AI zorgt voor verhoogde efficiëntie bij bedrijven

Fujitsu
Fujitsu
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

28 januari 2022, 13:59 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 06:49

Dankzij de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) kunnen bedrijven nu serieus overwegen AI te implementeren om hun werklast te verlichten en hun operationele efficiëntie te verbeteren.

AI is niet langer sciencefiction

Hoewel kunstmatige intelligentie niet nieuw is, hebben velen nog twijfels over de concrete en snelle toepassing in de dagelijkse bedrijfsvoering. En AI is niet beperkt tot de zogenaamde hightechsectoren.

Sinds een tiental jaar zien we concrete doorbraken op het gebied van kunstmatige intelligentie“, vertelt Cédric Jadoul, Service Director bij Fujitsu Luxemburg, gespecialiseerd in de ondersteuning van de digitale transformatie van bedrijven. “Denk maar aan de sterke evolutie van de rekenkracht van de hardware, de beschikbaarheid van big data als drijfkracht van AI, of de ontwikkeling van cloudoplossingen waarbij bedrijven toegang krijgen tot beproefde en herbruikbare AI-modules.”

Voornamelijk leidde de daling van de reken- en opslagkosten, parallel aan de ontwikkeling van de cloud, tot de opkomst van nieuwe rekenmodellen en dus tot de concrete toepassing van AI in operationele taken“, verduidelijkt Sébastien Wileczek, Head of Digital Business Consulting bij Fujitsu Luxemburg. “Dankzij de nieuwe technologieën kunnen we veel sneller significante resultaten bereiken voor de klant. En dat alles levert een aanzienlijke bijdrage tot de duurzame implementatie van kunstmatige intelligentie in de bedrijfswereld.

Betere operationele efficiëntie

Klanten verwachten een alsmaar efficiëntere, snellere en performantere service. Werknemers verwachten dat hun werkgevers tools ter beschikking stellen zodat ze productiever kunnen zijn en zich tegelijkertijd kunnen toeleggen op taken met toegevoegde waarde.

Kunstmatige intelligentie is een troef waarmee bedrijven hun concurrentievoordeel kunnen behouden door hun relatie met de klanten te verbeteren, op hun behoeften te anticiperen en het klanttraject te versnellen. Zo krijgen de klanten sneller datgene waar ze naar op zoek waren. “Neem bijvoorbeeld een consumentenkrediet van 5000 euro“, illustreert Cédric Jadoul. “In een traditioneel systeem neemt de klant contact op met zijn bank of kredietinstelling. Vaak duurt het een paar dagen voordat hij een antwoord krijgt. Dankzij AI kan zijn verzoek vrijwel onmiddellijk worden verwerkt en het krediet heel snel worden toegekend of geweigerd.

Slimme systeemmodellen verbeteren via procesautomatisering ook de operationele efficiëntie van de organisatie. De medewerkers worden productiever doordat ze bepaalde repetitieve en vervelende taken uit handen kunnen geven. Ze kunnen zich dan toeleggen op taken met toegevoegde waarde waarbij ze hun soft skills kunnen benutten: creativiteit, subjectiviteit, empathie en meer. “De overweging voor AI is gemakkelijk gemaakt voor de bedrijven, want AI is simpelweg een noodzaak geworden. De vraag van de gebruikers en de hogere werklast van de medewerkers zijn twee factoren die elk bedrijf ertoe zouden moeten bewegen om AI-oplossingen te implementeren“, meent Cédric Jadoul.

Inzichten in het gebruik van AI voor een geslaagde implementatie

Voor een succesvolle implementatie van een dergelijke oplossing moeten de teams erbij worden betrokken, door de processen, de manier van werken en het samenwerken met deze slimme systeemmodellen opnieuw uit te denken. Het is essentieel om de gebruikers bij de verandering te ondersteunen en op te leiden om hen te wijzen op de voordelen van AI en om het succes van de projecten te verzekeren. Fujitsu biedt klanten eveneens ondersteuning aan om het evenwicht te vinden tussen de behoeften van de gebruikers, de bedrijfsdoelstellingen en de keuze voor de juiste technologie.

Het wettelijk kader mag evenmin over het hoofd worden gezien. “De algemene toepassing van kunstmatige intelligentie zal een aanzienlijke gegevensverwerking vereisen, wat uiteraard vragen doet laten rijzen op het vlak van de regelgeving, bijvoorbeeld in verband met de GDPR“, voegt Sébastien Wileczek er nog aan toe. Om elk potentieel discriminerend karakter van AI te vermijden, passen Fujitsu’s projecten (naast de normen inzake het respect voor de persoonlijke levenssfeer) het beginsel toe van ‘explainable AI’ waarbij de beslissingen genomen door kunstmatige intelligentie zodanig transparant zijn dat ze altijd kunnen worden verklaard en verantwoord.

Voortaan kan elk bedrijf, ongeacht zijn activiteitensector, de implementatie van AI overwegen om de werklast te verminderen, de operationele efficiëntie te verhogen en de klantervaring te verbeteren.

De mens blijft altijd “meester van het spel” en wint in belang, aangezien hij meer tijd kan besteden aan taken met toegevoegde waarde die een meerwaarde creëren voor het bedrijf.

Wilt u uw werknemers en/of medewerkers de vruchten laten plukken van kunstmatige intelligentie? Neem contact op met Fujitsu België DXS voor een expertise op maat voor uw bedrijf. Bezoek de website van Fujitsu Luxemburg voor meer informatie.