Marc Husquinet Marc Husquinet is redacteur van Data News.

Joël Van Hoolandt, die al meer dan 18 jaar werkt bij KPMG en er sinds 7 jaar cio is, oppert dat it in de eerste plaats de werkelijke noden van de gebruikers moet inlossen. “Tegenwoordig kunnen we niet meer zonder technologie”, meent hij.

Wat waren de grote it-projecten van de voorbije jaren bij KPMG ?

JOËL VAN HOOLANDT : “Net als de informatica bij andere bedrijven, evolueerde ook onze infrastructuur van een gecentraliseerd model waarbij it eenzijdig beslissingen nam, naar een meer open model met een grotere vrijheid voor de gebruikers. Al houden we daarbij uiteraard rekening met de veiligheidsaspecten gekoppeld aan onze business, want revisoren, belastingconsulenten en boekhouders zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Laat me nog toevoegen dat we in een klassieke Wintel-omgeving werken, uiteraard met het accent op mobiliteit.”

“Een paar jaar geleden investeerde KPMG in zijn it-infrastructuur met de bedoeling de platformen op te splitsen in een mirror-configuratie met een kopie in real time, alsook in een continuïteitsplan om de veiligheid en bescherming te verzekeren van klantengegevens opgeslagen in onze eigen datacenters, in een versleutelingssysteem voor het hele park en in de verhoging van de bandbreedte van het netwerk.”

“Bovendien werden de samenwerkingstools sterk uitgebreid, terwijl het bedrijf wereldwijd een e-auditplatform ontwikkelde : onze auditeurs kunnen hun audits waar ook ter wereld op een volstrekt uniforme en papierloze manier uitvoeren.”

“Een andere opmerkelijke evolutie is de invulling van de toenemende behoefte aan mobiliteit van onze medewerkers, waarbij we altijd de beveiliging en vertrouwelijkheid voor ogen houden. Meer recent zagen we een boom in nieuwe technologieën, vooral op het vlak van beveiliging. Het bedrijf laat zijn softwarearchitectuur ook evolueren naar apps voor tablet en smartphone.”

Welke grote it-projecten werden er onlangs opgestart ?

VAN HOOLANDT : “De cloud wordt als een virtuele uitbreiding van het netwerk gezien, en daarom is er een voorzichtige evolutie in die richting. Maar we volgen het standpunt van de sector daarover op de voet. We moeten immers een even daadkrachtige beveiliging als de banksector toepassen en uiteraard rekening houden met de verplichtingen van ons beroep.

“De cloud kan naar mijn mening interessant zijn op voorwaarde dat hij een echte meerwaarde biedt. We kunnen bijvoorbeeld een cloud in een ontwikkelings- of testomgeving overwegen.”

“De strategische rol van de it staat trouwens ter discussie voor domeinen als activabeheer, waar het er op aan zal komen nieuwe behoeften inzake big data, geolocalisering of ook gezondheid in kaart te brengen. Ik wil eraan toevoegen dat de cloud een grote impact heeft op het aankoopmodel, want dit sluit veel nauwer aan op het werkelijke gebruik van de middelen. Zo breken we met een model waarbij we 100 procent van een product kochten om daar uiteindelijk misschien 10 procent van te gebruiken.”

“Net als in heel wat andere sectoren is digitalisering niet meer weg te denken uit ons bedrijf, vooral dan bij marketing. Daardoor zijn we genoodzaakt it-middelen vrij te maken, meer bepaald om web-initiatieven te ondersteunen. Een andere grote evolutie zijn de sociale netwerken, waar het zaak is het juiste evenwicht te vinden tussen controle en spontaniteit.”

“We plannen overigens de oprichting van een software house, K-Tech genaamd, dat nieuwe specifieke, klantgerichte software moet gaan ontwikkelen. Deze nieuwe ontwikkelingspool zal processen, frameworks en methodologieën aanleveren om innoverende technologische oplossingen uit te werken, gebaseerd op agile ontwikkelingen, kennisdeling en de marktnormen. Elk team zal verantwoordelijk zijn voor een compleet ontwikkelingsproces, vanaf het ontwerp tot de uitrol van het eindproduct.”

“Tot slot startten we ook een vervangingscampagne voor onze mobiele toestellen. Voortaan richten we ons op de iPhone ter vervanging van de oude Blackberry’s.”

“Volgend jaar staat trouwens in het teken van onze verhuis : we brengen ons hoofdkwartier over naar een gloednieuw gebouw dat op de site van Brussels Airport in aanbouw is. We zullen er een oppervlakte van 13.000 m² innemen, ofte de helft van dit nieuwe gebouw dat de naam Passport meekreeg.”

Hoe ziet u uw rol als cio ?

VAN HOOLANDT : “De cio speelt een centrale rol binnen de organisatie van KPMG. Een onderbreking in de dienstverlening aan de medewerkers en klanten is tegenwoordig ondenkbaar en onaanvaardbaar. Vandaar de toenadering met de coo en de absolute noodzaak om operationeel efficiënt te zijn.”

“Toen ik begon als cio, werd er beslist om massaal te investeren om over een robuuste infrastructuur te kunnen beschikken. Een onderbreking in de dienstverlening, zoals we die in het verleden wel eens gekend hebben, is vandaag echt niet meer denkbaar.”

“De cio wordt overigens steeds vaker geraadpleegd voor business-projecten, vooral in de digitale marketing. Mijn taak bestaat er dus in om na te denken over innovatie, uberisering, digitalisering, trendbreuken en marketing, en daarbij het juiste evenwicht te vinden met betrekking tot de beveiliging en vertrouwelijkheid.”

“Voorts vind ik dat de cio een goeie communicator moet zijn en altijd het hoe en waarom van een project moet kunnen uitleggen. Op dat punt is mijn background in Romaanse filologie en in economie een niet te onderschatten troef.”

“De cio’s van de verschillende landen waar KPMG actief is, werken nauw met elkaar samen. Zo vergaderen we elke maand om gemeenschappelijke projecten te bespreken en van gedachten te wisselen. En in alle bescheidenheid, de Belgen worden sterk gewaardeerd in de EMEA-zone.”

Is die rol veranderd door de jaren heen ?

VAN HOOLANDT : “De voorbije jaren ging de kennis van de business-processen een steeds grotere rol spelen, meer bepaald via grote software-implementaties. Als informaticadirecteur heb ik het geluk dat ik een 360°-zicht op de processen van de organisatie geniet.”

“Met de consumerizationof it komt het er ook op aan keuzes en beslissingen uit te leggen. Want onze jonge medewerkers zijn appstores gewend en denken dat alle technologieën makkelijk en vrij beschikbaar zijn.”

“In ons consultancyberoep is veiligheid echter uiteraard een prioriteit. Communiceren en uitleg geven helpt ook om shadow it te vermijden, al zou het ijdel zijn van mij om te beweren dat die helemaal niet bestaat bij KPMG. Op dat vlak is ons bedrijf een weerspiegeling van de huidige maatschappij.”

Hoe evolueren uw budgetten en uw teams ?

VAN HOOLANDT : “Het it-departement telt ongeveer 25 medewerkers en groeit vooral in stabiliteit. We hebben een erg standvastig en hecht team dat uiterst competent is. De competenties van onze informatici evolueren mee met de technologie en met de business. Ik vergelijk het it-departement vaak met een soort kmo. En gezien de projecten waar we nu mee bezig zijn, zullen we sowieso aan rekruteren moeten denken.”

“Met betrekking tot de budgetten blijft het noodzakelijk om te blijven investeren. Cost-cutting is niet aan de orde en de directie begrijpt het strategisch belang van verdere investeringen in technologische innovaties.”

“Maar technologie mag dan onmisbaar zijn, toch moet elke investering worden voorafgegaan door een degelijke business case. De it moet immers worden toegepast op business georiënteerde projecten. We moeten de werkelijke behoeften van de business inlossen en daarbij voorrang geven aan efficiëntie én aan de optimalisatie van de beschikbare middelen.”

“Bedrijven die op technologie inzetten, hebben een aanzienlijke roi of investeringsrendement, al weten we ondertussen dat we niet meer om technologie heen kunnen.”

Marc Husquinet

“Het is mijn taak om na te denken over innovatie, uberisering, digitalisering, trendbreuken en marketing”

“Cost-cutting is niet aan de orde. De directie begrijpt het strategisch belang van investeringen in technologische innovaties”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content