Zwitserse hogeschool berekent getal pi tot 62,8 biljoen cijfers na de komma

Daarmee is het vorige record van 50 biljoen cijfers verbroken, zo maakte de hogeschool voor toegepaste wetenschappen Graubünden bekend.

De doelstelling van het project was niet om de cijferreeks exact te kennen, maar wel om ze te kunnen berekenen, schrijven de onderzoekers op hun website. Voor de berekening maakte de hogeschool gebruik van een hoog-performant computersysteem in zijn Centrum voor Data Analytics, Visualization and Simulation (DAViS). Die hardware wordt ook gebruikt voor bijvoorbeeld RNA-analyse, flow-simulaties of bij tekstanalyses. ‘We wilden verschillende doelen bereiken met deze wereldrecordpoging’, zegt professor Dr. Heiko Rölke van DAViS. ‘Bij het voorbereiden en uitvoeren van de berekeningen konden we heel wat kennis opbouwen en onze processen optimaliseren. Dat is in het voordeel van onze onderzoekspartners waarmee we projecten rond data analyse en simulatie uitvoeren die erg intensief zijn op computationeel vlak.’

Eeuwenoud vraagstuk

Het getal pi, dat op school wordt aangeleerd als 3,14 en de verhouding tussen de omtrek en diameter van een cirkel weergeeft, was al gekend bij de oude Grieken. Vroeger moest het getal met de hand worden berekend, een tijdrovende bezigheid. Maar tegenwoordig worden die berekeningen overgenomen door computers.

Het vorige record voor het berekenen van pi stond op conto van Google, dat het getal in zijn cloud berekende tot op 50 biljoen cijfers in 2019. De Zwitserse onderzoekers hadden voor hun berekening 108 dagen nodig. De laatste gekende cijfers van pi zijn nu 7817924264.

Partner Content