Het belang van IT voor de overheid is moeilijk te onderschatten. Hervé Feuillien, directeur-generaal bij het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG), hoopt dan ook dat er straks in de nieuwe legislatuur van de Brusselse regering meer aandacht naar IT uitgaat. "Er zou een minister moeten zijn die de bevoegdheid over IT als één geheel beheert", zegt hij. "Meer nog, eigenlijk zou IT tot de portefeuille van de minister-president moeten behoren. Tot nu toe was IT te veel verspreid over diverse kabinetten, met te weinig onderlinge coördinatie."
...