Fujitsu onthult zijn nieuwe merk: Fujitsu Uvance

Fujitsu
Fujitsu
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

22 oktober 2021, 12:08 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 07:46

Hoe kunnen we een duurzamere samenleving bouwen die niemand in de steek laat? Hoe kunnen we beantwoorden aan de verwachtingen en de behoeften in deze snel veranderende wereld? En hoe kan digitale technologie helpen om de enorme uitdagingen waar we nu voor staan, aan te pakken?

Die vragen werden beantwoord op het wereldwijde online flagship-event van Fujitsu op 12 oktober: Fujitsu ActivateNow.

Fujitsu gaat zich concentreren op zeven bedrijfsgebieden voor de verwezenlijking van zijn doel: de wereld duurzamer maken door de samenleving te sterken met een probleemgerichte aanpak in combinatie met geavanceerde technologieën.

Vier van die bedrijfsgebieden bestaan uit sectoroverschrijdende verticale gebieden, die te maken hebben met de ideale toestand van de wereld en mogelijke sociale problemen waar we zowel nu als in de toekomst mee te maken krijgen: ‘duurzame productie’, ‘consumentenervaring’, ‘gezond leven’, en ‘betrouwbare samenleving’. De drie horizontale bedrijfsgebieden ondersteunen de verticale gebieden, creëren een platform voor gegevensverzameling, doen synergiën ontstaan tussen toepassingen, en staan in voor analyse. Die horizontale bedrijfsgebieden zijn: ‘digitale verschuivingen’, ‘bedrijfstoepassingen’ en ‘hybride IT’.

Fujitsu is in zijn opzet geslaagd met de ontwikkeling van Fujitsu Uvance, een nieuw bedrijfsmerk dat een transformatieportfolio aanlevert voor een duurzame wereld.

Fujitsu Uvance zal gebruik maken van de technologische capaciteiten en probleemoplossende expertise van Fujitsu op de zeven beschreven focusgebieden, om klanten een ongekende waarde te bieden en tegelijkertijd bij te dragen aan de verwezenlijking van zijn uiteindelijke doel: “de wereld duurzamer maken door via innovatie vertrouwen te scheppen in de maatschappij.”

Het woord ‘Uvance’ behelst het concept van alles (universal) vooruit te laten gaan (advance) in een duurzame richting. Het toont Fujitsu’s vastberadenheid om “nieuwe mogelijkheden te creëren door mensen, technologie en ideeën met elkaar te verbinden, en zo een duurzamere wereld te creëren waarin iedereen zijn dromen kan waarmaken.”

Groeiende uitdagingen en een koerswijziging

De wereldbevolking is de afgelopen decennia spectaculair toegenomen, wat zowel grote opportuniteiten als een veelheid aan toenemend complexe uitdagingen met zich meebrengt, waaronder een groeiende sociaaleconomische ongelijkheid en de toenemende dreiging van milieurampen door de klimaatverandering.

De wereldwijde coronapandemie heeft die verdeeldheid en ongelijkheid in de wereld het voorbije jaar scherp blootgelegd en daarbij fundamentele vragen doen laten rijzen over de waarden en de levensstijl van de mens. De pandemie heeft eveneens verborgen uitdagingen ontsluierd die de toekomst van de mensheid en de aarde bedreigen. Om die uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, moeten er leiders opstaan die het verleden achter zich laten en een nieuwe koers uitzetten naar een betere toekomst waar innovatie de leidraad is.

Naast de inhuldiging van Fujitsu Uvance stelde Fujitsu zijn klanten ook zijn vernieuwde visuele identiteit voor op het ActivateNow-event. Het prominente ‘infinity’ teken drukt de voortdurende transformatie en het duurzamer maken van de wereld uit. De dynamische, vloeiende contouren symboliseren Fujitsu’s bijdrage aan transformatie en de positieve duurzaamheidscyclus in zijn contributie aan klanten, de maatschappij en de wereld.

Lees hier meer over Fujitsu Uvance. Als u (iets van) Fujitsu ActivateNow hebt gemist, kunt u de sessies hier on demand bekijken.