Onder de noemer 'ContinuousNEXT' lanceert Gartner haar nieuwste trend. Enkele jaren geleden was dat nog bimodal IT. Vorig jaar was het het integrated digital platform. Nu gaat het volop om je digitalisering benutten om snel nieuwe dingen op de markt te brengen, je organisatie mee te krijgen en digitaal robuust te zijn.
...

Onder de noemer 'ContinuousNEXT' lanceert Gartner haar nieuwste trend. Enkele jaren geleden was dat nog bimodal IT. Vorig jaar was het het integrated digital platform. Nu gaat het volop om je digitalisering benutten om snel nieuwe dingen op de markt te brengen, je organisatie mee te krijgen en digitaal robuust te zijn.Daarbij ligt de nadruk op vijf onderdelen: privacy, augmented intelligence, (bedrijfs)cultuur, product management en de digital twin van uw organisatie. Al verdienen sommige van die domeinen wat meer toelichting.Als het gaat om productiviteit en digitalisering dan lijkt privacy niet meteen in dat plaatje te passen, maar Gartner benadrukt graag het belang. "Wie niet goed met privacy omgaat riskeert zijn hele digitale transformatie", zegt Mike Harris, executive vicepresident en hoofd research van het analistenbedrijf."De publieke opinie rond privacy is gekeerd, consumenten zijn sceptisch, ze zijn niet langer bereid om hun rust en veiligheid op te geven voor meer gebruiksgemak. Een privacyprobleem heeft er zelfs voor gezorgd dat Google+ werd stopgezet." Al moeten we nuanceren dat Google+ per definitie al enkele jaren in coma lag en het datalek een goede reden was om de stekker er definitief uit te trekken.Maar het gaat niet enkel om wat de consument wil. "Doe het niet alleen om je gebruikers te plezieren. Je moet privacy beschermen om het risico te beperken. Ben je actief in meerdere landen, pas je beleid dan aan voor dat land."Volgens Gartner heeft de komst van GDPR er voor heeft gezorgd dat privacy vandaag een onderwerp is geworden op de raad van bestuur. "Als CIO heb je het mandaat om data te beschermen, van je werknemers, klanten of burgers. Dat betekent ook zorgen dat individuen controle hebben over hun data." Tegelijk is goede privacy onontbeerlijk om een betrouwbare digitale connectie te hebben met je klant of gebruiker.Hoewel privacy op een voetstuk geplaatst bij Gartner, verdient dat in praktijk wel enige nuance. Hoe combineer je immers een focus op privacy met zaken als een digital twin waarin ook de productiviteit en bewegingen van werknemers in kaart worden gebracht."Er is een verschil tussen privacy thuis en op het werk. Dit gaat gebeuren, toestemming zal een uitdaging zijn, maar mensen gaan beseffen dat ze op de werkvloer gemonitord worden. Ik verwacht daar tegenwind van, maar ook dat mensen dat op termijn zullen accepteren. Wil je een digital twin dan zullen mensen op sommige werkplekken sensoren dragen of er mee interageren."Gartner ziet deze trend als opvolger van kunstmatige intelligentie (AI). Al gaat het in weze om AI-systemen die de werkvloer zullen veranderen. Robots die uw job zullen doen of ze zullen ondersteunen.Al is Gartner optimistisch voor wie vandaag op de werkvloer zit. "In bedrijven die nog met AI moeten beginnen, verwacht 77 procent dat er veel jobs zullen verdwijnen. In bedrijven die er al mee bezig zijn, zegt slechts 16 procent dat er jobs zijn verdwenen. 26 procent spreekt van een toename en 57 procent ziet geen verandering in het personeelsaantal." Aldus Harris.Het analistenbedrijf verwacht dat er vooral eentonige jobs zullen verdwijnen, maar dat er meer waardevolle jobs bijkomen. Als voorbeeld wijst het bedrijf naar Infosys, waar negenduizend werknemers worden omgeschoold om hen 'digitally fluent' te maken. Al is er ook wel realisme. "Je gaat van iemand in de koolmijn geen datawetenschapper maken," zegt Daryl Plummer, research vicepresident bij Gartner. "Maar je hebt die mensen wel nodig om machines te trainen. Zulke jobs gaan we zien opduiken de komende jaren."Net zoals privacy lijkt (bedrijfs)cultuur een buitenbeentje in de technologische evolutie. Maar volgens Gartner geeft 46 procent van hun (wereldwijd) ondervraagde CIO's aan dat bedrijfscultuur het grootste obstakel is om digitaal op kruissnelheid te komen. Zo'n cultuur veranderen is een werk van lange adem en vraagt projecten op lange termijn, maar je kan die verandering wel met zogenaamde culture hacks al wat sneller op gang brengen."Mensen kunnen zich wel degelijk aanpassen. Kijk naar hacks die makkelijk in te voeren zijn, maar meteen heel zichtbaar zijn." Legt Jenny Sussin, managing vicepresident bij Gartner, uit. Als voorbeeld wijst ze op een Zweeds bedrijf waar de CEO elke week tijd vrijmaakt om een aantal werknemers persoonlijk te bedanken (en te belonen met een koekje) voor waar ze specifiek mee bezig zijn. Maar ook op een zogenaamde 48-uren beslissingscyclus. Snel beslissen om snel vooruit te gaan. "Hier zagen we dat de baas punten uitdeelde, twee voor goede beslissingen en één voor slechte. Want zelfs als het achteraf een slechte beslissing bleek, ga je nog altijd vooruit in je organisatie." Een andere methode is waarbij je iemand met een goed idee meteen de verantwoordelijkheid geeft om dat uit te werken. "Maak hen de CEO van hun idee."Het einddoel is een 'culture of yes'. Sussin: "Als iets te complex is dan hoor je vaak 'neen' of 'neen want...' maar nooit 'neen,tenzij'. Maar daar moeten we naar streven. Mensen moeten de mogelijkheid hebben om creatief te zijn om toch dingen te doen. Je gaat met culture hacks niet plots dertig procent meer omzet halen. Maar het kan mensen inspireren om iets te doen en met die mindset op termijn meer te doen."Weg van project management, meer naar product management en dat product moet tenminste digitale fundamenten hebben. Het schoolvoorbeeld is Apple dat vandaag met de Apple Watch in healthcare zit. Of tesla dat als techbedrijf in de autosector opereert."Niet alles wat je daarin doet zal slagen, maar het goede aan digital product management is dat het product snel kan falen en dus ook snel kan evolueren of verbeteren." Aldus Andy Kyte, eveneens research vicepresident bij Gartner. "We gaan naar een wereld waar devops dagelijks of soms uurlijks updates zullen leveren. In tegenstelling tot project management ligt de focus hier op het product zelf. Een project levert tools, een product levert de totaalervaring."Kyte geeft wel toe dat het soms verwarrend kan zijn. "Het is een semantisch mijnenveld. Je hebt bijvoorbeeld IT-producten die andere producten in de business ondersteunen. Maar doorgaans zien we grote bedrijven wel verschuiven van functionele managementstructuren naar productmanagementstructuren.In de IT-afdeling zien we dat ook waar iets vandaag veel sneller kan worden uitgerold. Vroeger zat je met grote monolitihische systemen waar men jaren aan werkte. Vandaag gaat het om snel leveren en ontwikkelen. Een evolutie naar een release train die begint met een minimum viable product dat continu updates krijgt en waar IT onmiddellijk feedback over krijgt."Uw fysieke organisatie, uw processen en wat uw mensen doen hoort een digitaal evenbeeld te hebben. Als klassiek voorbeeld wijst Gartner naar vliegtuigmotoren, waarvan de werking al decennia wordt gesimuleerd om problemen te voorspellen of oplossingen te testen."Maar dit gaat breder, over de hele organisatie. Het gaat over monitoren hoe mensen werken, welke systemen en processen ze raken en hoe iets vloeit van afdeling naar afdeling. Een organisatorische spiegel" stelt Kyte. De afkorting die Gartner daar voor aanhaalt is overigens DTO of Digital Twin of your Organization.Zijn er dan al veel organisaties die zo'n DTO hebben? "Zeer weinig," zegt Darryl Plummer. "Het is niet enkel data mining, het moet ook geconnecteerd zijn, simulaties bieden èn in real time werken. Zo zijn er nog maar weinig, ver onder de tien procent schatten we."Wie dan wel? Port of Antwerp. Voor een publiek van zevenduizend mensen wijst Gartner naar de Antwerpse haven als schoolvoorbeeld van een organisatie met een digital twin: de windrichting wordt gemonitord, sensoren merken nabije schepen op en geven die gegevens in real time door. Problemen worden vroegtijdig gedetecteerd en beantwoord. Plummer: "Hier komen complexe taken samen en zorgt verandering op één plaats voor aanpassingen elders. De Antwerpse haven kan zo zaken vereenvoudigen en ook beter samenwerken met de lokale autoriteiten." De CIO van Port of Antwerp is overigens Erwin Verstraelen, door Data News pas bekroond tot CIO of the Year.Zo'n digitaal evenbeeld is echter niets wat je as a service of als totaalpakket kan kopen en meteen uitvoeren. "Breek het op in stukken", raadt Gartner aan. Klein beginnen en dan uitbreiden. Zo begon Siemens een pilootproject met een digital twin van een cash-to-order proces. Toen dat lukte werd het ingezet op 90 locaties wereldwijd. Intussen krijgen ze inzicht in het aantal onnodige menselijke tussenkomsten dankzij hun digitale processen. Dat hebben ze nooit eerder kunnen zien."Dat project ging trouwens ook gepaard met een nieuw sociaal platform voor 1.800 mensen die wereldwijd bij dat cash-to-order proces betrokken zijn. Ook zij werden betrokken om het proces te verbeteren. Gartner adviseert als aanpak van zo'n proces 'shape, shift, share', maak het, maak het groter en deel het op andere plaatsen in je organisatie.Plummer: "Je kan daarbij trouwens niet garanderen dat de data in je digital twin accuraat is. Maar je kan er wel naartoe werken en het proces verbeteren. Je zal een paar keer falen, maar faal snel want dan kan je elimineren en verbeteren."