De uitdaging in cybersecurity als gevolg van de gezondheidscrisis

Excellium Services
Advertorial

Advertorial verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

10 september 2020, 11:51 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 07:42

Als gevolg van de gezondheidscrisis worden organisaties gedwongen om hun informatiesystemen ter beschikking te stellen, waardoor ze steeds vaker worden blootgesteld aan cyberaanvallen. Om zichzelf te beschermen bestaan er (economische) oplossingen.

Cybersecurity, een uitdaging die zich ontwikkelt in de achtergrond van de crisis en de vooruitzichten

De gezondheidscrisis heeft alle organisaties gedwongen om nieuwe bedrijfsmodellen in te nemen. Aangezien de computersystemen steeds toegankelijker worden, staan ze hiernaast ook bloot aan cyberaanvallen. En terwijl de economische crisis zal doorwegen op de IT-budgetten en investeringen in cyberbeveiliging, biedt Excellium Services een verenigd antwoord op nieuwe risico’s en incidenten. In deze situatie biedt het zelfs nieuwe carrièremogelijkheden voor verschillende profielen in het ICT-domein.

De gezondheidscrisis heeft de meeste bedrijven en instellingen gedwongen om hun organisatie te herdenken, met name door het werken op afstand toe te staan. Hiervoor hebben ze massaal gebruik gemaakt van de beschikbare technologieën, zoals de cloud of de tools voor het delen van documenten of videoconferencing. Velen hebben een digitale transformatie moeten maken in een aantal weken dat normaal gezien maanden of zelfs jaren in beslag zou nemen.

Een dergelijke ingrijpende verandering is niet zonder gevolgen. “Bedrijven worden vandaag geconfronteerd met de ingewikkelde situatie om een passende oplossing te vinden “, zegt Xavier Vincens, Oprichter & Managing Partner van Excellium Services. Het is duidelijk dat er een groeiende behoefte is aan digitale hulpmiddelen. IT vormt de kern van de nieuwe dynamiek die zich voltrekt, met een brede opening van de informatiesystemen, wat leidt tot nieuwe behoeften op het gebied van cyberveiligheid. Aan de andere kant is de gezondheidscrisis gevolgd door een economische crisis die de begrotingen onder druk zet, vooral die met betrekking tot IT-beheer en cybersecurity.”

De structuren zijn onvoldoende voorbereid op cyberaanvallen

Hoe kunnen we in een dergelijke situaties omgaan met de nieuwe uitdagingen op het gebied van cybersecurity? Het behouden van de bedrijfsactiviteiten zonder de werknemers bloot te stellen aan COVID-19, betekende het blootstellen van systemen en gegevens op het web. “Cybercriminelen hebben zich snel aangepast om de achterpoortjes van de situatie uit te buiten. De regels die voorheen van toepassing waren om de veiligheid te garanderen staan vandaag onder druk, goede hygiëne en dagelijkse praktijken op het gebied van cyberveiligheid worden vaak verwaarloosd“, vervolgt Xavier Vincens. ” De verandering in het organisatiemodel heeft aangetoond dat veel organisaties eenvoudigweg niet bereid zijn om met de dreiging om te gaan en aan grote risico’s worden blootgesteld.

Cybersecurity, een algemene benadering

De belanghebbenden moeten vandaag op een andere manier naar het beveiligingsbeheer kijken. Daarvoor moeten zij rekening houden met de waarschijnlijkheid dat een incident zich in een nieuwe situatie voordoet. Ze moeten nieuwe middelen krijgen om indringers en anomalieën op te sporen. Het is ook noodzakelijk om hun capaciteit om te reageren op elk incident aan te passen. “In een meer open omgeving moet het cyberbeveiligingsbeheer rekening houden met alle gebruikers binnen de organisatie, maar ook met onderaannemers en operationele koppelingen die meer dan ooit geïntegreerd worden en tevens blootgesteld zijn aan nieuwe risico’s”, vervolgt Lionel Thonnatte, Delivery Manager bij Excellium Services.

Sinds het einde van de lockdown periode hebben de teams van Excellium Services de vraag uit de markt exponentieel zien groeien. ” Er is een aanzienlijke toename van de vraag naar onze monitoring- en incidentbestrijdingsdiensten, die nu geconsolideerd zijn, in het bijzonder via ons Excellium360-aanbod,” vervolgt Lionel Thonnatte. Onze diensten stellen organisaties nu in staat om een uitgebreid beeld te krijgen van de activiteit van operationele systemen, de activiteit te monitoren vanuit databases, de cloud-oplossingen zoals Office 365 of het gebruik van API’s te beveiligen. Dergelijke monitoringmogelijkheden die aan elke klant ter beschikking worden gesteld, maken doeltreffende Incident Response mogelijk. “

De bescherming tegen cyberaanvallen door de kosten te optimaliseren

In de huidige context van beperkte budgetten is een gebundelde dienst zoals die van Excellium Services een antwoord dat door organisaties bijzonder op waarde wordt gesteld. Terwijl ze genieten van een oplossing die aan de eisen voldoet, kunnen organisaties hun kosten optimaliseren. Deze cybersecurity-specialist gaat met deze dreigende economische crisis tegen de stroom in. “Om onze activiteiten succesvol uit te voeren en iedereen een kwaliteitsservice te garanderen, is technologie niet voldoende. De menselijke factor is een belangrijk onderdeel. In een tijd waarin veel organisaties de omvang van hun personeelsbestand willen verminderen, door de kosten te beperken of te herstructureren, blijven we aanwerven“, legt Xavier Vincens uit.

Excellium Services heeft nu 120 medewerkers. Het aantal personeelsleden is in de eerste helft van het jaar met 10% gestegen. In 2022 moet het team 180 medewerkers tellen. “De beroepen in de cybersecurity zijn uitgebreid en aanvullend op de voorkennis, wat de vakbekwaamheid zou aanmoedigen”, voegt Xavier Vincens eraan toe.

Toekomstige vooruitzichten in cyberveiligheid

“Om onze klanten te ondersteunen, om een kwaliteitscontrole uit te voeren of om te reageren op incidenten, hebben we ook een grote diversiteit aan complementaire profielen nodig. In ons vakgebied is het vooral noodzakelijk om de omgeving van de klant, de toepassingen, de architectuur en de systemen te begrijpen, een optimale bescherming te garanderen of, indien nodig, de activiteit opnieuw op gang te brengen”, zegt David Dutertre, Solutions Offering Manager bij Excellium Services.

Om de cybersecurity-experts te ondersteunen, werft het Luxemburgse bedrijf, dat de afgelopen maanden in België sterk is gegroeid, onder meer systeemingenieurs, ontwikkelingsvaardigheden, projectmanagers en accountmanagers aan.Om zo goed mogelijk in te spelen op de behoeften van de markt, hebben we deze middelen en profielen nodig, die niet altijd deskundig hoeven te zijn. In deze context zijn soft skills soms waardevoller dan geavanceerde technische vaardigheden. Uiteindelijk biedt de huidige situatie veel mensen in ons vakgebied, en meer in het bijzonder binnen Excellium Services, echte carrièreperspectieven”, besluit David Dutertre.

“Ook in de huidige periode, die gunstig is voor de heroverweging, moedigen we talenten aan om contact met ons op te nemen”, besluit Xavier Vincens op zijn beurt.