Belgische wet krijgt extra categorie voor professionele drones

© iStock

Minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) roept een nieuwe tussencategorie in het leven voor het gebruik van drones. Ze hoopt dat de wet deze lente van kracht wordt.

Ze komt daarmee tegemoet aan de opmerkingen van de Europese Commissie, die vond dat het ontwerp-kb waarmee de minister het gebruik wilde reglementeren, nogal stringent was. Ook een aantal technische vereisten, zoals verplichte gps-tracking en signalisatielichten, worden geschrapt.

Minister Galant had enkele maanden geleden een reglementair kader uitgewerkt voor het gebruik van drones. Daarin was sprake van twee categorieën die het onderscheid maakten tussen professioneel en recreatief gebruik. Die eerste groep sloeg op toestellen tot 150 kilo die tot 90 meter hoogte mogen vliegen. De tweede categorie regelde het gebruik van drones tot 1 kilo die op privéterrein tien meter hoog mogen gaan.

Het kabinet van de minister benadrukt dat Galant bij de uitwerking van het KB steevast twee bekommernissen voor ogen hield: de veiligheid in de lucht en op de grond enerzijds en de economische ontwikkeling anderzijds. Europa had opgemerkt dat het KB nogal stringent was. Daarom roept de minister nu een soort tussencategorie in het leven.

Klasse 1 en klasse 2

Binnen het professionele gebruik is voortaan sprake van klasse 1 en klasse 2. Klasse 1 is het professioneel gebruik van drones tot 150 kilo tot 90 meter hoogte. Deze activiteiten worden beschouwd als “hoog risico” (bijvoorbeeld het overvliegen van een menigte) of als “middel risico” (bijvoorbeeld de inspectie van een windmolen). Piloten moeten hun drones laten registreren en moeten, na het behalen van een vliegbewijs, 18 jaar zijn.

De klasse 2 is nieuw. Drones-piloten die in deze klasse actief zijn, mogen vliegen met een drone onder 5 kg en tot maximaal 45 meter hoogte. Piloten moeten minimaal 16 jaar zijn en een attest halen, maar de weg naar dat attest is minder zwaar dan bij het professioneel gebruik. De drone moet ook geregistreerd zijn.

GPS-tracking niet langer verplicht

Daarnaast schrapt de minister een aantal technische vereisten die in het vorige KB voorzien waren. Het gaat daarbij om de verplichte aanwezigheid van een gps-trackingsysteem en signalisatielichten. Ze benadrukt nog dat de regels rond privacy niet werden gewijzigd. “Wat geldt op de grond, geldt ook in de lucht”, luidt het. De wettekst werd voor advies aan de gewesten en de Raad van State bezorgd. Minister Galant hoopt dat hij nog deze lente in werking kan treden.

In een mededeling reageert federatie BeUAS opgetogen over de aanpak van het kabinet-Galant en het directoraat-generaal Luchtvaart, dat bij de aanpassing betrokken was. “We werden maximaal betrokken als extern expert voor de sector. We mochten constructief meewerken in een zeer positieve sfeer. Het kabinet zag het advies van Europa in december niet als een handicap of een vertraging, maar als een extra uitdaging om dat KB nog sterker, beter en veiliger te maken”, zeggen vice-president Patrick Mascart en secretaris Elwin Van Herck. “Dit is de mijlpaal voor een nieuwe sector met heel wat nieuwe jobcreatie.” (Belga/PVL)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content