Hybrid IT is de nieuwe standaard

Fujitsu
Fujitsu
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

20 april 2018, 14:30 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 07:24

Het on-premise datacenter houdt stand. Hybride architectuur – de combinatie van on-premise en cloud – is de nieuwe standaard. De aard van de applicatie bepaalt voor een groot stuk waar ze terecht komt. In de praktijk komt daardoor meer nadruk op cloud-ready: niet alles verschuift per definitie naar de cloud, maar kan dat wel wanneer dat nuttig blijkt.

Het is nog niet zo lang geleden dat iedereen ervan overtuigd leek dat de cloud alles zou veranderen. Voor het traditionele datacenter leek er geen plaats meer. Vandaag weten we beter. Hetdogmatische idee van de zaligmakende cloud hebben de bedrijven achter zich gelaten. “We bevinden ons de facto in een hybride wereld”, zegt Russell Fishman, Director Product Marketing Converged Infrastructure bij NetApp. “Voor het on-premise datacenter blijft nog altijd een belangrijke rol weggelegd.”

Russell Fishman
Russell Fishman© Jan Locus

De mate waarin het on-premise datacenter overeind blijft, hangt echter af van bedrijf tot bedrijf. Uiteindelijk is het de aard van de applicatie die grotendeels bepaalt waar ze het best gedijt: on-premise of in de cloud. “Veel hangt inderdaad af van de applicatie zelf”, zegt Wim Heylen, Head Cloud-Native Platforms bij KBC Groep.

Wim Heylen
Wim Heylen© Jan Locus

“We zien het cloudgebruik nog altijd stijgen, maar ik ben ervan overtuigd dat we op langere termijn bij het hybride model blijven.” Het pragmatische karakter van die hybride aanpak schuilt vooral in het feit dat ondernemingen klaar willen zijn voor de cloud. “We zien de cloud niet zozeer als een doel op zich”, legt Wim Heylen uit, “wel als een mogelijkheid. Wanneer blijkt dat de cloud voor een bepaalde applicatie de betere optie biedt, dan zijn we klaar om die stap te zetten.”

Wim Heylen, Head Cloud-Native Platforms bij KBC Groep: “De cloud is geen doel op zich. Maar wanneer ze voor een applicatie de betere optie biedt, dan zijn we klaar om die stap te zetten.

Cloud biedt inspiratie

De keuze voor een hybride infrastructuur heeft in de eerste plaats met de realiteit van de markt te maken. Die is namelijk sterk geëvolueerd. Zo streven bedrijven voor nieuwe toepassingen en features een almaar kortere time-to-market na. Tegelijk is er het belang van mobiele applicaties. Heel vaak biedt de cloud een efficiënte manier om op die twee vragen een antwoord te bieden. Maar er zijn ook bedrijven die zich in de eerste plaats door de cloud laten inspireren. “We leren veel uit wat de cloud allemaal mogelijk maakt”, zegt Reinoud Reynders, IT-Manager Infastructure & Operations bij UZ Leuven. “Die inzichten passen we dan binnen ons on-premise datacenter toe.”

Reinoud Reynders
Reinoud Reynders© Jan Locus

Zo heeft het UZ Leuven het grootste deel van zijn dataopslag on-premise georganiseerd. “De snapshot technology van Netapp en hun storagevisie gebaseerd op ‘Data-Fabric’ hebben we toegepast in ons datacenter”, legt Reinoud Reynders uit. “Zo kunnen we de data-beschikbaarheid, SLA en kost heel eenvoudig optimaliseren. We gebruiken de ideeën uit de cloudwereld om onze traditionele infrastructuur te verbeteren.” UZ Leuven is een goed voorbeeld van een grote organisatie – met een navenant uitgebreid datacenter – dat de voorbije jaren sterk heeft geïnvesteerd in on-premise infrastructuur. Dat leverde een datacenter op met een hoge graad van maturiteit: sterk geautomatiseerd en geoptimaliseerd, flexibel en kostenefficiënt in beheer.

Reinoud Reynders, IT-Manager Infastructure & Operations bij UZ Leuven:”We gebruiken de ideeën uit de cloudwereld om onze traditionele infrastructuur te verbeteren.

Converged infrastructuur

Ook kleine en middelgrote ondernemingen zijn op zoek naar dat soort voordelen. Voor het on-premise datacenter vinden ze een mogelijke oplossing in converged infrastructuur: de combinatie van rekenkracht en opslag, al dan niet uitgebreid met netwerk en virtualisatie, binnen één compacte oplossing. NFLEX – de nieuwe converged infrastructuur van Fujitsu en NetApp – is er een voorbeeld van. Toch zijn het niet alleen de kosten die de keuze voor cloud versus on-premise bepalen. Veel hangt af van de maturiteit van het bestaande datacenter en van de types applicaties die de onderneming gebruikt. “Uiteindelijk heeft een pragmatische benadering van het vraagstuk wellicht de voorkeur”, besluit Udo Würtz, Chief Evangelist Data Center Business bij Fujitsu. “De cloud is niet altijd de meest geschikte oplossing, en zeker ook niet altijd de goedkoopste. Voor heel wat toepassingen blijft on-premise zowel financieel als functioneel de interessantste optie.”

Udo Würtz
Udo Würtz© Jan Locus

Ontdek alles over de geconvergeerde Fujitsu en NetApp-infrastructuur op www.Fujitsu.com/NFLEX