Apple waarschuwt voor risico’s van Europese regels rond digitale handel

'Apple wil in 2024 elektrische auto gaan bouwen'

Apple verzet zich tegen plannen van de Europese Unie voor nieuwe regels in de digitale handel. Het bedrijf waarschuwt voor negatieve gevolgen voor de consument.

De iPhone-producent heeft onder meer kritiek op het feit dat hij gedwongen zal worden om andere app stores op zijn producten toe te laten. Dat zou de veiligheid en privacy van gebruikers ernstig aantasten, zo betoogt Apple in een woensdag gepubliceerd document.

Het bedrijf wijst er op dat alle apps en updates op zijn platform worden onderzocht om frauduleuze apps eruit te filteren. Bovendien moeten ontwikkelaars zich houden aan de richtlijnen van Apple voor de gegevensbescherming. Het bedrijf benadrukt dat deze veiligheidsmaatregelen niet van toepassing zijn op zogeheten sideloading, waarbij apps vanuit andere bronnen dan de officiële winkel op de iPhone worden geladen.

Risico

Gebruikers zouden ook meer risico lopen, waarschuwt het bedrijf. Enerzijds omdat sommige apps dan alleen via andere bronnen beschikbaar zouden kunnen zijn dan de App Store en anderzijds omdat criminelen door de nieuwe situatie meer geneigd zullen zijn om de iPhone aan te vallen. In het document verwijst Apple niet rechtstreeks naar de geplande Digital Markets Act (DMA) van de Europese Commissie, maar CEO Tim Cook deed dat enkele dagen geleden wel al in een interview op de Vivatech-technologieconferentie. Hij zei toen dat de regels ‘sideloading op de iPhone zouden forceren’. ‘Zoals wij het zien, zou dit de veiligheid van de iPhone en veel privacy-initiatieven die we in de App Store hebben ingebouwd, tenietdoen’, zei hij.

Partner Content