Pierre-André Guillaume, Chief Executive Officer van Quant ICT: "Een treffend voorbeeld is de tablet van het merk Apple, om er maar één te noemen. Zou je kunnen zeggen hoe oud die is? Vandaag de dag overspoelen de tablets de private, openbare en professionele ruimten en maken ze deel uit van de randapparatuur die beheerd wordt door onze WiFi-netwerken. Wie zou kunnen zeggen dat deze beroemde tablet nochtans amper vier jaar oud is? Wanneer het netwerk van je bedrijf, bestuur of ziekenhuis is ontplooid, dan kun je ervan op aan dat alles zorgvuldig werd overwogen. Maar hoe kun je iets voorzien dat nog niet bestond?"
...

Pierre-André Guillaume, Chief Executive Officer van Quant ICT: "Een treffend voorbeeld is de tablet van het merk Apple, om er maar één te noemen. Zou je kunnen zeggen hoe oud die is? Vandaag de dag overspoelen de tablets de private, openbare en professionele ruimten en maken ze deel uit van de randapparatuur die beheerd wordt door onze WiFi-netwerken. Wie zou kunnen zeggen dat deze beroemde tablet nochtans amper vier jaar oud is? Wanneer het netwerk van je bedrijf, bestuur of ziekenhuis is ontplooid, dan kun je ervan op aan dat alles zorgvuldig werd overwogen. Maar hoe kun je iets voorzien dat nog niet bestond?" "Voor generatie Y is het gebruik van smartphones, tablets, pc's iets heel natuurlijks, maar ze is vooral op zoek naar dezelfde ervaring met dezelfde kwaliteit op al deze apparaten. Om te communiceren spreken we niet meer van telefooncentrales, maar van unified communications. De tijd dat het volstond om te investeren in een sterke telefooncentrale ligt achter ons want nu moet je al denken aan de integratie van technologieën waarvan we het bestaan nog niet kennen. De uitdaging is dus verschoven naar de updates en het vermogen van onze infrastructuur om zich binnen een steeds kortere tijdsspanne aan te passen, wil ze niet verouderd geraken." Wat zijn de opties? Pierre-André Guillaume: "De verplaatsing van de communicatie-infrastructuur naar een geprivatiseerde cloud vormt een doeltreffend antwoord op deze vaststelling. Als we ze hosten in een beveiligd datacenter, in een hermetisch verzegelde geïndividualiseerde IT-ruimte, onder permanent toezicht van specialisten in deze technologieën, zorgt deze aanpak voor een continue toegang tot de meest recente wijzigingen. Softphones bieden een gebruikscomfort dat vergelijkbaar is met dat van de moderne telefoons. Als je ze oplaadt op een smartphone, een pc of tablet, heb je toegang tot de directory van je bedrijf, kun je er dingen opzoeken, een traditioneel telefoongesprek of een conferentiegesprek mee voeren, en een videoconferentie of een "chat" beginnen. Het gesprek kan zonder onderbreking overgaan van het ene apparaat naar het andere. Voor de gebruiker is er absoluut geen verschil in ervaring, of de communicatie nu werkt in Private Cloud of lokaal." Pierre-André Guillaume: "Met de Private Cloud-aanpak kun je ook een zeer transparant budgetmodel invoeren dat nauwgezet gemodelleerd is op basis van het echte gebruik dat elke gebruiker er bijna in real-time van maakt. De Private Cloud-versie verschilt van de lokale versie door het principe "pay for what you use". De onderneming betaalt een vast bedrag voor elke gebruiker op basis van zijn profiel. Ze kan het aantal gebruikers op elk moment naar boven of naar onderen en eenheid per eenheid aanpassen in functie van haar werkelijke behoeften. Ze kan dus naar eigen goeddunken veranderen van aantal of profieltype. Ze krijgt een factuur met betrekking tot haar piekgebruik op maandbasis. Ze moet dus niet meer investeren in packs van onomkeerbare licenties. Een bedrijf, een hospitaal of bestuur kan dus zeer nauwkeurig het gebruiksbudget van zijn unified communications-systeem voorspellen op basis van zijn gebruikers. Het kan ook te maken krijgen met een uitzonderlijk verzoek om versterking, een bepaalde commerciële actie, een evenement, een crisis, zijn teams versterken voor een bepaalde periode zonder dat er voor deze kortstondige piek een definitieve investering nodig is." "In 2014 geeft 53% van de IT Executives uitgerekend schaalbaarheid op als reden voor de invoering van een Private Cloud- oplossing [1], terwijl amper 2 jaar geleden de kostenverlaging de voornaamste reden vormde voor 52% van hen [2]. Tegenwoordig is het kostenaspect nog maar goed voor 34% van de beweegredenen. Op basis van deze vaststelling reikt Quant ICT via zijn oplossing die de naam Telic [3] kreeg, een reeks duidelijke antwoorden aan die opgebouwd zijn rond Private Cloud en die zowel permanente schaalbaarheid als veiligheid van de infrastructuren bevat." [1] Rightscale State of the Cloud Report 2014 [2] KPMG- Research- Global cloud surveys 2012 [3] www.telic.eu QUANT ICT • RESEARCHPARK HAASRODE 1515 INTERLEUVENLAAN 15 i • 3001 HEVERLEE TEL: 016-38.08.40 • WWW.QUANT.BE A PRODUCT OF QUANT ICT