Op zoek naar het evenwicht tussen mobiliteit en ICT-beveiliging

HP
HP
Partner Content

Partner Content verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

6 oktober 2017, 09:19 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 07:23

De cloud, mobiele toestellen en mobiel internet hebben onze manier van leven en werken grondig veranderd. Voor een bedrijf bestaat de uitdaging erin het juiste evenwicht te vinden tussen de veiligheid van data en applicaties enerzijds, en mobiliteit, gebruiksgemak en performantie anderzijds. In het mobiele tijdperk begint dat evenwicht bij een veilig toestel.

De manier waarop we met ICT omgaan, is de voorbije jaren razendsnel veranderd. Tot voor kort was ICT een plaatsgebonden gegeven. De medewerker kwam naar kantoor, werkte daar aan een pc en ging op het einde van de dag weer naar huis. Data en applicaties bevonden zich in het datacenter van het bedrijf. De beveiliging bestond uit een verdedigingswal, opgetrokken rond het bedrijf, zodat niemand van buitenaf op de ICT-systemen kon binnendringen. De beveiliging bevond zich grotendeel op het niveau van het bedrijfsnetwerk.

Vandaag ziet de context er helemaal anders uit. Data en applicaties bevinden zich niet langer fysiek binnen het bedrijf, maar draaien in de cloud. Werken gebeurt almaar vaker tijd- en plaatsonafhankelijk. Medewerkers loggen in via de cloud, ook thuis, bij een klant of onderweg. Ze doen dat trouwens niet alleen met de toestellen die ze daarvoor ter beschikking krijgen, maar ook met hun eigen smartphone of tablet. Andersom gebruiken ze hun professionele laptop of smartphone ook tijdens hun vrije tijd.

De hardwareleveranciers spelen op de nieuwe manier van werken in met toestellen die zich aan de context van hun gebruik aanpassen.

De hardwareleveranciers spelen op die nieuwe manier van werken in met toestellen die zich aan de context van hun gebruik aanpassen. Zo lanceerde HP eerder dit jaar de EliteBook x360, een business convertible die de gebruiker telkens weer makkelijk naar zijn hand zet. Het toestel is tegelijk een professionele laptop, een tablet, een scherm om films en series te bekijken (in 4K uiteraard) en een tentscherm voor presentaties. Dat HP inzet op de mobiliteit van de gebruiker blijkt uit het feit dat de convertible met 1,28 kilogram letterlijk als lichtgewicht te omschrijven valt.

Er is natuurlijk meer dan het gewicht dat de mobiliteit van een toestel bepaalt. Zijn autonomie, met name, en de mogelijkheid om makkelijk een netwerkverbinding tot stand te brengen. Ook op die twee punten toont de HP EliteBook x360 het goede voorbeeld. De batterij biedt een autonomie van zestien uur. Binnen het half uur is de batterij bovendien alweer voor de helft geladen. Is er geen wifi beschikbaar, dan is de gebruiker toch snel online door een simkaartje te plaatsen in het voorziene simkaartslot. Dat is handig, bijvoorbeeld voor wie onderweg halt houdt om vanuit de auto aan een teleconferentie deel te nemen. HP Noise schakelt daarbij storende achtergrondgeluiden uit. De laptop heeft trouwens dedicated toetsen voor het gebruik van Skype For Business.

Beveiliging start bij de gebruiker

De nieuwe, mobiele manier van werken zorgt voor compleet andere behoeften op het vlak van beveiliging. Het heeft niet langer zin de onderneming om te vormen tot een versterkte burcht, wanneer data en applicaties zich in de cloud bevinden – buiten het bedrijf – en wanneer de medewerkers ook buiten die klassieke perimeter aan de slag gaan. De beveiliging verschuift richting gebruiker. Belangrijk daarbij is de gebruiker bewust te maken van de mogelijke gevaren die aan zijn mobiliteit zijn verbonden. Een bedrijf werkt daarvoor doorgaans een veiligheidsbeleid uit, dat iedere medewerker moet ondertekenen. Het beleid stelt regels op voor het gebruik – en de regelmatige vervanging – van paswoorden, afspraken rond het gebruik van USB-devices, publieke clouddiensten als Wetransfer en Dropbox, enzovoort.

Wie naast de gebruiker zit – bijvoorbeeld in een vliegtuig – kan niet zomaar meelezen.

Tegelijk moet de onderneming ook rekening houden met de realiteit. En die is heel eenvoudig: zodra een beveiligingsmaatregel het gebruiksgemak of de performantie van een oplossing omlaag haalt, zal de medewerker niet aarzelen om één en ander te omzeilen. Bij de EliteBook x360 speelt HP daar op in door de beveiliging optimaal in het toestel in te bouwen, zonder dat ze een negatief effect heeft op de gebruikservaring. De maatregelen gaan daarbij van authenticatie via een irisscan of vingerafdruk, tot het gebruik van HP Sure View, een privacyfilter. De oplossing verduistert het scherm vanaf de zijkant. Wie naast de gebruiker zit – bijvoorbeeld in een vliegtuig – kan dan niet zomaar meelezen.

Hackers op afstand houden

De beveiliging beperkt zich natuurlijk niet alleen tot de gebruiker zelf. Het blijft ook absoluut noodzakelijk om hackers buiten het toestel en het bedrijfsnetwerk te houden. HP doet dat onder meer via SureStart. Merkt het toestel op dat een hacker probeert binnen te dringen, dan voert het automatisch een reset van het BIOS uit. HP past het principe trouwens niet alleen toe op de EliteBook x360. Ook heel wat HP-printers maken intussen gebruik van SureStart. De netwerkprinter is vaak een vergeten element in de beveiliging van een bedrijfsnetwerk. HP SureStart verhindert dat hackers via de printer het netwerk binnendringen.