Nieuwe manieren van werken vragen om nieuwe verantwoordelijkheden

Salesforce
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

9 maart 2021, 16:23 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 07:44

Door Max Swerdlow, country leader bij Salesforce België & Luxemburg

Het voorbije jaar is de manier waarop we werken fundamenteel veranderd. Het heeft ons ertoe aangezet onze kantoorruimtes te herdefiniëren en om te vormen tot een soort hybride werkplek. Net zoals de digitalisering onze bedrijven transformeert, kunnen we met behulp van technologie op het werk onderling meer verbonden raken, meer balans vinden tussen werk en privé, en een meer inclusieve werkplek creëren, zowel fysiek als virtueel.

Meer productiviteit en meer flexibiliteit is immers goed voor zowel bedrijf als werknemer. Met de juiste technologie kunnen we medewerkers helpen bij de transitie naar telewerken (in welke vorm ook); het zal managers in staat stellen om zich te focussen op het welzijn en de betrokkenheid bij klanten en communities. Bij deze veranderingen duiken ook extra verantwoordelijkheden voor werkgevers op: het risico van angst en burn-out voorkomen. Nieuwe praktische(re) manieren van werken implementeren is één ding, een bedrijfscultuur ontwikkelen die voor iedereen werkt, is een ander paar mouwen.

Om een betere werkplek te creëren die zowel innovatief is als iedereen meeneemt in het verhaal, moeten we niet alleen nadenken over hoe we de werkervaring kunnen verbeteren, maar moeten we tegelijkertijd prioriteit kunnen geven aan bijscholing voor de jobs van de toekomst. Hier zijn drie manieren waarop we nieuwe technologieën en werkregelingen op een creatieve en verantwoorde manier kunnen implementeren.

1. Geef prioriteit aan de betrokkenheid van werknemers

In de zoektocht om het engagement van klanten te verbeteren, hebben veel bedrijven de betrokkenheid van werknemers wat uit het oog verloren. Net zoals ze technologie kunnen aanwenden om geweldige consumentenervaringen te creëren, kunnen bedrijven diezelfde technologie ook gebruiken om werknemers gedurende hun hele loopbaan bij een bedrijf te betrekken – van de aanwerving en het opleidingstraject bij de indiensttreding tot het uitwerken van een succesvolle carrière. Meer dan ooit moeten bedrijven zich snel aanpassen en meer relevante en interessante werk- en leerervaringen creëren voor hun werknemers.

In een volledig digitale wereld is één van de grootste uitdagingen voor bedrijven het behoud van hun bedrijfscultuur. Naarmate onze manier van werken meer hybride wordt, zal het belang om een gevoel van gemeenschappelijk doel en samenhorigheid te creëren, alleen maar toenemen. Net zoals data kunnen helpen om sneller, slimmer en beter een beslissing te nemen ten voordele van de klanten, kan de informatie die wordt verkregen via bijvoorbeeld interne enquêtes helpen bij het opbouwen van een teamgevoel en het uitwerken van acties die voorrang geven aan het welzijn van de werknemers.

2. Moedig flexibiliteit aan en zorg voor rechtvaardigheid

Vertrouwen en flexibiliteit zijn de sleutelbegrippen bij het uitwerken van een strategie voor telewerken. Werkgevers moeten er enerzijds op vertrouwen dat werknemers hun werk zelfstandig kunnen uitvoeren volgens een schema dat voor hen persoonlijk het beste werkt en de meeste flexibiliteit biedt. Creatieve initiatieven zoals andere verlofopties – sommige bedrijven laten werknemers zelf het aantal verlofdagen kiezen – kunnen teams gezond en gelukkig maken, en uiteindelijk ook productiever voor het bedrijf. Naarmate teams meer verspreid werken, wordt het aansturen en managen met empathie en begrip nog belangrijker.

Flexibele werkregelingen zorgen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Toch kunnen deze veranderingen – als ze niet zorgvuldig worden doorgevoerd – de moeizaam geboekte vooruitgang in de strijd voor een gelijk loon en gelijkheid op de werkvloer in gevaar brengen. Tijdens de pandemie hebben we bijvoorbeeld gezien dat vrouwen die thuiswerken een nog zwaardere last van de opvoeding van kinderen op zich hebben genomen. Dit heeft een onevenredig negatief effect gehad op hun carrièremogelijkheden. Dus net zoals bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om op kantoor een gelijkwaardige, eerlijke en inclusieve omgeving te creëren, is het van het grootste belang dat deze ervaring zich ook virtueel vertaalt.

3. Creëer een cultuur van levenslang leren

Met de huidige technologische oplossingen kunnen organisaties beter en sneller zaken te doen dan ooit tevoren. Dankzij automatisering kunnen bedrijven bijvoorbeeld hun klantenservice stroomlijnen en 24/7 ondersteuning bieden vanaf elke locatie. Hierdoor kunnen werknemers zich concentreren op de meer strategische taken. De volledig digitale wereld waarin we vandaag leven, geeft werkgevers de unieke kans om verder te kijken dan de traditionele jobkanalen en nieuwe talentpools aan te boren. Maar deze digitale wereld vraagt ook dat we nog meer investeren in harde en zachte vaardigheden.

In die digitale economie zal elk bedrijf nood hebben aan teams die zich de nieuwe technologieën snel eigen kunnen maken. Zij zullen ook steeds meer vertrouwen op mensen die in staat zijn om complexe problemen te begrijpen en op te lossen, die de status quo in vraag te stellen en die het gezamenlijk doel voor ogen kunnen houden terwijl ze met verspreide teams verwerken. Om het beste uit mensen te halen, moeten managers een personeelscultuur cultiveren waarin continu leren en zelfontwikkeling – in lijn met de bedrijfsbehoeften – centraal staan.

Max Swerdlow, country leader bij Salesforce België & Luxemburg
Max Swerdlow, country leader bij Salesforce België & Luxemburg

Bouwen aan een betere wereld dan voorheen

De toekomst van werk verbetert de manier waarop we ons werk doen, maar verandert ook onze werkcultuur. Door deze opportuniteit nu aan te grijpen om een betere werkplek te creëren, kunnen we werknemers zinvolle functies aanbieden, en prioriteit geven aan initiatieven op vlak van bijscholing. We kunnen teams inspireren met een set van gemeenschappelijke waarden. Om hierin te slagen zullen we werk- en uurregelingen moeten invoeren die eerlijk zijn en iedereen gelijke kansen bieden. We hadden niet kunnen voorzien hoe snel ‘werk’ zou veranderen door de plotse wereldwijde pandemie. Maar we hebben wel de kans – én de verantwoordelijkheid – om ermee aan de slag te gaan en iets beters op te bouwen.

Benieuwd hoe Salesforce, haar partners en klanten een werkplek creëren die zowel innovatief als inclusief is? Registreer je voor het virtuele event, Salesforce Live Benelux, op 18 mei 2021.