Starter van de week: Sumaqua digitaliseert aanpak van de waterhuishouding

De CEO van Sumaqua, Vincent Wolfs. © Sumaqua

De overstromingen van juli 2021 en de droogtes van de afgelopen jaren toonden het glashelder aan: er is een probleem met onze waterhuishouding. De Leuvense start-up Sumaqua wil overheden helpen in hun waterbeheer om rampen te vermijden, en trekt daarvoor voluit de kaart van de technologie.

Water lijkt een onberekenbare natuurkracht, maar is tot op bepaalde hoogte wel degelijk berekenbaar. Met dat gegeven wil Sumaqua aan de slag. Want nu de klimaatverandering meer en meer zijn impact toont, met regelrechte hoosbuien aan de ene en droogtes aan de andere kant, is een goed waterbeheer een zaak van levensbelang geworden.

De bocht maken

‘Jarenlang hebben overheden geprobeerd om het water zo snel mogelijk af te voeren. Nu moet het omgekeerd: het is zaak te zorgen dat het water goed in de grond infiltreert en lokaal wordt vasthouden, anders krijg je overstromingen en ben je tegelijkertijd te kwetsbaar voor droogte’, weet CEO Vincent Wolfs.

‘We hebben Sumaqua na ons doctoraat samen met enkele onderzoekers van de KU Leuven opgestart’, gaat hij verder. ‘Dat geeft ons volledige onafhankelijkheid. We zijn in 2017 begonnen met consultancy aan overheden rond hun waterhuishouding, maar met twee producten maken we de bocht richting technologiebedrijf.’

Het eerste product heet Sirio, wat staat voor simulatie van rioleringen. ‘Het is software waarmee je oplossingen voor het opvangen van regenwater kan ontwerpen, en kan uitrekenen hoe groot eventuele bufferbekkens moeten zijn om te vermijden dat bijvoorbeeld een lagergelegen dorp onder water komt te staan.’

Daarbij wordt maximaal ingezet op infiltratie van water in de bodem, zoals het hoort voor een groenblauwe oplossing. ‘We hebben Sirio op vraag van de Vlaamse Overheid ook omgevormd tot een versie die geschikt is voor burgers: het Groenblauwpeil. Burgers kunnen via de gelijknamige website zelf aan de slag met het regenwaterbeheer op hun perceel, en krijgen concrete tips over hoe het beter kan.’

Regenbrein

Het andere product dat Sumaqua binnenkort in de markt wil zetten, heet voorlopig RainBrain. ‘De naam zal nog veranderen’, zegt Wolfs. Het betreft een systeem dat de waterhuishouding digitaal wil aansturen. ‘Met meetsystemen en een real-time waterdashboard is de tool bedoeld om meer water lokaal vast te houden (bijvoorbeeld om het als drinkwater te gebruiken, nvdr.) en om overstromingsrisico’s te beperken. Zo kun je met ministuwen het water langer in de sloten langs de velden houden, in plaats van het snel af te voeren, waardoor het verderop voor overlast kan zorgen.’

Op dit moment lopen er met steun van de Provincie Vlaams-Brabant via een Slimme Regio-project drie proefprojecten met RainBrain. ‘In Kessel-Lo sturen we in een partnerschap met Stad Leuven de ondergrondse riolering, in Heverlee doen we iets gelijkaardigs met de universiteit op Campus Arenberg, en in Tervuren vangen we het water op in een bufferbekken om het te hergebruiken op een nieuw industrieterrein. Ook met de Stad Roeselare hebben we een test lopen, en vooral met die case als voorbeeld willen we nu andere potentiële klanten aantrekken.’

RainBrain zou ook overstromingen langs grotere waterlopen kunnen helpen verminderen, zoals die in Wallonië vorig jaar. ‘We hebben ons slim sturingssysteem overigens al toegepast op het Kanaal Charleroi-Brussel en op de Samber. Door een overeenkomst met de Waalse overheid kunnen we binnenkort ook de andere grote waterlopen in het gewest hiermee uitrusten.’

Snel schalen

Ook in Nederland is Sumaqua al voorzichtig actief, en het is de bedoeling dat het bedrijf nu snel schaalt. ‘We willen zeker verder groeien in Europa. Zelfs in Suriname, waar veel waterkrachtcentrales zijn, hebben we al activiteit. Maar eerst willen we ons verder op de kaart zetten in België. Dat is in Vlaanderen al goed gelukt, met tal van organisaties en overheden als klant. Dat deden we al boostrappend, met de inkomsten van ons consultancywerk.’

Nu de producten min of meer op punt staan, wil Sumaqua zich verder ontwikkelen als technologiebedrijf. ‘Ook daarvoor gaan we waarschijnlijk geen extra kapitaal nodig hebben, al weet je dat natuurlijk nooit als we snel schalen in het buitenland.’

Sumaqua

Maatschappelijke zetel: Leuven

Aantal vennoten: 2

Financieel: Geen plannen

Website: Sumaqua.be

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content