“Zelfs kleine projecten dragen bij tot de grotere zaak”

Melanie De Vrieze Freelance

Al jaren doen IT-bedrijven inspanningen om milieuvriendelijker te werken. Maar duurzaamheid gaat verder dan het groener maken van de producten of het verminderen van de ecologische voetafdruk. Sommige bedrijven willen ook een antwoord bieden op maatschappelijke problemen.

Bij printerfabrikant HP staat de groene zaak in bedrijfswaarden. Al van bij het begin, zegt Dirk Slachmuylder, managing director van HP BeLux. Hij haalt een uitspraak aan van David Packard, toen die in 1939 het bedrijf oprichtte: “The betterment of our society is not a job to be left to a few, it’s a responsibility to be shared by all.” Bij HP zit het groene imago ingebakken in het DNA van het bedrijf, zo vertelt hij. “Duurzaamheid vertaalt zich zowel in de manier waarop we zakendoen als in het ontwikkelen van producten. Uiteraard komen daar economische drijfveren bij kijken maar als dat je doel is, kom je er niet. Bij ons gaat het eveneens om maatschappelijke en cultuur- en waardengedreven redenen. Naast milieu staan ook diversiteit, integriteit en de manier waarop we met medewerkers omgaan hoog in het vaandel.”

Groenere producten

Begin jaren negentig focuste HP vooral op zaken die intern het verschil maakten, met andere woorden de producten van het bedrijf. HP startte toen een recycleerprogramma van batterijen in de computers en inktpatronen die veel metalen en plastic bevatten. “Later hielden we ook rekening met het energieverbruik van pc’s en de stralingsemissie van schermen. Vervolgens brachten we de voetafdruk van onze hele keten in kaart. Qua duurzaamheid hebben we altijd voorop gelopen. Vandaag hebben meer dan 400 van onze producten het groenste energiecertificaat in de it-wereld. Dankzij onze PageWide-technologie vervangen de inktgebaseerde toestellen de laserprinters. Ze zijn dubbel zo snel, hebben een lagere kost en besparen 80 procent van de energie.” Nog voorbeelden: via het Planet Partners programma recycleert HP alle inktpatronen. Het bedrijf werkt ook samen met Thread, een bedrijf dat onder meer stoffen maakt uit afval, om gerecycleerd plastic van Haïti te gebruiken voor de productie van de inktpatronen. “In Haïti leven veel mensen op vuilnisbelten. We stimuleren de mensen daar om plastic flessen te verzamelen. Vandaag gebruiken we 1 miljoen opgehaalde plastic flessen per dag, voornamelijk uit Haïti. 80 procent van de productie van onze inktpatronen is daarop gebaseerd.”

Groene toekomst

Het levert HP alvast vermeldingen op in rapporten als de Dow Jones Sustainability Index, Global Climate Change of Greenpeace. “Voor ons is het niet meer dan vanzelfsprekend om de Klimaattop van Parijs te ondersteunen. Als we nu niets doen aan het energie- en waterverbruik en geen gebruik maken van de sharingeconomie, dan zullen we in 2050 met tien miljard mensen op de planeet een groot probleem hebben”, zegt Slachmuylder. Vandaag ziet hij die groene reflex nog te weinig in offerte-aanvragen. “Het is niet alleen aan ons om klemtoon te leggen op energie-efficiënte producten, ook de maatschappij moet aankopers stimuleren om niet alleen rekening te houden met de prijs, maar ook met milieuvriendelijkheid. Anders zijn we hypocriet bezig.”

Ook 3D printing speelt voor HP BeLux een belangrijke rol in de toekomst. “De maatschappelijke component is belangrijk”, zegt Slachmuylder. “Door 3D in het productieproces te integreren, gaan we op een heel andere manier om met grondstoffen en produceren we effectiever op het moment dat we het nodig hebben. 3D zal het debat rond klimaat volledig veranderen.”

Circulaire economie

Onder de vlag Legacy of Good investeert ook Dell EMC al jaren in ‘Green IT’. Zo zoekt het bedrijf actief naar manieren om positief bij te dragen aan de maatschappij en de planeet. Het stelde voor zichzelf 21 doelen tegen 2020 op het vlak van milieu, mensen en gemeenschap.

“Duurzaamheid is een drijfveer voor de productinnovaties bij Dell EMC, die perfect aansluit op onze digitale transformatiestrategie”, zegt Pascale Van Damme, vp & managing director bij Dell EMC België & Luxemburg. “Tegen 2020 willen we het energieverbruik van onze producten met 80 procent zien dalen. Sinds 2008 verminderen we de voetafdruk van onze materialen door gerecycleerd plastic en koolstofvezel in onze nieuwe producten te gebruiken. Dat maakt dat 35 procent van het plastic in Dell EMC producten gerecycleerd is.”

Dell EMC houdt zich daarbij aan de principes van de circulaire economie. Voor meer dan 94 procent van de verpakkingen maakt het bedrijf gebruik van gerecycleerde, hernieuwbare of composteerbare materialen, zoals karton, bamboe, paddenstoelen en plastic uit de oceaan.

“Dat zijn de activiteiten die de meeste impact hebben op het milieu, maar ook in ons eigen land leveren we heel wat groene inspanningen”, zegt Pascale Van Damme. Dit gebeurt niet alleen top-down maar ook bottom-up. “We hebben werkgroepen waarin medewerkers zich bezighouden met bepaalde projecten, gerelateerd aan ons CSR-programma. Zo recycleren we ons vuilnis, gebruiken we geen plastic bekers meer en zorgen we dat het licht automatisch uitgaat.”

Impact op de omgeving

Minder uitstoot, minder energie, minder water, het heeft allemaal een positieve impact op de planeet. Pascale Van Damme: “We leveren die inspanningen om drie redenen. In de eerste plaats omdat we erin geloven en zien dat het resultaat oplevert. Daarnaast merken we ook dat onze Legacy of Good-cultuur aantrekkelijk is voor millennials. De nieuwe generatie is geïnteresseerd in technologie maar ze vinden vooral de impact van technologie op de omgeving belangrijk. Ook bij de meerderheid van onze klanten staan corporate social responsibility (csr) thema’s op de agenda. Denk maar aan uitstoot, energieverbruik, afvalreductie, recycleren, water en hulp bij rampen. Beslissingnemers zijn nog meer geneigd om bij ons aan te kopen wanneer ze ons csr-programma zien.”

Duurzame levenscyclus

Die andere printerfabrikant Epson, van oorsprong Japans, houdt zich al sinds de oprichting in 1942 bezig met groene inspanningen. Het bedrijf ontstond naast een groot meer waarin het zijn water loost. Toen er controle kwam, begon Epson na te denken over zijn activiteiten. “Resultaat was dat ze ieder jaar nieuwe inspanningen leverden, waardoor ze een betere norm behaalden dan wettelijk verplicht”, zegt Inge Bruffaerts, channel marketing manager bij Epson. Het bedrijf keek aanvankelijk intern hoe ze groener en duurzamer konden werken en breidde dit de daaropvolgende jaren uit met energiebesparende producten.

Van de eerste schets tot aan het recyclageproces: alle producten van Epson zijn ontwikkeld met een ecologisch duurzame levenscyclus in het achterhoofd. “De inktverpakkingen bestaan uit 50 procent gerecycleerd materiaal en het stroomverbruik van de inkjetprinters is met 73 procent verlaagd.” Epson streeft ernaar om zijn CO2-uitstoot tegen 2050 met 90 procent terug te dringen voor de gehele levenscyclus van de producten en diensten. “Het afval dat tijdens de productie ontstaat, recycleren we volledig. In 2018 brengen we met PaperLab een product op de markt waarmee bedrijven hun papierberg ook volledig kunnen recycleren, ” aldus Bruffaerts. Momenteel investeert Epson 520 miljoen dollar in research & development en heeft het 4.000 nieuwe patenten per jaar. “Het is de bedoeling om zoveel mogelijk grondstoffen te recycleren, dat is een van onze stokpaardjes.”

Voor Epson betekent duurzaamheid een evenwicht vinden tussen de financiële, sociale en milieu-output van de activiteiten, zegt Bruffaerts: “We zijn nu op een punt gekomen dat we niet alleen met onze eigen producten een groene inspanning leveren maar dit ook doen bij onze klanten. Iedereen heeft er de mond van vol maar als het echt op implementatie komt dan gaan klanten er niet altijd bewust mee om. We beseffen dat budgetten belangrijk zijn maar we proberen hen het groene idee te verkopen zonder dat het hen pijn doet.”

Klimaatneutrale datacenters

De wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is in de it-sector hoger dan in de luchtvaartindustrie. Datacenters verbruiken bijvoorbeeld veel energie. Bedrijven zijn dan ook op zoek naar manieren om dataopslag duurzamer te maken. Microsoft is al tien jaar bezig met het verminderen van de CO2-uitstoot. “Onze datacenters en de rest van het bedrijf zijn 100 procent klimaatneutraal sinds 2012”, zegt Katleen Dewaele, woordvoerster Microsoft Belux. “Dat betekent dat we acties ondernemen om de CO2-voetafdruk te verminderen via efficiëntieprojecten of door hernieuwbare energie te kopen. Voor de uitstoot die we niet kunnen elimineren, kopen we voldoende hernieuwbare energiecertificaten of investeren we in CO2-balansen om die uitstoot te verrekenen.” Als gevolg van deze inspanningen slaagde Microsoft erin om de uitstoot met 9 miljoen ton te verminderen. Het kocht ook 14 miljard kilowattuur groene energie. “Tegen het einde van 2018 willen we 50 procent van onze datacenters met hernieuwbare energie laten werken, in het daaropvolgende decennium 60 procent.”

De medewerkers mee in de boot

It-bedrijf Ferranti zoekt eveneens naar mogelijkheden om samen met klanten de ecologische voetafdruk te verkleinen bij de ontwikkeling van hun producten. “We zetten bijvoorbeeld blockchaintechnologie in om peer to peer energietransacties te faciliteren”, zegt Ronnie Dibbaut, subject matter expert MPO/Product Innovation. “Via deze technologie stimuleren we nieuwe businessmodellen in bestaande markten om decentraal geproduceerde energie beter te laten afstemmen op het benodigde verbruik en beter te valoriseren. Dankzij ons handelsplatform kunnen participanten met elkaar energie uitwisselen.”

Als werkgever is het it-bedrijf zich bewust van die maatschappelijke rol en worden ze intern getriggerd om meer in te zetten op die thematiek. Ferranti stimuleert, faciliteert en ondersteunt de medewerkers om op een zo groen mogelijke manier in de wereld te staan. “Als ict-bedrijf streven we bijvoorbeeld naar een paperless office en verbruiken we zo weinig mogelijk papier”, legt hr business partner Wesley Francken uit.

De medewerkers hebben ook een bedrijfswagen, die deel uitmaakt van het verloningspakket, maar Ferranti probeert het beleid te vergroenen met alternatieve maatregelen. “Zo bieden we werknemers de mogelijkheid om de woon-werkverplaatsing op een milieuvriendelijke manier te doen”, zegt Anne-Mie Van de Wiele, hr director. “Er is een uitleensysteem van e-bikes, aparte parkeerplaatsen voor e-bikes, fietsen en motoren en laadpalen voor elektrische wagens. Daarnaast promoten we ook het openbaar vervoer voor verplaatsingen naar klanten of vergaderingen.” Verder houden ze bij Ferranti zoveel mogelijk vergaderingen zonder dat er een verplaatsing aan te pas komt en hebben ze daar de nodige infrastructuur voor ingericht.

Ook in het Belgische kantoor van Epson leveren de medewerkers groene inspanningen. “We zijn maar een klein onderdeel van een grote multinational, maar ook kleine inspanningen zorgen voor de nodige resultaten”, legt Inge Bruffaerts uit. “Zo zijn we verhuisd naar een milieuvriendelijker gebouw en recycleren we het water. Wanneer er geen beweging meer is in het kantoor gaat het licht dankzij sensoren uit. Landen zoals Japan en Duitsland gaan een stap verder en doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, door bijvoorbeeld waterzuiveringsinstallaties te bouwen of zich te engageren in bebossingsprojecten.”

Maatschappelijk ondernemen

Ook HP richt zich steeds meer naar de buitenwereld. “Green it is meer dan het verminderen van de ecologische voetafdruk”, zegt Dirk Slachmuylder. “Duurzaamheid betekent dat we ons bezighouden met de maatschappelijke problemen en een steentje bijdragen aan een betere wereld.”

Die doelstelling uit zich op diverse vlakken. Zo is integriteit een belangrijke waarde voor HP. “We werken bijvoorbeeld niet met conflictregio’s. In onze supply chain werken we met diverse leveranciers die minderheidsgroepen tewerkstellen. Dat zijn bewuste keuzes.”

HP wil ook de economische ongelijkheid wegwerken, arbeidsvoorwaarden respecteren en mensen die geen toegang hebben tot onderwijs helpen. In Tunesië creëerde HP Foundation bijvoorbeeld samen met de overheid 1.000 jobs door materiaal en it-trainingen rond ondernemen en it-geletterdheid ter beschikking te stellen. “Recent gaven we 1 miljard dollar steun aan de Clooney Foundation for Justice, in samenwerking met Unicef, om hardware te geven aan 7 publieke scholen die 3.000 Syrische vluchtelingen in Libanon steunen.”

Ook in ons land focust HP op maatschappelijk ondernemen. Een tot twee keer per jaar verzamelt het bedrijf oude pc’s, knapt het die op en worden ze geschonken aan een van de partijen die zich bezighouden met Close the Digital Gap. Het bedrijf heeft ook een Wow-board geïnstalleerd, waarin medewerkers een initiatief kunnen voorstellen. Vaak zijn dat solidariteitsacties. “Minimum een keer per jaar steken we met het bedrijf de handen uit de mouwen. Zo voerden we allerlei klusjes uit in een instelling voor achtergestelde kinderen en we schilderden en speelden gezelschapsspelletjes in een instelling voor zieke dementerende mensen. Het leeft bij onze medewerkers, want ze vragen er zelf naar.”

Diversiteit

“Medewerkers kunnen tijdens de werkuren tijd spenderen aan goede doelen die zij belangrijk vinden, ” horen we ook bij Dell EMC. “Voor elke 10 uur die ze besteden aan liefdadigheid krijgen ze 150 dollar voor hun goede doel. Resultaat: je krijgt een tevreden werknemer die iets kan betekenen voor zijn eigen omgeving”, legt Pascale Van Damme uit.

Daarnaast wil Dell EMC met zijn oplossingen meerwaarde bieden aan de maatschappij. “Met onze technologie is een veel snellere diagnose mogelijk van neuroblastoma, een agressieve kinderkanker. We zijn erin geslaagd om DNA in zes uur te analyseren in plaats van 10 dagen. Op die manier kunnen medicijnen veel sneller en op maat van het kind toegepast worden, wat levens kan redden.”

Diversiteit is ook essentieel voor Dell EMC. “Ons bedrijf moet een weerspiegeling zijn van de samenleving en dan spreek ik vooral over gender, leeftijd en generatie”, legt Pascale Van Damme uit. Dell EMC heeft dan ook projecten lopen in India, Afrika en China die jonge meisjes toegang willen geven tot onderwijs, opdat ze een toekomst krijgen zonder afhankelijk te moeten zijn van hun echtgenoot. “Met de organisatie van Climbing Managers zijn we een nieuw project begonnen, Climb4Virunga, om ook die meisjes toegang te geven tot onderwijs en economie. Zelfs de kleine projecten dragen bij tot de grotere zaak.”

Melanie De Vrieze

“Green IT is meer dan het verminderen van de ecologische voetafdruk”

“We beseffen dat budgetten belangrijk zijn maar we proberen klanten het groene idee te verkopen zonder dat het hen pijn doet”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content