In de wandelgangen van het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona vernam Data News dat er nog steeds hoop bestaat dat ons land tijdig uit de impasse rond 5G geraakt. Omdat de federale overheid en de gewesten het niet eens raken over de verdeling van de inkomsten uit de nog te organiseren veiling van nieuwe 5G- en hernieuwde 4G-licenties, dreigt de uitrol van het 5G-netwerk een werk van lange adem te worden. "Er wordt nog steeds gepraat. Een aantal scenario's worden momenteel afgetoetst", bevestigde Minister van Telecom Philippe De Backer aan Data News tijdens zijn bezoek aan het Mobile World Congress.
...