Agoria Techlancers: ecosysteem voor freelancers en opdrachtgevers

Agoria
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

14 december 2021, 15:00 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 06:46

De freelance-markt voor IT’ers blijft groeien. Bedrijven vinden in freelancers de expertise, flexibiliteit en inzetbaarheid die op de reguliere arbeidsmarkt ontbreekt. De freelancers genieten in hun werk van meer vrijheid en uitdaging dan in een vaste job.

De groeiende schaarste aan IT-profielen verandert de sector. Omdat bedrijven er lang niet altijd in slagen hun IT-vacatures met nieuwe, vaste medewerkers ingevuld te krijgen, schakelen ze steeds vaker freelancers in. IT-experten die zien hoe gegeerd ze zijn, kiezen daardoor almaar vaker voor een loopbaan als freelancer.

Groeiende markt

Het is een evolutie waar Agoria bewust op inspeelt. Het kennisplatform voor de technologiebedrijven uit de maakindustrie, de digitale en de telecomsector zet via Agoria Techlancers expliciet de deur open voor de freelancers uit de technologische industrie, voornamelijk IT-experten en ingenieurs. “De arbeidsmarkt verandert”, zegt Geert Jacobs, Program Manager Agoria Techlancers. “Daar willen we de juiste ondersteuning bij kunnen bieden. Via Agoria Techlancers brengen we freelancers en bedrijven samen in één ecosysteem.”

Geert Jacobs, Program Manager Agoria Techlancers
Geert Jacobs, Program Manager Agoria Techlancers

Om een zicht te krijgen op de opportuniteiten en uitdagingen, onderzochten Agoria en Data News de Belgische markt voor zelfstandige ingenieurs en freelance IT-experts. Het is een groeiende markt, zo blijkt. Het voorbije jaar ging het naar schatting om 6 tot 9 procent, goed voor een totaal van zowat 6.000 freelance IT’ers en ingenieurs. “Daar zitten heel ervaren experts bij”, zegt Geert Jacobs, “die na een lange carrière in vaste dienst alsnog de stap naar freelance-projecten zetten. Maar evengoed gaat het om IT’ers die een vaste job aanvullen met freelancewerk.”

De juiste opdracht voor de juiste freelancer

Wat al die freelancers bindt, is het feit dat ze behalve IT’er of ingenieur ook ondernemer zijn. En net rond dat aspect biedt Agoria Techlancers extra ondersteuning. “Een freelancer maakt deel uit van een ecosysteem”, vervolgt Geert Jacobs. “Via Techlancers kan de freelancer zijn of haar persoonlijke netwerk uitbreiden, wat belangrijk is om de juiste opdrachten te vinden.” Voor de meeste freelancers blijkt dat trouwens niet echt een probleem te zijn. Uit het onderzoek van Data News en Agoria blijkt dat meer dan 80% van de freelancers een volle agenda heeft. Eén op drie freelancers moet zelfs regelmatig werk weigeren.

Agoria Techlancers: ecosysteem voor freelancers en opdrachtgevers

De meerwaarde van het ecosysteem uit zich echter ook op andere manieren. “Voor freelancers is permanente vorming onmisbaar om relevant te blijven in de markt”, zegt Geert Jacobs. “Freelancers kunnen in dat verband bij ons terecht voor tal van opleidingen, evenementen en allerlei documentatie.” Daarnaast bieden partners als Sirius Legal, SBB, ODB en Volvo aanvullende ondersteuning aan. Tegelijk is het ecosysteem ook heel waardevol voor de opdrachtgevers. “Bedrijven staan soms weigerachtig tegenover werken met freelancers omdat ze er zo niet in slagen expertise intern te verankeren. Dat is net wat we met het ecosysteem opvangen. Dat is namelijk waar de kennisborging gebeurt.”

Betrokkenheid

De verwachting is dat bedrijven steeds vaker freelancers zullen inschakelen. In de praktijk zijn ze daar echter niet altijd even klaar voor. Uit de studie blijkt dat 75% van de bedrijven die met freelancers werken daarbij niet over een formele policy beschikt. “Dat is zeker een aandachtspunt”, zegt Geert Jacobs. “Wanneer we een community van technologische freelancers, detacheringsbedrijven, online-platformen en opdrachtgevers uitbouwen, zal dat uiteindelijk voordeel bieden aan alle partijen. Niet alleen komen freelancers meer te weten over de policy van opdrachtgevers, ook bedrijven kunnen ontdekken welke vormen van opdrachtgeverschap er bestaan. Daarnaast zullen getuigenissen van freelancers ook de nodige inspiratie bieden aan de collega-ondernemers. De community zal ook de betrokkenheid tussen opdrachtgevers en freelancers verhogen.”

Meer weten over de opportuniteiten en uitdagingen van werken als en met IT-freelancers? Download hier de whitepaper: www.techlancers.be