Zit er nog wel innovatie in IT-infrastructuur?

De IT-netwerkinfrastructuur heeft een grote impact op de bedrijfsprocessen. Ze zorgt idealiter voor een veilige, betrouwbare en snelle uitwisseling van data en informatie. Toch lijkt netwerkinnovatie niet altijd prioritair voor de CIO. Een gemiste kans?

Data News verzamelde 40 ‘controversiële’ stellingen over de toekomst van IT en technologie, en legt ze dagelijks voor aan experten ter zake. Vandaag: ‘Er zit geen innovatie meer in IT-(netwerk)infrastructuur’

Gregor Petri, analist bij Gartner: Gematigd eens

Volgens Gartner investeren organisaties slechts beperkt in netwerkinfrastructuur en netwerkservices, zeker in verhouding tot de bestedingen op het vlak van publieke en private cloud, IoT of serverinfrastructuur. Gregor Petri, analist bij Gartner, meent dat die terughoudendheid de innovatie op het vlak van schaalbare digitale initiatieven en moderne ICT-services vertraagt. Ondernemingen veronderstellen dat met een migratie naar de cloud aan de meeste noden op het vlak van netwerkstrategie en veiligheid is voldaan. “Onterecht”, stelt hij, “aangezien het gros van de IaaS- en SaaS-providers geen WAN-connectiviteit als onderdeel van hun dienstverleningspakket aanbiedt.”

Investeringen op het vlak van netwerkinfrastructuur en netwerkservices leiden volgens Gartner tot een grotere wendbaarheid. De eerste stap richting een optimale netwerkstructuur omvat een inventarisatie van de huidige en toekomstige netwerknoden. CIO’s moeten nagaan of het netwerk klaar is voor onder meer 5G en edge computing. Een strategische netwerkroadmap, uitgestippeld door multifunctionele teams, biedt daartoe de nodige handvaten.

Frank De Reymaeker, hoofd Enterprise Networking bij Cisco Belux: Oneens

“Netwerkinnovatie kent verschillende gedaanten”, meent Frank De Reymaeker, hoofd Enterprise Networking bij Cisco Belux. “De meeste ontwikkelingen situeerden zich lange tijd op het vlak van snelheid, protocollen, redundantie en capaciteit. Die klassieke componenten evolueren vandaag nog altijd en zullen dat in de toekomst blijven doen. De grootste versnelling situeert zich evenwel op het vlak van de software.”

Het netwerk van vandaag moet zich voortdurend aanpassen aan nieuwe vereisten of ‘bedrijfsintenties’. Intent-based netwerken kunnen die nieuwe intenties automatisch in netwerkrichtlijnen vertalen en ze vervolgens orkestreren via software-defined networking. Zo koppelt het netwerk gebruikers en dingen flexibel en veilig met datacenter- en cloudapplicaties. Intent-based netwerken geven realtime feedback over de toepassing van de bedrijfsintenties, om zich continu te verbeteren. Frank De Reymaeker omschrijft het als de Waze van uw netwerkinfrastructuur, waarbij u applicaties verplaatst naar de omgeving waarin ze het meest performant opereren.

Cisco onderscheidt daarbij drie cruciale innovaties. “Door automatisering en programmeerbaarheid past het netwerk zich flexibel aan. Daarnaast vormt artificiële intelligentie een belangrijke bondgenoot. AI maakt het mogelijk om waarschuwingen en problemen te filteren in functie van de prioriteiten die een onderneming stelt. Machine reasoning interpreteert incidenten en wendt die opgedane kennis aan om toekomstige problemen op te lossen.” Als derde continue innovatie vermeldt De Reymaeker het veiligheidsaspect. “Bedrijven hebben vandaag alle belang bij een netwerk dat data van alle securitydomeinen integreert, alle patronen herkent en die correleert.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content