Tacta temt de complexiteit van administratieve processen

Tacta
Advertorial

Advertorial verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

10 februari 2022, 10:01 Bijgewerkt op: 17 augustus 2022, 06:49

De digitalisering van administratieve processen in de zorg en in het onderwijs is een bijzondere discipline. Ze vergt niet alleen technische vaardigheid maar ook een goed inzicht in de complexe Belgische realiteit, met zijn vele beslissingsbevoegdheden en onderlinge afhankelijkheden. Niet evident voor ICT-spelers om zich hierin te bekwamen. Wij praatten met Tacta’s CEO en oprichter Sejo Cesic over wat er nodig is om voor zulke organisaties het verschil te maken.

Sejo Cesic: “Al vanaf het begin van mijn carrière als developer was ik vaak betrokken bij grote projecten, om software te bouwen met grote impact voor de burger die door relatief weinig ambtenaren werd gebruikt. Programma’s zoals het berekenen van kinderbijslag of sociale verzekeringsbijdragen voor zelfstandigen. Ik merkte al snel dat je het verschil kon maken door kwalitatieve software te bouwen, en dat merken de gebruikers nu nog steeds: meer dan tien jaar later draaien onze programma’s even feilloos als toen. In een omgeving die het vooral moet hebben van stabiliteit en duurzaamheid is dat een enorme meerwaarde. Daarom besloot ik in 2007 om Tacta op te richten om zulke diensten nog beter te bedienen. TACTA is trouwens een acroniem: het staat voor The Art of Complexity TAming (lacht). En met succes: Tacta is op vijftien jaar tijd uitgegroeid tot een bedrijf met zeventig werknemers, dat al vele organisaties uit de publieke sector en andere sectoren zoals de bouwindustrie, telecommunicatie en de verzekeringssector, heeft geholpen met duurzame oplossingen. We kunnen onder meer Proximus, P&V Groep, Vivium en Constructiv rekenen tot onze groeiende groep van tevreden klanten.”

Waarom was het nodig om hiervoor een bedrijf op te richten?

Sejo Cesic:. “Om twee redenen. Ten eerste: als je medewerkers deel uitmaken van hetzelfde bedrijf, kan je beter samen aan iets bouwen. Aan mooie software enerzijds, maar ook aan een mooi verhaal van getalenteerde mensen, die samen ervoor zorgen dat de publieke sector en andere instellingen de burgers met een meer agile aanpak kunnen bedienen. Ze raken beter overtuigd van onze visie en zullen mee streven naar de best mogelijke kwaliteit. Zo zorg je ook voor de nodige continuïteit in de dienstverlening. Ten tweede, en zeker niet onbelangrijk: werken bij Tacta is fun, en zulke arbeidsvreugde bereik je nooit als zelfstandige in losse samenwerkingsverbanden.”

Sejo Cesic, CEO en oprichting van Tacta
Sejo Cesic, CEO en oprichting van Tacta© Sulejman Omerbasic

Hoe zou u de USP van Tacta omschrijven?

Sejo Cesic: “Wij slagen erin om complexe processen en regelgeving te vatten in duidelijke en transparante code. Wij doen dit voor een sector die we 100% kennen en waarvan we ook de gevoeligheden begrijpen. We zijn een onafhankelijke partij, die enkel streeft naar het beste mogelijke resultaat. En we doen dit volgens de regels van de kunst, waarbij we het beste van agile methodology en extreme programming combineren.”

Hoe dragen extreme programming en agile methodologie bij tot betere software?

Sejo Cesic: “Dat sommige van de programma’s die ik in het begin van de eeuw ontwikkelde, ook vandaag nog moeiteloos draaien met een minimum aan onderhoud, is mede te danken aan principes van extreme programming. Test-driven en domain-driven design, pair programming, event sourcing en CQRS: het klinkt allemaal erg technisch, maar ze dragen allemaal bij tot een grondig gecontroleerde, gedocumenteerde en meermaals met de klant besproken eindresultaat.”

Waarom werken onderwijs- en andere instellingen uit de publieke sector graag met Tacta samen?

Sejo Cesic:. “Zeker en vast om ons track record. We hebben bewezen dat we de complexiteit van hun processen begrijpen, dat we die kunnen vatten met transparante code en betrouwbare en flexibele software. Maar minstens even belangrijk is onze ervaring in het samenwerken met deze instellingen. Zorg en onderwijs vergen een andere aanpak dan de meeste privé-organisaties. Als je die begrijpt en daar goed kan op inspelen, dan wordt het erg aangenaam om samen te werken en wordt het eindresultaat ook beter. Bovendien streven wij naar een zo groot mogelijke fysieke nabijheid, en dat wordt ook erg gewaardeerd: dat er een lokaal aanspreekpunt is die je meteen kan aanspreken met vragen en problemen. Dat ontbreekt soms bij projecten van onze concullega’s. Die nabijheid en ervaring zorgt er ook voor dat we praktische oplossingen vinden voor problemen die zich stellen. Als bijvoorbeeld een programma moet gekoppeld worden aan een externe dienst, kennen wij vaak de juiste contactpersoon om die koppeling zo snel en zo goed mogelijk te realiseren. Zo bewijzen we steeds opnieuw dat we meer zijn dan gewoon een leverancier van excellente software. “

Meer info op https://tacta.io/