“Cybersecurity wint alleen maar aan maatschappelijke relevantie”

Trend Micro
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

26 oktober 2022, 11:02 Bijgewerkt op: 10 maart 2023, 08:40

Naarmate we meer gebruik maken van digitale toepassingen, lopen we meer risico om schade op te lopen door toedoen van cybercriminelen. “In de toekomst gaan bedrijven almaar meer nood hebben aan een vorm van continu dynamisch risicobeheer”, zegt Steven Heyde, directeur Benelux bij Trend Micro.

Jaar na jaar blijft het aantal security-incidenten toenemen. Met name de aanvallen met ransomware vertonen nog altijd een stijgende lijn. “Ransomware is intussen as a service verkrijgbaar”, zegt Steven Heyde, directeur Benelux bij Trend Micro. “Dat maakt het makkelijker om er een aanval mee uit te voeren.” Samen met het aantal kwetsbaarheden in software en infrastructuur neemt ook het kritische karakter van de IT-omgeving toe. Doet er zich een incident voor, dan heeft dat een almaar grotere impact.

Omdat consumenten en bedrijven almaar meer de digitale kaart trekken, vergroot de kans dat ze met de gevaren van onder meer malware in aanraking komen. “Dat heeft onder meer met de adoptie van cloudtoepassingen te maken”, zegt Steven Heyde. De drempel om met cloudapplicaties te starten, is heel laag. “Maar een fout in de configuratie zet mogelijk de deur open voor cybercriminelen.” Die foute configuratie gebeurt bovendien vaak volledig onder de radar van de IT-afdeling.

Valse goede doelen

De voorbije maanden zorgde de actualiteit ervoor dat cybersecurity extra in het nieuws kwam. De oorlog in Oekraïne – en het bijhorende luik cyberoorlog – bleek voor overheden en bedrijven een duidelijke drijfveer om meer en breder te investeren in IT-beveiliging.

“Bij de start van de oorlog was er een piek in nieuwe spamaanvallen rond zogenaamde goede doelen”, bevestigt Steven Heyde. Intussen heeft het conflict ook de cyberwereld verdeeld. Zo schaarde Conti, een Russische groep cybercriminelen die ransomware-aanvallen uitvoert, zich achter Rusland, terwijl de hactivisten van Anonymous juist Oekraïne steunen en onder meer data van Conti lekten. “We zien ook dat bedrijven een alternatief zoeken voor de legitieme Russische software die ze vandaag gebruiken”, zegt Steven Heyde.

Steven Heyde, directeur Benelux bij Trend Micro
Steven Heyde, directeur Benelux bij Trend Micro

Concurrentieel voordeel

Dat bedrijven meer en meer digitale toepassingen gebruiken, maar niet altijd over de middelen beschikken om zich adequaat tegen cyberrisico’s te beschermen, leidt tot een opmerkelijk fenomeen: de armoedegrens voor cybersecurity. “Hoe meer we naar een digitale maatschappij evolueren, hoe sterker cybersecurity aan maatschappelijke relevantie wint”, zegt Steven Heyde. “We kunnen niet om cybersecurity heen. We kunnen wel proberen om een antwoord te bieden op de risico’s door beter samen te werken en beveiligingsoplossingen beter op elkaar af te stemmen.”

Hoe meer we naar een digitale maatschappij evolueren, hoe sterker cybersecurity aan maatschappelijke relevantie wint.”

Steven Heyde, directeur Benelux bij Trend Micro

“Toch blijft de cloud uiteraard een goede keuze”, zegt Steven Heyde, “zeker vanuit strategisch oogpunt. Kiezen voor de cloud mag je niet zomaar tactisch doen – en al helemaal niet onbezonnen.” Bijna één of vier CIO’s maakt zich zorgen over het behoud van het overzicht op wat er in de cloud gebeurt, blijkt uit een studie van Trend Micro. “Maar de cloud geeft wel degelijk concurrentieel voordeel. Net daarom is het zo belangrijk om security mee te nemen doorheen het hele cloudtraject.”

Dynamisch risicobeheer

Dat bewustzijn groeit alvast. Het zorgt voor nieuw inzicht: het is helemaal niet nodig de cloud in een slecht daglicht te stellen, wel om in de juiste beveiliging te voorzien. Wellicht moet er nog meer gebeuren om ook de jonge generatie meer bewust te maken van de risico’s die de cloud – en IT in het algemeen – met zich meebrengt. “Kinderen delen online heel veel”, zegt Steven Heyde. “Vandaar ons programma Internet Safety for Kids, waarmee we kinderen wijzen op de mogelijke gevaren.”

Dat bewustzijn blijft uiteraard ook voor bedrijven heel belangrijk, onder meer omdat de mogelijke impact van een security-incident alleen maar groeit. Los van de operationele schade komt er onder meer ook reputatieschade bij kijken. “We helpen bedrijven daarom een beveiligingsbeleid te voeren op basis van continu dynamisch risicobeheer”, zegt Steven Heyde, “via een geïntegreerd securityplatform dat de hele infrastructuur afdekt, het vaste en mobiele netwerk, het gebruik van IoT, enzovoort.”

Voor meer info klik hier