Het social media platform gaat in de loop van het jaar wereldwijd pagina's van mediakanalen een label geven als ze onder controle staan van een overheid. Voorbeelden hiervan zijn Russia Today (RT), Sputnik en China Daily. In de VS zelf krijgen ook posts van die bedrijven dat label mee, en mogen die pagina's niet langer adverteren in de VS. Al gebeurt dat laatste slechts beperkt, zegt Facebook.

Het bedrijf wil op die manier gebruikers informeren dat nieuws dat ze lezen op Facebook afkomstig is van een kanaal dat onder invloed staat van een (niet-Amerikaanse) overheid. Het labelt op basis van eigenaarschap, investeerders, het niveau van transparantie rond hun bronnen en het niveau van aansprakelijkheid, zoals hoe vlot correcties worden toegepast. De geviseerde media kunnen wel in beroep gaan tegen de keuze en aantonen dat ze wel transparant zijn.

De stappen passen in de bredere aanpak van Facebook om de verspreiding van nepnieuws en misleidende berichten tegen te gaan. Vier jaar geleden deed Facebook helemaal niets daartegen, waardoor een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking via Facebook werd aangemoedigd om niet, of op de verkeerde datum, te stemmen. Of werden ze richting Donald Trump gedreven.

Achteraf bleek dat Rusland een sterke invloed had op die stemmingmakerij. CEO Mark Zuckerberg deed die beschuldiging aanvankelijk af als onzin, maar moest later toegeven dat zijn bedrijf te weinig had gedaan om beïnvloeding te voorkomen.

Intussen blijft Facebook wel zeer mild voor de eigen media en politici. Zo blijft Zuckerberg vasthouden aan het standpunt dat uitspraken en posts van politici op Facebook geen factcheck nodig hebben. Zelfs wanneer algemene regels worden overschreden, zoals toen de president Donald Trump opriep tot geweld, werd zijn post niet weggehaald. Als een burger hetzelfde zegt en wordt gerapporteerd, dan gebeurt dat wel. Een misleidende advertentie werd wel weggehaald.

Het social media platform gaat in de loop van het jaar wereldwijd pagina's van mediakanalen een label geven als ze onder controle staan van een overheid. Voorbeelden hiervan zijn Russia Today (RT), Sputnik en China Daily. In de VS zelf krijgen ook posts van die bedrijven dat label mee, en mogen die pagina's niet langer adverteren in de VS. Al gebeurt dat laatste slechts beperkt, zegt Facebook.Het bedrijf wil op die manier gebruikers informeren dat nieuws dat ze lezen op Facebook afkomstig is van een kanaal dat onder invloed staat van een (niet-Amerikaanse) overheid. Het labelt op basis van eigenaarschap, investeerders, het niveau van transparantie rond hun bronnen en het niveau van aansprakelijkheid, zoals hoe vlot correcties worden toegepast. De geviseerde media kunnen wel in beroep gaan tegen de keuze en aantonen dat ze wel transparant zijn.De stappen passen in de bredere aanpak van Facebook om de verspreiding van nepnieuws en misleidende berichten tegen te gaan. Vier jaar geleden deed Facebook helemaal niets daartegen, waardoor een aanzienlijk deel van de Amerikaanse bevolking via Facebook werd aangemoedigd om niet, of op de verkeerde datum, te stemmen. Of werden ze richting Donald Trump gedreven.Achteraf bleek dat Rusland een sterke invloed had op die stemmingmakerij. CEO Mark Zuckerberg deed die beschuldiging aanvankelijk af als onzin, maar moest later toegeven dat zijn bedrijf te weinig had gedaan om beïnvloeding te voorkomen.Intussen blijft Facebook wel zeer mild voor de eigen media en politici. Zo blijft Zuckerberg vasthouden aan het standpunt dat uitspraken en posts van politici op Facebook geen factcheck nodig hebben. Zelfs wanneer algemene regels worden overschreden, zoals toen de president Donald Trump opriep tot geweld, werd zijn post niet weggehaald. Als een burger hetzelfde zegt en wordt gerapporteerd, dan gebeurt dat wel. Een misleidende advertentie werd wel weggehaald.