Einde van de wereldwijde handelsoorlog, niet van de spanningen

Credendo
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

11 december 2020, 10:57 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 07:44

Algemeen wordt verwacht dat de verkiezingszege van Joe Biden de wereldwijde handelsspanningen zal afzwakken en Europese bedrijven nieuwe kansen zal bieden. De structurele risico’s zoals de opmars van het protectionisme en de inzet van handel voor geopolitieke doeleinden zijn echter niet verdwenen.

Sinds de komst van Donald Trump in het Witte Huis zijn internationaal georiënteerde bedrijven in bijzonder woelig vaarwater terechtgekomen. Ze moesten zich voorbereiden op onvoorziene wendingen, door zich onder meer te verzekeren tegen het risico op verbreking van handelsovereenkomsten door handelssancties of een embargo. Volgens Raphaël Cecchi, Country & Sector Risk Analyst bij Credendo, hebben ze er alle belang bij om deze goede reflex te handhaven.

China: naïviteit van de westerse landen

Donald Trump heeft met zijn dreigend discours en zijn talloze verhogingen van de douanerechten de internationale handel ontwricht en handelsakkoorden van de Verenigde Staten met partners als Mexico, China en de Europese Unie op de helling gezet. “We kunnen dan wel de manier waarop dit gebeurde betreuren, maar president Trump heeft ook de vinger gelegd op de jarenlange naïeve zelfgenoegzaamheid van de westerse landen ten opzichte van China”, benadrukt Nabil Jijakli, Group Deputy CEO van Credendo. “De handelsvoorwaarden zijn aan herziening toe en de regels moeten worden nageleefd, onder meer wat de overdracht van technologie, intellectuele eigendom of de subsidiëring van Chinese overheidsbedrijven betreft. Ze zijn veel te gunstig voor China, dat de op een na grootste economie ter wereld is geworden.

“De toekomstige ex-president van de Verenigde Staten legde China importheffingen op en richtte ook zijn pijlen op de buurlanden van de VS, Europa, Rusland, enz.”, pikt Raphaël Cecchi hierop in. “Door het gebrek aan coördinatie is zijn beleid niet bijster efficiënt gebleken en blijft het tekort van de VS op de handelsbalans toenemen.

Einde van de wereldwijde handelsoorlog, niet van de spanningen

Kansen voor Europese bedrijven

Joe Biden zal in de huidige omstandigheden allicht geen koerswijziging doorvoeren ten aanzien van China, maar “hij zou er goed aan doen minder het conflict na te jagen en het multilateralisme nieuw leven in te blazen”, stelt Nabil Jijakli. “Om de wereldhandel opnieuw in evenwicht te brengen is een gecoördineerde aanpak tussen de Verenigde Staten en hun voornaamste partners doeltreffender. Europa, dat nog steeds een belangrijke handelsmacht is, zal op die manier zijn standpunten kunnen verdedigen en zijn normen ter bescherming van de consument en het milieu bovenaan op de agenda plaatsen.

Volgens Raphaël Cecchi zouden de Europese bedrijven wereldwijd de eerste begunstigden kunnen zijn van het beleid van Joe Biden. “Ze zien de dreiging van de extra importheffingen van Donald Trump op een hele reeks Europese producten en de zware douanerechten op de automobielsector wegebben. Van Joe Biden wordt over het algemeen een meer voorspelbare en doordachte aanpak verwacht die de internationale handel de nodige veiligheid verschaft. En dat zou bedrijven in een land als België, met een zeer open economie, ten goede komen.

Aanhoudende risico’s

“Toch maar oppassen voor overdreven euforie”, waarschuwt de analist van Credendo. “Nog voor de verkiezing van Donald Trump hingen handelsspanningen en protectionisme al in de lucht en moesten we vaststellen dat de decennia van opening naar de vrijhandel van na de Tweede Wereldoorlog definitief achter ons liggen. Heel wat landen, waaronder China, dreigen met het ‘handelswapen’ om geopolitieke redenen, maar ook Japan en Zuid-Korea vechten momenteel een handelsoorlog uit. Deze conflicten zullen heus niet verdwijnen door een presidentswissel in de Verenigde Staten.”

“Voor internationaal actieve bedrijven is het dus van cruciaal belang de risico’s in te schatten en zich ertegen te wapenen”, vervolgt Nabil Jijakli. “Dat kan met onze analyses en ratings van het landenrisico, en met onze verzekeringen tegen het risico op niet-betaling en contractverbreking door bijvoorbeeld handelssancties, embargo’s, enz.”