FinOps: financiële en operationele controle over uw cloudstrategie

NetApp
Advertorial

Advertorial verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

1 februari 2022, 09:31 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 06:49

Nu de investeringen in public-cloudinfrastructuur groter zijn dan die in niet-cloudgebaseerde ICT-infrastructuur, worden verstandige financiële beslissingen in uw cloudstrategie steeds belangrijker. FinOps zou u moeten helpen uw clouduitgaven te optimaliseren, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gelukkig zijn er tools beschikbaar die u helpen het overzicht te bewaren en elke uitgegeven euro optimaal te laten renderen.

U wist het misschien niet, maar de public cloud is al geruime tijd de dominante vorm van IT-infrastructuur. Volgens International Data Corporation (IDC) waren de uitgaven voor publieke-cloudinfrastructuur in het tweede kwartaal van 2020 voor het eerst hoger dan de uitgaven voor niet-cloudgebaseerde ICT-infrastructuur, namelijk 14,1 miljard USD.

Het gebruik van de public cloud is al lang de favoriete ICT-strategie van bedrijfsafdelingen: telkens wanneer ze snel wilden schakelen, deden ze een beroep op een public-cloudleverancier of SaaS-leverancier om de klus snel en gemakkelijk te klaren. Daar zien we vandaag nog steeds de gevolgen van. Hoewel de ICT-afdeling de controle over de volledige ICT-infrastructuur, zowel onsite als in de cloud, grotendeels heeft herwonnen, zien we nog steeds dat verschillende bedrijfsafdelingen verscheidene cloudleveranciers gebruiken voor diverse doeleinden. En de clouduitgaven worden niet centraal binnen heel de organisatie geregeld.

We zien dat ongeveer 30% van de jaarlijkse clouduitgaven wordt verspild aan ongebruikte of onderbenutte resources en aan zeer dure ‘pay-as-you-go’- of ‘on-demand’-prijsmodellen. Een jammerlijke trend, die dankzij FinOps gelukkig kan worden omgebogen.

FinOps: financiële en operationele controle over uw cloudstrategie

FinOps to the rescue

FinOps is volgens de FinOps Foundation de relatief nieuwe manier om het variabele-uitgavenmodel van de cloud inzichtelijk te maken en er financiële verantwoording over af te leggen. Kortom: de afdelingen Finance en IT moeten een reeks best practices ontwikkelen om de kosten van het gebruik van de cloud te meten, te kwantificeren en inzichtelijk te maken. Net zoals het belangrijk is om de hardwarekosten te meten aan de hand van de totale eigendomskosten in plaats van alleen de aankoopkosten, draait het bij deze best practices om drie factoren: snelheid/prestaties, kwaliteit en kosten. Het doel is om een cloudtoewijzingsmodel te creëren zodat applicatieteams hun cloudgebruik inzichtelijk kunnen maken en kunnen optimaliseren, met de mogelijkheid om terug te factureren aan individuele teams.

Net als bij DevOps moeten ontwikkelaars en andere IT-professionals weten wat de gevolgen zijn van wat ze doen op andere niveaus. In dit specifieke geval gaat het om de financiële gevolgen van elke beslissing. Als de DevOps-afdeling zich ervan bewust is dat ze cloudresources efficiënter kunnen gebruiken zonder al te grote tijds- en arbeidsinspanningen, waarbij financiële aspecten worden afgewogen tegen operationele en architecturale aspecten, dan zouden ze dat zeker doen.

Veel bedrijven zetten daarom een FinOps-team op dat onder andere aan deze ontwikkelaars de juiste informatie kan bieden. Dit team kan de actuele uitgaven en kosten vaststellen, de gevolgen van elke beslissing berekenen en rekening houden met speciale aanbiedingen van cloudleveranciers om de kosten nog beter te beheersen.

Bron: Finops.org
Bron: Finops.org

Uiteraard is het makkelijker gezegd dan gedaan om deze inzichten aan elke businessunit te verstrekken en op basis van die informatie de beste deals te onderhandelen met cloudleveranciers. Het vereist een gecentraliseerd en geconsolideerd overzicht van alle clouduitgaven in de hele organisatie en een diepgaand inzicht in de gevolgen van elke beslissing om de werklast of applicaties toe te wijzen aan nieuwe cloudleveranciers. Dit kan alleen worden bereikt met een onderliggend uniform platform dat alle relevante gegevens consolideert over wat waar en tegen welke kosten wordt ingezet.

Dit is precies wat het Spot FinOps-portfolio van NetApp, inclusief zijn nieuwste aanwinst Cloudcheckr, kunnen leveren. Zij bieden operationele teams, budgeteigenaren en businessteams een geïntegreerde oplossing waarmee ze kunnen samenwerken om hun cloudkosten te plannen, te beheren en te optimaliseren, zodat ze het maximum uit hun cloudinvestering kunnen halen. Financiële teams zullen in staat zijn om zinvolle rapporten te zien over de kosten van al hun cloudimplementaties en zullen deze kosten kunnen uitsplitsen per afdeling en klant, terwijl operationele teams in staat zullen zijn om te zien waar en hoe ze de kosten kunnen verlagen en automatisering kunnen inzetten om deze kosten continu te optimaliseren – dit alles in een geïntegreerd FinOps-pakket.

Begrijpt u de gevaren van cloudverspilling en de impact daarvan op de kosten? Slaagt uw FinOps-team erin om alle behoeften, de technische vereisten, de architecturale beslissingen alsook de financiële impact met elkaar in overeenstemming te brengen? En, last but not least, beschikt u over een betrouwbaar en inzichtelijk platform waar u alle gegevens vindt die u nodig hebt om al het bovenstaande te realiseren? Dan bent u echt in staat om een krachtige cloudstrategie te ontwikkelen waarmee u kunt groeien zonder de kosten uit het oog te verliezen.

Wilt u meer weten over hoe NetApp u kan helpen bij de implementatie van een FinOps-strategie? Lees er alles over in onze blog.

FinOps: financiële en operationele controle over uw cloudstrategie