Cyberrisico’s kwantificeren en het beheer ervan centraliseren om ze beter te beheersen

Excellium Services
Excellium Services
Advertorial

Advertorial verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

14 april 2022, 08:00 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 06:51

Cyberbeveiligingsbeheer binnen organisaties is een oefening in krampachtigheid geworden, omdat de flexibiliteit die nodig is om aan de verwachtingen van de betrokken partijen te voldoen, zo belangrijk is.

Of deze uitdagingen nu intern zijn, bijvoorbeeld in verband met de transformatie van de IT-afdeling (cloud outsourcing, DevSecOps), of extern (aanpassing aan actuele dreigingen, wettelijke verplichtingen zoals NIS2 of DORA), de definitie van de beveiligingsstrategie van de organisatie moet worden aangepast om ze het hoofd te bieden en begrijpelijk te zijn voor de verschillende spelers.

Om met deze kwesties rekening te houden, zijn nieuwe benaderingen van essentieel belang om de gestelde problemen aan te pakken en adequaat te reageren, zoals:

* de informatiebeveiligingsrisico’s beheren door haar ecosysteem als een onderling samenhangend geheel te beschouwen.

* feitelijke en actuele informatie verschaffen, of het nu gaat om dreigingen, de doeltreffendheid van beveiligingscontroles of de gevolgen van een cyberincident, om objectieve analyses te kunnen maken.

* een zakelijke en financiële kijk op risico’s bieden om deze te integreren in het kader voor risicobeheer van de organisatie.

* het beheer van de beveiliging van de verschillende perimeters van haar informatiesysteem en verbanden te leggen tussen de vereisten in haar beleid, het referentiekader voor beveiligingscontroles en het toezicht op de maturiteit van deze controles.

* centraliseren van het beheer van de beveiligingsroadmap en de verschillende projecten, alsook de terugkerende beveiligingsactiviteiten.

In antwoord hierop stelt Excellium Services een aanpak voor die deze elementen integreert, gebruikmakend van de expertise en innovatie van haar twee partners, Citalid en AugmentedCISO, via :

* kwantificering van het cyberrisico, d.w.z. waardering van de directe en indirecte financiële verliezen na een cyberincident

* het beheer en de monitoring van risico’s in verband met haar leveranciers en haar ecosysteem, d.w.z. de identificatie, evaluatie en automatisering van het beheer van cyberrisico’s voor haar toeleveringsketen.

* beoordeling van het beveiligingsprofiel van de organisatie, beheer van de maturiteit ervan binnen een veiligheidsroadmap in één interface en monitoring van de verschillende projecten die er deel van uitmaken.

* de vaststelling van rapportagebehoeftes, aangaande de beheersing van cyberrisico’s, het rendement van uitgevoerde of toekomstige projecten, de uitvoering van veiligheidscontroles via de centralisatie van KPI’s en de automatisering van workflows voor gegevensverzameling.

Deze unieke synergie zorgt niet alleen voor een toegevoegde waarde bij de beoordeling van cyberrisico’s en het beheer ervan, maar ook voor een nieuwe manier om ze te evalueren en het begrip “return on security investment” te integreren. Voor dit laatste kan ook de opvolging en de verwerking gerealiseerd worden op basis van deze twee innoverende oplossingen in dit domein, begeleid door de expertise van Excellium inzake de methodologie en het concept om dit te bereiken.

Bezoek de website voor meer info.