Artificiële intelligentie vergt een aangepaste cultuur

© Getty Images/iStockphoto
Accenture
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

28 oktober 2020, 16:01 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 07:43

Veel bedrijfsleiders beschouwen AI als een noodzaak voor de continuïteit van hun onderneming. Tegelijk loopt de ontwikkeling en implementatie van AI-toepassingen niet altijd even gesmeerd.Hoe we de slaagkansen van dergelijke projecten maximaliseren, licht Thomas Breuer, Managing Director bij Accenture, graag toe.

Kunstmatige intelligentie is volgens Thomas Breuer een constellatie van veel verschillende technologieën. Ze werken samen om machines met nagenoeg menselijke intelligentieniveaus te laten aanvoelen, te begrijpen, te handelen en te leren. “De definitie zal er dus voor iedereen anders uitzien. Het gaat er voor bedrijven en overheden om de kracht van AI toe te passen in functie van hun activiteiten.”

Grotere plaatje

Thomas Breuer merkt dat de maturiteit van AI sterk is toegenomen. “Toch is er om de proof of concept (PoC)-fase te overstijgen nog vaak nog een weg af te leggen. AI zit wat mij betreft altijd ingebed in een digitale transformatie. Datakwaliteit geldt dus als een belangrijke voorwaarde. Er is nood aan een cultuur die verandering faciliteert en projecten de kans geeft om zich te ontwikkelen. Het helpt om duidelijke flows te integreren en een wendbare organisatie op poten te zetten. Wanneer de uitwerking van een AI-project te lang op zich laat wachten, heeft jouw concurrent misschien al grotere stappen gezet.”

Thomas Breuer, Managing Director bij Accenture
Thomas Breuer, Managing Director bij Accenture

Het lijdt voor de Accenture-expert geen twijfel dat elk AI-project een bedrijfsbrede aanpak vergt. “AI gaat veel verder dan de afdelingsgrenzen. Opereert ICT op eigen houtje, dan zal de business zich vragen stellen bij de voordelen die een project haar biedt. Dat almaar meer organisaties businessteams en ICT-departementen met elkaar verbinden, juich ik sterk toe. Het is een fundament waarop je verder kunt bouwen voor toekomstige transformatieprojecten.”

Gimmick vermijden

Voor AI is volgens Thomas Breuer geen afzonderlijk budget vereist. “Dat zou resulteren in een geïsoleerde aanpak, net daar waar een geïntegreerde visie noodzakelijk is. AI vormt immers slechts één van de vele manieren om efficiëntie en klanteninteractie te bevorderen.” Visie vormt duidelijk één van de stokpaardjes van Thomas wanneer het aankomt op AI. “Al te vaak is een pilootproject te weinig gelinkt aan de bedrijfsstrategie. Dan creëer je een technologisch gimmick en geraak je de interesse van de business snel kwijt.”

Al te vaak is een pilootproject te weinig gelinkt aan de bedrijfsstrategie. Dan creëer je een technologisch gimmick en geraak je de interesse van de business snel kwijt.

België mee op de kar

Thomas Breuer merkt dat de Belgische bedrijfs- en ICT-wereld denkt ietwat achterop te hinken op het vlak van AI. Vanuit zijn ervaringen is daar nochtans geen reden toe. “De impressie dat Belgische bedrijven geen koplopers zijn, valt vooral te verklaren aan het feit dat de meeste iconische ondernemingen zich elders bevinden. Cases van giganten als Amazon en Tesla zullen altijd meer in het oog springen. Leggen we organisaties van eenzelfde omvang in de weegschaal, dan hoeft België zich zeker niet te schamen. Op sectorniveau is de disruptie door AI dan weer het grootst binnen de telecomwereld.”

Data governance

Op de vraag van één miljoen of AI dé toekomst is, antwoordt Thomas Breuer enigszins genuanceerd. “Of we het nu willen of niet, AI zal haar opmars verderzetten. De technologie is nu al veel sterker aanwezig, dan de meeste mensen vermoeden. Ze verandert wat we consumeren en de manier waarop we dat doen. Dat brengt uiteraard ook enkele ethische vraagstukken met zich mee. We moeten erop toezien dat iedereen de controle over zijn data behoudt. Wie een AI-traject aanvat, kan dus niet om data governance heen. Is AI dé toekomst? Ik denk het niet, maar wel een belangrijk onderdeel ervan.”

Tips & tricks

Tot slot geeft Thomas Breuer graag enkele gouden tips mee. “Kies een strijd die je kunt winnen. Ga van start met projecten met een korte ontwikkelingstijd die hun waarde snel bewijzen. Op die manier overtuig je de business van de return on investment. Communiceer doorheen het project transparant met alle betrokkenen, ook wanneer iets niet volgens plan verloopt. Zorg tevens voor de nodige KPI’s, opdat je de resultaten van het project precies kunt aftoetsen!”