“Met een snellere digitalisering doen we veel méér met minder, en daar profiteert elke burger van”

DXC
Datanews Information Services

Datanews Information Services verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

11 januari 2019, 10:40 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 07:43

De Vlaamse overheid wil een pioniersrol spelen als het gaat om een snelle digitale transformatie. Daarom breidde het de interne ICT-servicesportfolio het voorbije jaar uit met Amazon Web Services (AWS), de grootste publieke cloud ter wereld. Dat gebeurde met haar jarenlange en gespecialiseerde partner DXC Technology. ‘Snelle digitalisering is een speerpunt van de Vlaamse regering, en dus gaan we radicaal digitaal’, zeggen Administrateur-Generaal Frank Geets en Afdelingshoofd ICT Stefan De Smet.

Het Facilitair Bedrijf (HFB) is de overkoepelende Vlaamse overheidsdienst die ondersteuning verleent aan Vlaamse kabinetten, departementen, gemeentebesturen en agentschappen, onder meer op het gebied van bouwprojecten, logistiek en ICT. Het voorbije jaar zetten jullie sterk in op ICT-diensten van AWS. Vanwaar die beslissing?

Frank Geets: ‘We runden tot voor kort 50 eigen kleine, lokale datacentra. Maar dat zijn niet echt goeie voorbeelden qua energieverbruik en duurzaamheid. We gebruiken voor bepaalde toepassingen nog altijd private fysieke datacentra. Maar voortaan bieden we een menu van AWS-diensten aan, waaruit onze klanten-overheidsinstellingen elk hun eigen oplossing kunnen kiezen. De outsourcing via service provider DXC levert ons een pak schaalvoordelen en dus kostenbesparing op. Tegelijk behouden onze entiteiten een grote vrijheid en flexibiliteit. Onze klanten, gaande van het agentschap Natuur en Bos tot Wegen en Verkeer, hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden en kunnen in functie daarvan uit ons menu hun eigen applicaties en serviceniveau kiezen. Het aansturen van sluizen op het Albertkanaal bijvoorbeeld is nu eenmaal iets complexer dan het online toekennen van subsidies.’

We willen onze digitale diensten sneller naar de burger brengen, en dat kan perfect met de publieke cloud.

Stefan De Smet: ‘Naast kostenbesparing zijn er nog heel wat andere voordelen. We willen onze digitale diensten sneller naar de burger brengen, en dat kan perfect met de publieke cloud. Of het nu gaat om onze strategie op het gebied van webkanalen, bedrijfstoepassingen en data analytics: wereldwijd speelt de groei van nieuwe toepassingen en capaciteiten zich grotendeels in de public cloud af. Bovendien kunnen een aantal innovatieve technologieën uitsluitend in de cloud worden gerealiseerd, zoals big databeheer en machine learning. Die trein mochten we niet missen.’

Frank Geets: ‘Die versnelling van de digitalisering laat onze agentschappen en departementen toe veel méér met minder te doen. En daar profiteert elke burger van.’

Privacy voorop

Hoe zit het met de privacy van de cloud? Het thema ligt bij de publieke opinie gevoeliger dan ooit.

Stefan De Smet: ‘Voor Het Facilitair Bedrijf staan informatieveiligheid en privacy voorop. Daarom hebben we een speciaal framework met beveiligingsdiensten ontwikkeld, zodat al onze toepassingen perfect beantwoorden aan de vereisten van de Privacycommissie. We werken op dat vlak flexibel, via een dataclassificatie gaande van ‘niveau 1’ (voor bijvoorbeeld het online menu van het restaurant) tot ‘niveau 4′ (voor gevoelige persoonsinformatie). Op basis daarvan passen we onze veiligheidsmaatregelen zoals encryptie aan de behoeftes van onze klanten-overheidsinstellingen aan. DXC helpt ons daarbij met een heel uitgebreide dienstverlening. Het bouwde state-of-the-art applicaties voor de cloudservice en beheert bijna 200 applicaties van verschillende Vlaamse overheidsentiteiten, zoals CRM-systemen of fiscale platformen. Daarnaast voorziet het ons ook van een brede waaier aan ICT-diensten, zoals de typische kantoorsoftware of een helpdesk voor elke entiteit die daar behoefte aan heeft. Heel belangrijk vind ik dat we samen met onze partner permanent nadenken over de toekomst: hoe evolueert het digitale dienstenaanbod en welke kansen liggen daar voor de Vlaamse overheid?’

De dingen efficiënter, duurzamer en goedkoper doen, daar gaan we voor.

Frank Geets: ‘Digitalisering is niet zomaar het bestaande proces verwerken in een digitaal formulier. Het is het héle proces helemaal herbekijken. Als je ziet wat we de laatste jaren hebben uitgerold, dan hoeven we als Vlaamse overheid zeker niet te blozen. Kruispuntbank Vlaanderen bijvoorbeeld is een prachtige toepassing waardoor je als burger slechts één keer je gegevens aan de overheid moet doorgeven. Het platform maakt een correcte en snelle gegevensdeling tussen de verschillende administratieve diensten mogelijk, waardoor vele overheidsdiensten zoals studietoelagen, abonnementen bij De Lijn of belastingaangiften correct en sneller verlopen. De dingen efficiënter, duurzamer en goedkoper doen, daar gaan we voor.’