Zelflerend waterbeheersysteem moet waterschaarste voorkomen

De eerste sensor werd plechtig in dienst gesteld in aanwezigheid van Vlaams Minister-President Geert Bourgeois, West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé en West-Vlaams gedeputeerde Bart Naeyaert. © Imec

Een netwerk van slimme sensoren moet helpen om wateroverlast, schaarste en verontreiniging tegen te gaan. De eerste watersensor werd dinsdag geïnstalleerd in Diksmuide.

In Kasteelpark De Blankaart is de eerste slimme sensor ingehuldigd die het mogelijk maakt om het waterpeil en de kwaliteit van het water permanent te monitoren. Deze sensor is de eerste in een netwerk van duizenden sensoren die samen een intelligent waterbeheersysteem in Vlaanderen zullen vormen. “Innovatieve zelflerende algoritmes zullen de grote hoeveelheid data van de sensoren verwerken om de waterkwaliteit en -kwantiteit permanent en in real-time op te volgen, en ook modellen voeden die toekomstige evoluties voorspellen”, legt Piet Seuntjens uit, innovatie-manager bij VITO.

Dankzij dat systeem moeten beschikbare waterreserves beter benut kunnen worden, en moet Vlaanderen zich beter kunnen wapenen tegen de groeiende dreiging van waterschaarste. Het IJzerbekken doet dienst als pilootgebied.

“Ons water is een schaars goed waar we duurzaam mee om moeten springen”, zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois. “Een efficiënt beheer is dan ook noodzakelijk.”

Het gaat om een initiatief van verschillende partners, waaronder Aquafin, de Watergroep, Vlakwa, Imec en Vito.

Partner Content