Hoe DXC Technologie onderdelen van de Rampenfondsapplicatie hergebruikt

© Getty Images/iStockphoto
DXC
Datanews Information Services

Datanews Information Services verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

15 september 2020, 17:10 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 07:42

In 2018 heeft de Vlaamse Overheid samen met DXC Technology en haar partnerbedrijf Skryv een applicatie gelanceerd die het Rampenfonds toelaat snel dossiers te behandelen, claims sneller te verwerken en zo de ontberingen voor de burgers te verminderen. Meer recentelijk heeft deze toepassing andere pijnpunten verlicht. Met de nadruk op bedrijfsflexibiliteit en operationele efficiëntie.

Door gebruik te maken van DXC’s applicatiediensten, hebben overheidsinstellingen en DXC bepaalde onderdelen van die applicatie laten hergebruiken door andere overheidsinstellingen om de ontwikkeling van applicaties aanzienlijk te versnellen. “Een geslaagde samenwerking die ons veel heeft geleerd”, zeggen Chris Van der Auwera (DXC Technology) en programma-manager Digitalisering Karl Musschoot (Vlaamse overheid).

DXC heeft de Vlaamse overheid als een belangrijke klant. Zijn de eisen van de publieke sector anders dan die de privéwereld?

Chris Van der Auwera (DXC): “Dat denk ik wel. Vooral de snelheid van uitvoering is cruciaal, en daar zit de druk van de politiek natuurlijk voor iets tussen. Het Vlaams Rampenfonds deed vroeger lange tijd over het behandelen van de schadeclaims in het kader van natuurrampen zoals stormen en overstromingen. Men had zeer beperkte IT-capaciteit en werkte met papier & Excel ter opvolging van de claims. Dat wilden ze onder invloed van een nieuwe regelgeving veranderen met een digitale applicatie voor die transacties. Bijkomende uitdaging: de enorme gebruiksvriendelijkheid voor de burger was een duidelijke vereiste. IT wordt op die manier menselijker. Omdat het om een eenmalige schadeclaim gaat, moet zelfs je grootmoeder – bij wijze van spreken – makkelijk zo’n digitaal claimformulier kunnen invullen. Daarnaast moesten wij ervoor zorgen dat het proces maximaal geautomatiseerd was, zodat een ambtenaar minder werk heeft aan elk dossier en een aanvraag snel kan verwerkt worden. Bovendien moest er ook een automatische connectie zijn met andere tools zoals ‘Mijn Burgerprofiel’. Samen met onze partner Skryv ontwierpen we een tool die de uitbetaling van een schadeclaim coördineert, en die aan al die vereisten beantwoordt.”

Hoe kijken jullie terug op de samenwerking?

Karl Musschoot (Vlaamse overheid): “Zeer positief. De digitale applicatie is voor het eerst gebruikt voor de verwerking van de schadeclaims na de erkende voorjaarsstormen in 2019. Het verschil met vroeger is gigantisch. Geen enkele burger houdt van wachten. Nu kunnen we binnen een paar dagen beslissen of een dossier in aanmerking komt voor uitbetaling, en dat ook aan de betrokkene laten weten. Vroeger duurde dat enkele maanden tot twee jaar bij grote rampen met duizenden dossiers. Naast die efficiëntiewinst vind ik het andere voordeel van de Low-Code-aanpak dat het makkelijk gelinkt kan worden naar andere overheidsdiensten. Er kan zeer veel geconfigureerd worden. Dat wil zeggen dat enkel tijdens de laatste stappen maatwerk nodig is om de toepassing echt volledig operationeel te krijgen. In de ontwikkelingen die voor het Rampenfonds zijn gebeurd, zijn heel wat connecties met overheidstoepassingen mogelijk gemaakt. We zijn nu klaar voor ACM/IDM, de identiteits- en toegangscontrole van de Vlaamse overheid. We zijn gekoppeld aan het financiële systeem OraFin, en werken intussen ook met een link naar ‘Mijn Burgerprofiel’ en het Ondernemersloket. Het Rampenfonds was de pionier voor dit alles, DXC Technology heeft nu heel wat van die applicaties standaard in zijn huidige dienstenaanbod gestopt.”

Hoe DXC Technologie onderdelen van de Rampenfondsapplicatie hergebruikt

Met andere woorden: applicaties ontwikkeld voor de ene organisatie, blijken dus herbruikbaar voor tal van andere projecten?

Chris Van der Auwera: “Covid-19 heeft voor een digitale versnelling op alle niveaus gezorgd. We merkten dat heel wat diensten niet perfect voorbereid waren om bijvoorbeeld de hinder- en coronapremie snel te kunnen uitbetalen, mocht de politiek daarvoor een go geven. Proactief zijn we gaan bekijken welke bruikbare, gelijkaardige applicaties er in ons bestand zaten. Onze focus op de Enterprise Technology Stack, betekent diepgaande expertise op het gebied van ITO, cloud & security, analytics & engineering, en toepassingen in het bijzonder. Met al die componenten of bouwblokjes hebben we dan een pakket gemaakt, waarmee we op vraag van beslissingsnemers direct bestaande implementaties kunnen klaarstomen voor nieuwe corona-maatregelen. Zo kunnen we op korte tijd bijvoorbeeld een uitbetalingsformulier opzetten op maat van elke dienst. De online tool voor de hinderpremie hebben we op tien dagen in elkaar gebokst met behulp van een bestaande Drupal-applicatie die al bestond bij VLAIO. We hergebruiken componenten die hun degelijkheid hebben bewezen en die we ad hoc uitbreiden, zodat andere klanten ook van de voordelen kunnen genieten. Klantgerichter kun je toch niet werken?”

Karl Musschoot: “Dat hergebruik is niet alleen interessant omwille van budgettaire redenen, maar ook omdat je daardoor heel snel kunt schakelen. De coronacrisis heeft aangetoond dat je als overheid heel snel dingen op poten moeten kunnen zetten, zonder van nul te moeten beginnen zoals dat vroeger ging. We hebben nu een IT-aanbod waar we off the shelf gebruik van kunnen maken, en hoeven enkel de laatste stappen naar onze hand te zetten. Op deze manier kunnen we veel ontwikkelingen hergebruiken in de hele organisatiestructuur. Zo komt er een einde aan de patchwork-digitalisering waarbij elk overheidsteam zijn eigen digitaliseringsvisie had.”