Hoe beschermt u uw bedrijfsdata?

Orange
Orange
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

13 december 2021, 11:32 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 06:46

In het digitale tijdperk zijn data de waardevolle grondstof voor zowat ieder bedrijfsproces. Maar dat weten cybercriminelen uiteraard ook. Om uw data – en zo uw hele bedrijf – te beschermen, moet u kunnen rekenen op een veilige IT-omgeving.

Data fungeren als de motor achter de digitale transformatie. “Data vormen de basis waarmee organisaties hun activiteiten optimaliseren en de interactie met hun gebruikers verbeteren, zowel met interne medewerkers als met klanten en partners”, zegt Thomas Le Clerc, B2B Product Manager Cybersecurity bij Orange. “Net daarom behoort ICT security meer dan ooit helemaal bovenaan de agenda van de CIO te staan.”

Uit de nieuwe studie ‘B2B ICT Priorities Compass’ van Beltug, de Belgische vereniging van CIO’s en digitale technologieleiders, blijkt dat zowat de helft van de CIO’s security als hun absolute topprioriteit beschouwen. Data governance staat in het prioriteitenlijstje op de tweede plaats. CIO’s en ICT-managers maken zich met name zorgen over het beheer en de controle van de snel groeiende datavolumes in hun bedrijf.

De nood aan IT security en data governance komt wellicht nog het duidelijkst naar voren in de manier waarop bedrijven hun werk vandaag organiseren, met name sinds de uitbraak van de coronacrisis. De grootschalige overstap op thuiswerk benadrukte immers de nood aan veilige oplossingen om informatie uit te wisselen, te bewerken en te bewaren.

Security doorheen de hele data journey

Om op een sluitende securitystrategie te kunnen steunen, moet een organisatie de beveiliging van haar data op een holistische manier aanpakken: security moet verweven zijn doorheen de hele data journey.

Die journey omvat de weg die data afleggen: van het verzamelen van data (bijvoorbeeld bij een klantencontact of via een IoT-toepassing), via het transport over het netwerk, tot de opslag en verwerking van de data. “De echte waarde zit in de analyse van die data”, zegt Thomas Le Clerc, “en in de ontwikkeling van nieuwe inzichten.”

Assessments

Het is cruciaal om tijdens de hele data journey op security in te zetten. Om dat heel gericht te kunnen doen, moet je als onderneming eerst zicht hebben op de bestaande situatie en de mogelijke risico’s. Een grondige doorlichting brengt aan het licht hoe de omgeving verandert en waar extra inspanningen nodig zijn.

“Dankzij assessments houden bedrijven hun cyberbeveiligingsstrategie up-to-date”, zegt Thomas Le Clerc. “Assessments tonen aan in welke mate een organisatie is blootgesteld aan cyberrisico’s en wat de mogelijke impact daarvan is. Op basis van die analyse werk je dan een globale strategie uit, gebaseerd op een pragmatische analyse van risico en impact, zonder dat je zelf een technische expert hoeft te zijn.”

Zero-trust netwerktoegang

Wat het operationele deel van de strategie betreft – met name de beveiliging van de infrastructuur – valt de keuze vandaag vaak op het principe van zero-trust. Die aanpak draait de klassieke benadering van security om. Alleen gebruikers die door technologie als VPN, NAC of MFA als legitiem zijn geïdentificeerd, krijgen toegang tot de IT-omgeving van de onderneming.

Detection & Response

Cybercriminelen drijven niet alleen het volume van hun aanvallen op, ze gaan ook almaar inventiever te werk. Het zorgt ervoor dat de klassieke beveiliging – zoals firewall en antivirus – niet langer volstaan. “De meeste succesvolle aanvallen gebeuren via malware die de traditionele tools niet kunnen onderscheppen”, zegt Thomas Le Clerc. “Vandaar de nood aan een andere aanpak van Detection & Response die erop is gericht een incident zo snel mogelijk op te merken en de juiste maatregelen te nemen.” Orange biedt in dat verband Detection & Response aan als een managed service, die het netwerk, de toestellen en de identificatie van de medewerkers omvat.

Meer weten over hoe Orange uw data, netwerk en toepassing beveiligt? Ontdek onze oplossingen hier.