Zuckerberg wil globale toekomst voor Facebook

Facebook-CEO Mark Zuckerberg. © Reuters
Brecht Somers Stagiair DataNews.be

Facebook CEO Mark Zuckerberg heeft zijn visie gegeven op de rol die hij met Facebook in de wereld wil spelen. In een brief van een 5.700 woorden schrijft de 32-jarige Amerikaan over hoe zijn website zal omgaan met de verschillende normen van de gebruikers, fake news en de toenemendende polarisering.

“Willen we ons in de toekomst meer verbinden of keren we net terug op onze stappen?” vraagt hij in de inleiding. De Facebook-oprichter lijkt zich met deze en andere uitspraken in de eerste plaats te richten tegen het opkomende isolationisme van Donald Trump die met ‘Amerika eerst’ president werd, en het Verenigd Koninkrijk dat stemde om de EU te verlaten. Al noemt hij deze nooit bij naam.

In de brief benadrukt Zuckerberg dat Facebook zowel internationaal als lokaal mensen met elkaar wil verbinden. “Facebook kan veel meer zijn dan een verbinding tussen vrienden familie,” schrijft Zuckerberg. Hij ziet in het sociale netwerk een rol als bindmiddel van het traditionele middenveld en hij wil ook hulpverlening tijdens crisissen en burgerparticipatie bevorderen.

Die opdracht is volgens hem niet veranderd, wel de vraag in hoeverre we die internationale verbinding nog willen. Waarna hij voorbeelden aanhaalt van hoe Facebook mensen met elkaar verbindt en voor ‘nieuwe’ sociale cohesie zorgt.

Filters

De kritiek die er op Facebook kwam tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen om zelf een actievere rol te spelen in het bestrijden van ‘fake news’ blijft grotendeels onbeantwoord. “Ik maak me zorgen over dit fenomeen, we hebben het uitgebreid bestudeerd,” staat er te lezen.

Opvallend is dat Zuckerberg zijn dienst vooral niet in één adem wil noemen met nieuwsorganisaties, ook al werd juist tijdens die verkiezingen duidelijk hoeveel mensen hun nieuws consumeren via de sociale netwerksite.

Het bestrijden van ‘ongepaste content’ komt wel uitgebreid aan bod in de brief. Zuckerberg wil dat gebruikers zelf kunnen kiezen wat ze zien aan naaktheid en geweld. Tot op vandaag verwijdert Facebook berichten op basis van meldingen van gebruikers en artificiële intelligentie. Als een foto of video wordt verwijderd, geldt dat dus voor alle gebruikers van het platform, wereldwijd. Binnenkort zouden gebruikers dus persoonlijk kunnen filteren bovenop de systemen die al gebruikt worden.

Als een gebruiker geen filters kiest, worden ze automatisch bepaald op basis van de keuzes van anderen in dezelfde regio. Zou men in Belgie massaal te kennen geven dat volledig naakt niet door de beugel kan, dan zal je op Facebook binnenkort moeten aangeven dat je het alsnog wilt zien. Met de diversiteit aan normen en waarden van het internationale Facebook publiek laat Zuckerberg het na om zelf een grens te trekken, “Zittend hier in Californië zijn we niet in de beste positie om culturele normen van over de hele wereld te identificeren. In plaats daarvan hebben we een systeem nodig waar iedereen kan deelnemen aan het bepalen van die standaarden.”

Daarbovenop laat de Facebook CEO verstaan nog altijd te willen samenwerken met overheden om de lokale wetten toe te passen op het sociale netwerk.

Partner Content