Starter van de week: Bothive stroomlijnt de communicatie van de boekhouder

Thuur Vandeplassche en Brecht Valcke, de founders van Bothive. © Bothive

‘Kun je dit document nog eens ondertekenen en terugsturen?’ ‘Hoe zat het weer met de prognose van de inkomsten?’ Als boekhouder communiceer je wat af, en vaak zijn het simpele en praktische vragen, maar je verliest er wel tijd mee. De Gentse start-up Bothive stroomlijnt de communicatie.

Eigenlijk waren Thuur Vandeplassche en Brecht Valcke van plan om een chatbot te maken. Hun Sophia vond de weg naar tal van boekhouders en bedrijfsleiders, en zo kregen ze inzage in de knelpunten rond de communicatie in die beroepen: te versnipperd over tal van kanalen, trage processen, … Daar kon wel iets aan worden gedaan, en met het geld van een tweede kapitaalronde werkten de ondernemers een allesomvattende oplossing uit.

Eén inbox voor alles

Die oplossing is eigenlijk simpel: als communicatie zo tijdrovend is, probeer de boekhouder op dat punt dan zoveel mogelijk te ontlasten. Valcke en Vandeplassche ontwikkelden hier verschillende tools voor, waaronder een inbox die alle communicatie centraal bundelt. ‘E-mails en Facebook Messenger, maar ook WhatsApp-berichten, want daarvan krijgen accountants er tegenwoordig ook veel’, klinkt het bij de oprichters.

Het is onze ambitie om hét sectoronafhankelijke communicatieplatform te worden

‘Door alles op die ene plek te verzamelen, stroomlijnen we de communicatie’, legt Valcke uit. ‘Maar we doen meer. Een bot analyseert de vragen en geeft zelf het antwoord als hij dat kan. Pas als dat niet geautomatiseerd lukt, moet de accountant zelf bijspringen. Dat kan misschien onpersoonlijk overkomen, maar het zorgt er wel voor dat een klant snel antwoord krijgt. Zo blijft er voor de boekhouder meer tijd over om zich bezig te houden met het echte adviseren.’

Podcast voor boekhouders

Na nauwelijks vier maanden vond Bothive al zo’n 25 boekhoudkantoren bereid om het jaarlijkse abonnementsgeld voor de tool op te hoesten. ‘Dat komt neer op zo’n 125 actieve gebruikers’, stelt Valcke. ‘Om uit te breiden zetten we momenteel veel in op content marketing. Zo hielden we al verschillende webinars en begonnen we ook met een podcast voor boekhouders. In de toekomst willen we echter vooral gaan inzetten op partnerschappen.’

Zo zorgde de start-up er bijvoorbeeld voor dat in Bothive al heel wat softwarepakketten zijn geïntegreerd, zoals Yuki en Octopus. ‘Het is ons voornemen om het hele landschap te integreren. Hopelijk werkt dat ook in de omgekeerde richting, zodat partners Bothive ook in hun oplossingen gaan integreren.’

De horizon ligt voor Valcke dan ook best ver. Van Vlaanderen moet het snel naar Nederland gaan en – waarom ook niet? – de wereld. ‘We merken dat er ook uit de advocatuur en andere bedrijfstakken veel interesse is om Bothive te gebruiken. Daarom hebben we de ambitie om overal hét sectoronafhankelijke communicatieplatform te worden.’

Om dat te bereiken kan Bothive rekenen op twee business angels die inmiddels voor de tweede keer in de start-up investeerden. ‘Ze blijven liever anoniem, maar samen met een recente VLAIO-beurs en een banklening komen we ook zonder inkomsten het komende jaar door. Een nieuwe kapitaalronde zal dus eerder voor 2022 zijn’, besluit de co-founder.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content