Maak kennis met het B2E model!

Fujitsu
Fujitsu
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

11 augustus 2021, 15:00 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 07:46

Tot nu toe definieerden ondernemingen zich als B2B of B2C. Het nieuwe model “Business to Everyone” richt zich op de behoeften van iedereen, of het nu gaat om werknemers, klanten, burgers of de brede samenleving.

Uit een wereldwijde enquête van Fujitsu in 2020 bleek dat 92% van de bedrijfsleiders gelooft dat waarde leveren aan de maatschappij belangrijk is voor de duurzaamheid van hun bedrijf op middellange tot lange termijn.

De gevolgen van de coronapandemie zijn nog niet voorbij, en de gevolgen op lange termijn zullen pas in de komende maanden en jaren echt duidelijk worden.

In de editie 2021 van FT&SV (Fujitsu Technology & Service Vision) wordt uitgelegd hoe Fujitsu’s engagement voor verantwoord ondernemen zal bijdragen voor een duurzamere wereld. Fujitsu maakt toekomstscenario’s bekend in specifieke aandachtsgebieden en schetst hoe technologische innovaties die scenario’s nu al vorm beginnen te geven.

Prioriteiten herschikken voor de bedrijven van de toekomst

Het traditionele bedrijfsmodel was decennialang gericht op winst en efficiëntie. De noodzaak om winstgevende bedrijfsprestaties te leveren zal zeker niet verdwijnen, maar om duurzame groei te bewerkstelligen, moeten toekomstige organisaties een overgang realiseren naar een manier van werken die waarde oplevert voor meerdere belanghebbenden, waaronder klanten, werknemers en de gemeenschap.

Bedrijfsleiders zijn ervan overtuigd dat waarde leveren aan de maatschappij van het grootste belang is en dat de bedrijfsdoelstellingen moeten worden afgestemd op de maatschappelijke doelstellingen. Fujitsu maakte zijn doel voor 2020 bekend: we gaan al onze middelen richten op een duurzamere wereld door via innovatie vertrouwen op te bouwen in de samenleving.

Hoe kan dit ambitieuze plan slagen?

Allereerst krijgen de werknemers hulp om hun eigen ambitie en doelstellingen uit te stippelen, en ondersteuning bij hun reflectie over de raakvlakken met het doel van Fujitsu.

Duurzame ontwikkeling slaat volgens haar kerndefinitie op drie vlakken: milieu (de natuurlijke hulpbronnen beschermen); economie (groei verzekeren); en het sociale aspect (de levensomstandigheden verbeteren).

Tot nu toe werd altijd de financiële waarde gebruikt als gemeenschappelijke globale prestatie-indicator. Het is nu tijd om na te denken over een verschuiving naar een meer zin-gerichte samenleving. Dit soort niet-financiële waarde moet natuurlijk wel op een betrouwbare manier kunnen worden beoordeeld, via de hoeveelheid uitgestoten CO2 en de gebruikte hernieuwbare energie bijvoorbeeld. Fujitsu maakt nieuwe bedrijfsmodellen voor ecosystemen mogelijk door verschillende diensten te verbinden met vertrouwde gegevens en door die gegevens om te zetten in waarde.

Om verantwoord handel te kunnen drijven, is het belangrijk dat de werknemers de juiste mentaliteit hebben.

Fujitsu heeft een platform gecreëerd waar werknemers één van de SDG’s (de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties) kunnen kiezen, tijd kunnen besteden aan de ondersteuning van initiatieven en ervaringen kunnen delen met collega’s.

Fujitsu draagt ook proactief bij aan een koolstofarme samenleving. We streven naar een nul-uitstoot van CO2 tegen uiterlijk 2050.

We pionieren in ontwerptechnieken voor milieubescherming, met datatechnologie zoals blockchain om vertrouwde gegevens te verbinden en zo het potentieel van circulaire productie te helpen realiseren. Op die manier helpt Fujitsu België via het Blockchain Innovation Center ABInbev om een blockchain-oplossing te bouwen die alle onderdelen van het brouwproces met elkaar verbindt, waardoor de consumenten transparantie krijgen over wat er allemaal komt kijken bij de productie van hun bier.

Duurzame ontwikkeling onderstreept het belang om de toekomstige generaties een omgeving na te laten die ecologisch, economisch of sociaal minstens even goed is als de wereld die wij nu kennen.

Wilt u graag meer weten over de technologie- & dienstenvisie van Fujitsu? Klik dan hier om verder te lezen.