Drie redenen waarom omscholing na de pandemie een prioriteit moet zijn

Salesforce
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

7 april 2021, 10:26 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 07:45

De COVID-19-pandemie heeft de digitale transformatie van bedrijven en sectoren versneld, maar ook de vaardigheidskloof en andere ongelijkheden verder vergroot. Nu bedrijven geleidelijk herstellen en economieën met toenemende werkloosheid worden geconfronteerd, is het tijd om in mensen te investeren.

Terwijl de pandemie verhoudingsgewijs een grotere impact heeft gehad op vrouwen en minderheidsgroepen – volgens schattingen van McKinsey is het percentage banenverlies bij vrouwen wereldwijd ongeveer 1,8 keer hoger dan bij mannen – heeft vooral de technologiesector een verantwoordelijkheid om de ondervertegenwoordiging van die groepen te verhelpen en flexibelere werkregelingen te implementeren.

Het overbruggen van die kloven is belangrijk om mensen aan een zinvolle job te helpen en ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de digitale economie van morgen. Nu bedrijven en overheden stilaan uit de pandemie komen, zijn er drie redenen waarom omscholing een prioriteit moet zijn.

Nieuwe technologieën veranderen de invulling van jobs

Naarmate de pandemie vorderde, zijn ook de eisen van klanten en de door bedrijven aangeboden diensten geëvolueerd. In een wereld waarin bedrijven steeds meer worden beoordeeld op de kwaliteit van de klantervaring die ze bieden, zijn technologieën als artificiële intelligentie (AI) en automatisering een must. De International Data Corp (IDC) voorspelt dat de wereldwijde uitgaven voor AI in de komende vier jaar zullen verdubbelen, tot $ 110 miljard in 2024 (tegenover $ 50 miljard in 2020).

Max Swerdlow, country leader bij Salesforce in België & Luxemburg
Max Swerdlow, country leader bij Salesforce in België & Luxemburg

Terwijl de combinatie van de pandemie en snelle technologische vernieuwingen de vraag naar bepaalde taakgerichte jobs kan doen afnemen, zullen veel jobs compleet veranderen. Marketingberoepen gaan bijvoorbeeld steeds meer op AI vertrouwen om succesvolle campagnes te leveren. Het potentieel van cloud computing, software engineering, data en AI om bestaande jobs aan te vullen en nieuwe rollen, producten en diensten te creëren is enorm. Met de juiste vaardigheden kunnen bedrijven hun werknemers klaarstomen voor succes.

Aanpakken van de verschillen tussen het aanbod en de vraag naar vaardigheden voor een inclusieve economie

Nog vóór de pandemie had de impact van de digitale transformatie op openbare ruimtes en de arbeidswereld al tot een grote kloof geleid tussen onderwijssystemen en de behoeften van wereldwijde economieën en samenlevingen. Digitale vaardigheden worden net zo belangrijk als kunnen lezen en schrijven.

Hoewel academische instellingen loopbanen in de natuurwetenschappen, technologie, techniek en wiskunde (STEM) hebben gestimuleerd, blijft er een gebrek aan inzicht in hoe toegankelijk digitale loopbanen kunnen zijn. Door samen te werken kunnen onderwijssystemen, overheden en bedrijven kennis, opleidingen en vaardigheden bieden om het deelnemen aan de digitale economie en werken in de technische industrie toegankelijker te maken en om ervoor te zorgen dat niemand achterblijft door technologische ontwikkelingen die nog lang na de pandemie zullen verdergaan. In België werkt Salesforce samen met Molengeek, BeCode, PXL Hasselt, HoGent, KdG, HEC Liège en UCLL.

Bedrijven moeten een cultuur van levenslang leren cultiveren

Bedrijven hebben niet alleen een verantwoordelijkheid om gemeenschappen de mogelijkheid te bieden zich om te scholen en de overstap te maken naar de jobs van de toekomst, het is ook steeds meer in hun eigen belang om dat te doen. Net zoals de Vierde Industriële Revolutie vereist dat we bestaande lacunes in hard skills dichten, vereist de wereld van ‘locatie-onafhankelijk werken’ waarin we vandaag leven dat we verder investeren in soft skills: om complexe problemen op te lossen, het status quo uit te dagen en een samenhorigheidsgevoel onder teams op afstand te helpen ontwikkelen.

Om met name de vertegenwoordiging en het potentieel van vrouwen en minderheidsgroepen te bevorderen, moeten we rekening houden met de hele levenscyclus van werknemers, van hoe we talent aantrekken en aanwerven tot hoe we in ontwikkeling investeren. Alleen dan kunnen we echt bouwen aan een werkplek die een weerspiegeling is van de maatschappij.

Auteur: Max Swerdlow, country leader bij Salesforce in België & Luxemburg