Karen Boers

Waarom er nood is aan een Belgisch ‘Startup Manifesto’

Karen Boers Initiatiefneemster Startups.be en freelance coach

“Een Belgisch Startup Manifesto met 5 tot 10 concrete, realiseerbare en goed onderbouwde voorstellen die digitale ondernemers van zuurstof voorzien en hen de mogelijkheid geven om te experimenteren en te falen, kan de overheid inspireren”, zegt Karen Boers van Startups.be.

Niemand minder dan Neelie Kroes stak het vuur aan de lont van de Startup Manifesto beweging. Ze verzamelde een aantal zwaargewichten voor haar ‘Startup Europe Leaders Club’, en vroeg hen met een recept(enboek) te komen voor succesvolle start-ups. Het Europese Startup Manifesto zag het daglicht in september 2013. Sindsdien zijn ondernemers in een aantal lidstaten haar voorbeeld gevolgd, ondermeer in het Verenigd Koninkrijk, Polen, Griekenland en Spanje.

Begin februari liet Neelie zien dat ze nog lang niet aan haar pensioen toe is – ze dook op in het publiek van de Startup Europe Summit in Berlijn, en herhaalde haar oproep om tot actie over te gaan. De statige dame is immers de mening toegedaan dat ondernemers het heft in eigen handen moeten nemen. Gejammer over beleidsmakers die het licht maar niet willen zien, is immers zinloos. Ambitieuze maar haalbare en concrete voorstellen formuleren om hen de weg wijzen, heeft daarentegen meer kans om écht een verschil te maken.

De kans dat die voorstellen ook echt doorsijpelen naar concrete beleidsacties is nog nooit zo groot geweest. Zowel bij de Europese als de nationale en regionale overheden is het besef gegroeid dat de digitale economie meer omvat dan het kunnen opzetten van webshops. En dat het verwerven van digitale skills en een sterk analytisch vermogen essentieel zullen zijn om nog aan de slag te kunnen in de economie van morgen.

Zowel bij de Europese als de nationale en regionale overheden is het besef gegroeid dat de digitale economie meer omvat dan het kunnen opzetten van webshops.

De eerste “Digitale Agenda” voor België staat momenteel in de steigers, waarbij minister Alexander Decroo met zijn “Digital Minds for Belgium” task force heel duidelijk de hand reikt naar industrie én de start-up wereld om inspiratie te kunnen opdoen en de potentiële beleidsinstrumenten op de praktijk te helpen enten. Ook binnen de Europese Commissie ligt de nadruk voor de komende legislatuur zeer sterk op de “Digital Single Market” – om het immense obstakel dat de versnipperde Europese markten nu eenmaal vormen, tegen te kunnen gaan.

“The time is now” – daar bestaat geen twijfel over. En het is aan de Belgische ondernemers om met hun “receptenboek” te komen. Een Belgisch Startup Manifesto met 5 tot 10 concrete, realiseerbare en onderbouwde voorstellen die digitale ondernemers van zuurstof voorzien en armslag geven om te experimenteren en te falen zonder daar al te zeer voor afgestraft te worden (want dat hoort er nu eenmaal bij).

Origineel aan het Belgische initiatief, is dat het helemaal “the startup way” ontstaan is: snel, viraal en vooral met héél veel goesting! Na een tweet van Ramon Suarez (oprichter BetaCowork), toonde Xavier Damman (oprichter Storify) zich bereid de pen ter hand te nemen en al snel toonden ook Robin Wauters (oprichter tech.eu), Bart Becks (oprichter angel.me) en Toon Vanagt (oprichter data.be) en ikzelf (oprichter Startups.be) zich bereid de schouders onder dit project te zetten, een groep die sindsdien nog verder aangesterkt werd.

Xavier gooide meteen de bal in het ondernemerskamp met een eerste reeks van ideeën. Via Startups.be werd een brede oproep gelanceerd om zelf ook met ideeën, voorstellen en voorbeelden te komen, via #BEStartupManifesto, blog posts, e-mail berichtjes of welk digitaal medium dan ook.

De reacties waren overweldigend. Op minder dan twee weken tijd kwamen honderden enthousiaste reacties en steunbetuigingen, maar vooral héél veel constructieve voorstellen binnen. Geen geklaag, maar een luid klinkende en eensgezinde stem voor vooruitgang met een brede waaier aan mogelijkheden. Geen gedroom, maar concrete en werkbare ideeën.

Het wordt een hele kluif om dit allemaal te verwerken in een gebald maar krachtig document. Om het tempo erin te houden, hebben we onszelf een strakke deadline opgelegd: op de Tech Startup Day in The Egg op 12 maart 2015 (www.techstartupday.be) wordt de eerste versie gelanceerd!

Maar omdat we digitale ondernemers zijn in een snel veranderende context, beseffen we maar al te goed dat dit nog maar het startpunt van de discussie is. Een Startup Manifesto moet voor ons een levend document zijn – dat ook de komende maanden en jaren nog verder aangevuld en bijgestuurd kan worden én onderbouwd met data.

Stellingen poneren is één ding, helpen de berekening te maken wat dat gaat kosten en hoe je die budgetten bij elkaar kan krijgen, is even goed onze verantwoordelijkheid als die van de overheid. En ook daar zullen wij als ondernemers zelf het goeie voorbeeld moeten geven. Het ‘pay it forward’ principe kan daarbij een leidraad zijn: bereidheid om in eigen zakken te tasten, maar dan wel op een moment dat die zakken diep genoeg geworden zijn.

Gaat zo’n Startup Manifesto één op één in de nieuwe beleidsnota’s belanden? En kunnen de ondernemers de belangen van de grote bedrijven overschaduwen? Is dat überhaupt onze bedoeling? Natuurlijk niet. Maar de weg naar de toekomst bouw je niet in één nacht. Die bouw je steen per steen. En als er één ding is dat het #BEStartupManifesto nu al onomstotelijk bewezen heeft, dan is het wel dat de Belgische start-up scene floreert en vibreert. Dat onze klassieke ondernemingszin wordt aangevuld met een gezonde ambitie, met een brede waaier aan aanstormend talent én rijpe ervaringsdeskundigen.

Eén en ander stemt mij alvast hoopvol dat we op een keerpunt staan en dat ons nog boeiende tijden te wachten staan!

Karen Boers is de initiatiefneemster achter Startups.be, en is ook actief als freelance coach.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content