“Digitale transformatie is een uitdaging voor de hele maatschappij”

Cegeka
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

1 december 2021, 10:06 Bijgewerkt op: 9 maart 2023, 12:48

Ook al starten bedrijven vandaag meestal vanuit hun eigen context met digitale transformatie, in de praktijk reikt zo’n traject al snel voorbij de klassieke grenzen van de onderneming. “Digitale toepassingen zullen ons helpen om grote uitdagingen aan te pakken, zoals mobiliteit, de vergrijzing en de gezondheidszorg.”

“Digitale transformatie is een evolutie die continu door blijft lopen”, zegt Sam Claes, Division Director Smart Services bij Cegeka. “Het voorbije jaar zagen we vooral digitalisering als enabler voor bedrijfscontinuïteit tijdens de coronacrisis. Iets ruimer bekeken zorgt digitalisering ook voor businesstransformatie, denk maar aan hoe diensten als Uber en Netflix een hele sector hebben veranderd.” Kijken we nog breder en op langere termijn, dan gaat het bij digitale transformatie vooral ook om de impact op de maatschappij.

“Digitale toepassingen zullen ons helpen om grote uitdagingen aan te pakken, zoals mobiliteit, de vergrijzing en de gezondheidszorg. Digitale transformatie is dus niet alleen een uitdaging voor bedrijven, maar voor de hele maatschappij.” Tegelijk moeten we begrijpen dat technologie alleen niet zomaar alles kan oplossen. “Het gaat ergens ook om nederigheid, vind ik. De technologie is altijd maar een deel van de oplossing. Om verandering te brengen, moet je voorbij de technologie kijken, samen met partners.”

Wendbaarheid in business en IT

Het maakt van digitale transformatie een uitdagende, vaak complexe oefening. “Met een heel strakke planning kom je alvast niet ver”, stelt Sam Claes. “De klassieke watervalmethode die jaren aansleept? Die heeft afgedaan – en maar goed ook. We hebben meer wendbaarheid nodig in IT – én in de business. Dus, wanneer de klassieke aanpak niet werkt, biedt de agile benadering het beste alternatief. Maar, die lijn moet je dan wel overal doortrekken: in de toepassingen, bij de infrastructuur, tot bij de business.”

Sam Claes, Division Director Smart Services bij Cegeka
Sam Claes, Division Director Smart Services bij Cegeka

Of de aansturing van digitale transformatie top-down of bottom-up moet gebeuren, daarover zijn de meningen in de vakliteratuur vaak verdeeld. Top-down een grote verandering opleggen, stuit onvermijdelijk op weerstand. Het initiatief bottom-up laten opborrelen, verhoogt dan weer het risico op oncontroleerbare shadow IT. Ligt de sleutel tot succes dan bij het middle management? “Je kunt het succes van een traject niet zomaar aan één persoon toewijzen”, zegt Sam Claes. “Bij digitale transformatie heeft iedereen zijn rol te spelen. Belangrijk blijft dat iedereen mee aan boord is. Alleen zo werkt het.”

Mobiliteit, gezondheidszorg en klimaat: dat zijn de grote maatschappelijke uitdagingen waar digitale transformatie een oplossing voor kan helpen bieden.

Maatschappelijke uitdagingen

Daarbij is het niet mogelijk om digitale transformatie als een puur IT-project te bekijken en het zomaar van de business te isoleren. Dat kan niet omdat er altijd een rechtstreekse impact op de business is. “Alleen wanneer de transformatie de bestaande business compleet overhoop haalt – wanneer er sprake is van diepgaande disruptie – zal er bij de business weerstand ontstaan”, vervolgt Sam Claes. “Maar het omgekeerde geldt ook: je kunt nooit zomaar pinpointen wie of wat het succes van zo’n traject veroorzaakt.”

De uitdagingen van de toekomst zullen alvast groter zijn dan die van één bedrijf. “Ik denk dan aan mobiliteit, de gezondheidszorg en het klimaat”, zegt Sam Claes. “Dat zijn de grote maatschappelijke uitdagingen waar technologie een oplossing voor kan helpen bieden. Digitale transformatie zal daar ongetwijfeld sterk aan bijdragen, via het gebruik van nieuwe technologie, zoals 5G en artificiële intelligentie. Ik ben ervan overtuigd dat we daar veel vragen mee zullen oplossen.”

Meer info op www.cegeka.com