“Economische groei kan niet het enige doel zijn”

Inetum-Realdolmen
Inetum-Realdolmen
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

13 juni 2022, 16:27 Bijgewerkt op: 28 augustus 2022, 23:02

Zowat elke dag verschijnen er nieuwe technologieën die de grote maatschappelijke vraagstukken mee helpen oplossen. Technologie levert zo een belangrijke bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

“We zien hoe de vraag van de klant verandert”, zegt Johnny Smets, general manager bij ICT-dienstverlener Inetum-Realdolmen. “Het gaat niet langer louter om de functionaliteit en prijs van een oplossing.” Duurzaamheid krijgt meer en meer gewicht in investeringsbeslissingen.

“Klanten die laptops aankopen, bijvoorbeeld, vragen daarbij ook naar onze strategie rond de recyclage van de toestellen. We gaan daarover in gesprek met onze toeleveranciers, want ook zij hebben hierin hun rol te vervullen.” Tegelijk komt er voor een integrator als Inetum-Realdolmen meer nadruk op de rol van adviseur. Het bedrijf helpt klanten om technologie op een duurzame manier in te zetten.

Ecosysteem

Tot een echt duurzame oplossing komen, kan echter maar slagen wanneer de hele keten meedoet. “We denken na over hoe we onze expertise daarvoor inzetten”, zegt Johnny Smets. “Dat kan maar door niet enkel naar de klant te kijken, maar naar het hele ecosysteem.” Belangrijk is daarbij om het klassieke paradigma van de economische groei in vraag te stellen.

“Economische groei kan niet langer het enige doel zijn”, stelt Johnny Smets. “Financiële winst is niet de enige manier om welvaart uit te drukken. Mensen hechten meer en meer belang aan purpose: de reden waarom je iets doet. Het doel van een onderneming mag zich op termijn niet beperken tot het maken van winst. Duurzaamheidsdoelstellingen – zoals klimaat, schaarse resources en grondstoffen, migraties – zullen daar meer en meer deel van uitmaken. Dat inzicht zien we meer en meer naar boven komen.”

Johnny Smets is general manager bij Inetum-Realdolmen. De Belgische tak van de Franse groep Inetum telt meer dan tweeduizend medewerkers.
Johnny Smets is general manager bij Inetum-Realdolmen. De Belgische tak van de Franse groep Inetum telt meer dan tweeduizend medewerkers.

Sociale aspecten

In dat kader neemt het belang van de Sustainable Development Goals toe: de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, gedefinieerd door de Verenigde Naties. Ondernemingen vertalen die doelstellingen in concrete ESG-projecten (Environmental, Social, Governance). “We zetten hard in op het welzijn van de medewerkers”, zegt Johnny Smets, “met aandacht voor onder meer een goede work-lifebalance, gezondheid en diversiteit.”

De klant kiest niet alleen in functie van de functionaliteit en prijs van een oplossing. Ook duurzaamheid bepaalt meer en meer de genomen beslissing.

Ook dat is een aspect van duurzaamheid, waarbij de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers bijdraagt aan het duurzame resultaat van de onderneming. “Die inspanningen zullen geslaagd zijn wanneer elke medewerker over enkele jaren concreet kan zeggen hoe hij of zij bijdraagt aan de duurzaamheid van de organisatie. Dat zou echt een interessante oefening zijn.” Want ook als persoon moet je dan bereid zijn om anders naar je werk te kijken. “Een medewerker van Inetum-Realdolmen die aan de Kruispuntbank Inburgering meewerkt, doet dan meer dan software ontwikkelen. Het is iemand die bijdraagt aan integratie, aan de toegang tot taalcursussen, huisvesting, enzovoort.”

Grootschalige digitalisering

Net dat aspect onderstreept hoe economische groei op termijn niet de enige doelstelling kan blijven. “Klopt”, zegt Johnny Smets. “Bovendien komen er elke dag nieuwe technologieën bij die de grote maatschappelijke vraagstukken mee helpen oplossen. Technologie helpt zo bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.” Al biedt digitalisering ook niet het antwoord op elk vraagstuk. “Wellicht betalen we voor die grootschalige digitalisering op termijn toch op één of andere manier ook een prijs”, besluit Johnny Smets. “Zijn al die digitale oplossingen op lange termijn wel goed voor de mens? Ook daar moeten we als sector over durven nadenken.”

Ontdek hier hoe Inetum-Realdolmen mensen en organisaties helpt om technologie op een duurzame manier in te zetten.