij bekeek de statistieken van het aantal kwetsbaarheden die de afgelopen 25 jaar voor softwareproducten werden geregistreerd. Daaruit blijkt dat Microsoft Windows XP het meest kwetsbare product ooit is met 453 softwarefouten met de hoogste kwalificatie. Met 433 fouten in deze categorie is Mozilla Firefox het tweede meest kwetsbare product.


In de 25 jaar dat kwetsbaarheden in software- en open sourceproducten worden geregistreerd lag de piek in 2006 met 6.612 kwetsbaarheden. Het slechtste jaar evenwel was 2007 toen er 3.519 zeer ernstige softwarefouten werden geregistreerd op een totaal van 6.518. In 2012 bedroeg het totaal aantal registraties 5.281. Goed nieuws is wel dat de fouten met het hoogste risico een dalende trend laten zien. Het vorige decennium lag het gemiddelde ervan op 45 percent. Inmiddels is hun aandeel gezakt naar 33 percent.


“Ook interessant is dat van de top vier browsers die een totaal van 90% van het browsermarktaandeel vertegenwoordigen, Firefox de meest kwetsbaarheden in elke categorie heeft, gevolgd door Chrome, dan Internet Explorer en ten slotte Safari,” stelt het rapport.

Partner Content