CIO of the Year: de genomineerden over hun belangrijkste projecten

De genomineerden voor CIO of the Year 2021 (v.l.n.r.): Elke Laeremans (CIO/COO bij Torfs), Wim Nagels (CIO bij DPD) en Sophie Marchal (CIO bij AXA). © www.datanewscio.be
Kristof Van der Stadt
Kristof Van der Stadt Hoofdredacteur bij Data News

In de aanloop naar CIO of the Year stellen we de drie genomineerden wat uitgebreider aan je voor. Vandaag kom je te weten wat hun belangrijkste realisaties en huidige projecten zijn.

Op welke prestaties, projecten of verwezenlijkingen bent u het meest trots?

Elke Laeremans (Torfs): ‘Wat we in 2020 en 2021 gerealiseerd hebben, kon alleen door de technologische funderingen én de vernieuwde visie op de IT-organisatie. Aan de front-end kant hadden we in 2018 namelijk al ingezet op de omschakeling van maatwerk naar een bestaand, solide webshop platform aanpak met als doel sneller in te spelen op verwachtingen van de klant. Het voordeel daarvan is dat we nu werken op een platform dat als basis dient voor onze (mobiele) webshop, in-store kiosken en de digitalisering van de fysieke winkels, zonder dat we het allemaal zelf technisch moeten ontwikkelen.’

We zijn hier als team sterker uitgekomen, omdat we hebben durven leren met vallen en opstaan.

‘In 2019 startten we met het project Customer 360° om de klant nog beter te leren kennen en persoonlijk te kunnen helpen door middel van de integratie tussen Sales, Service en Marketing. Ook hier bouwen we verder op een platform dat het mogelijk maakt om nieuwe communicatie kanalen en dienstverlening sneller aan te bieden aan onze klanten. Tijdens de pandemie beslisten we, ondanks de focus op kostenbewaking en crisismanagement, om deze implementatie verder te zetten.’

‘Eind 2019 hadden we een plan uitgewerkt voor een nieuwe IT-organisatie, die moet toelaten om op twee snelheden te werken: dagelijkse support én langere termijn projecten. Deze manier van werken bleek cruciaal tijdens de coronacrisis. Hierdoor hebben we, ook tijdens deze crisis, meer dan ooit kunnen inzetten op de unieke DNA van Torfs: onze extreme klantenservice.’

‘Ik ben vooral bijzonder trots dat we als IT team én als bedrijf niet bij de pakken zijn blijven zitten en dat we geloofden in die cruciale investeringen in de toekomst van ons bedrijf. Maar waar ik het meest trots op ben, gaat verder dan wàt we bereikt hebben. Het is vooral de manier waarop we dat gedaan hebben, die me het meest van alles trots maakt. We zijn hier als team sterker uitgekomen, omdat we hebben durven leren met vallen en opstaan. We hebben de crisis aangepakt om ook nieuwe manieren van samenwerken uit te proberen en daaruit het beste van alle werelden mee te nemen naar de toekomst. We hebben als team hard gewerkt, soms in onze eigen silo of bubbel maar zonder de connectie met elkaar te verliezen, doordat we ook de tijd namen om te horen hoe het écht gaat met de collega aan de andere kant van het scherm. En ik ben ervan overtuigd dat al deze aspecten samen een uniek recept voor succes vormen.’

Sophie Marchal (AXA): ‘Misschien ben ik wel het meest trots op de missie, visie en strategie die mijn team samen met mij heeft ontwikkeld. Het is een meerjarenstrategie die we begin 2019 hebben gelanceerd. Ons mission statement is ‘deliver solutions that our clients, brokers and employees love to use’. Love to use betekent verschillende dingen voor verschillende mensen en daarom moeten we agile multidisciplinaire product- en feature-teams hebben die dicht bij de business staan.’

Ons cloudprogramma zal aan het einde van dit jaar een grote mijlpaal bereiken. We zullen dan 75% van onze applicaties naar de cloud hebben gemigreerd.

‘Ik geloof erg in deze strategie en we hebben ze de laatste jaren consequent doorgevoerd. Nog meer trots ben ik op het feit dat elk team in IT elk jaar een teammissie ontwikkelt om te beschrijven hoe ze bijdragen tot de strategie en dat ze die missie aan het begin van het jaar aan mij uitleggen. Het zijn altijd zeer interessante gesprekken omdat het me toelaat hun engagement te voelen. Die momenten van informatie-uitwisseling laten mij ook toe om te begrijpen waar de teams met knelpunten kampen om hun werk optimaal te kunnen uitvoeren, en dus ook waar we structurele veranderingen moeten doorvoeren. Aan het einde van het jaar plannen we hierover trouwens nog een terugbliksessie.’

‘Maar ik ben zeker ook trots op het cloudprogramma dat aan het einde van dit jaar een grote mijlpaal zal bereiken. We zullen dan 75% van onze applicaties naar de cloud hebben gemigreerd. Om dit mogelijk te maken en te ondersteunen, hebben onze teams heel hard gewerkt om hun eigen kennis en vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo zijn ze kunnen evolueren naar DevOps/FinOps-teams. We hebben hard gewerkt aan het verbeteren van de beschikbaarheid en de prestaties van de bedrijfsapplicaties en de resultaten tonen aan dat ons werk loont. We zijn nog niet klaar met deze reis en het zal zeker ook een aandachtspunt blijven voor de toekomst.’

‘Tot slot ben ik zeker ook fier op het feit dat we zo’n goede samenwerking hebben met de business, waarbij IT niet alleen de behoeften van de business begrijpt, maar waarbij de business ook het belang inziet van onderwerpen als cloud, security, legacy modernization, enzovoort. We hebben regelmatig overleg met de business over deze meer technische onderwerpen, waarbij we uitleggen waarom ze belangrijk voor hen zijn. Hierdoor worden die onderwerpen door hen niet meer gezien als loutere IT-uitdagingen, maar als gemeenschappelijke uitdagingen. Op die manier zijn we in staat om samen keuzes te maken, beslissingen te nemen en de best mogelijke transformation roadmap voor AXA Belgium op te stellen.’

Wim Nagels (DPD): ‘In de eerste plaats ben ik fier op de teamgeest van de board. Daarnaast ook op de bereidwilligheid en de extra mile van collega’s, en tot slot, mijn volledige IT-team. Zij hebben er in deze periode alles aan gedaan om onze service en kwaliteit overeind te houden.’

‘Niet onbelangrijk: de bouw van onze spiksplinternieuwe hub in Vilvoorde was al volop aan de gang. Als ik u vertel dat er niet minder dan 87 kilometer kabel in dat gebouw ligt en meer dan 12.000 IP-adressen zijn gereserveerd, dan hebt u een idee van de IT-afhankelijkheid van ons nieuw distributie- en sorteercentrum. De timing van dit grotere project ook in ere houden, bewijst opnieuw de veerkracht en doorzetting van een sterk team.’

Wat zijn de grootste of belangrijkste projecten waar u en uw teams momenteel aan werken?

Elke Laeremans: ‘Een eerste grote werf is het uitbouwen van een volledig vernieuwd back-end platform voor de toekomst. Onze back-end loopt, omwille van de opbouw, tegen zijn limieten en dreigt een hindernis te worden voor innovatie en flexibiliteit. Dit houdt concreet in dat we onze huidige monolitische applicatie stap voor stap moeten omvormen volgens de nieuwe architectuur die in 2020 werd uitgetekend als ‘Northstar’ voor de toekomst: een moduleerbare, flexibele architectuur die ons in staat moet stellen om meer agile en met herbruikbare componenten te gaan ontwikkelen en veilig open te stellen voor partners in ons ecosysteem.’

Projecten worden steeds complexer en hebben steeds vaker een technologische component die moet ingepast worden in de toekomstige architectuur.

‘We zullen stap voor stap modules van onze monoliet gaan herbekijken, telkens met de overweging make-or-buy én met aandacht voor de juiste integraties. Een eerste groot project daarin, is het uitbouwen van de integratielaag, waar we in 2021 mee gestart zijn door het implementeren van Mulesoft als platform. Dit vraagt niet enkel een nieuwe technologische aanpak, het vraagt vooral ook een grote verandering in aanpak richting onze interne klant. De hele Torfs-organisatie (zowel de business alsook onze IT-afdeling) zal moeten evolueren naar een aanpak waarbij niet de features leidend zijn, maar wel de capabilities. Hier zal telkens weer de afweging oefening moeten gemaakt worden tussen snel reageren op nieuwe verwachtingen (quick fixes) of aanpakken volgens de nieuwe architectuur. Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat we hierin vanuit het management telkens richting geven en prioriteiten stellen, zodat we de juiste keuzes maken.’

‘Om dat te kunnen doen, is het uitbouwen van een projectorganisatie, over de afdelingen heen, een tweede grote werf waarvoor ik verantwoordelijk ben. Projecten worden steeds complexer en hebben steeds vaker een technologische component die moet ingepast worden in de toekomstige architectuur. Het uitbouwen van een dergelijke projectorganisatie is van strategisch belang voor de toekomst van Torfs. Het doel van de projectorganisatie is om vanuit de hele organisatie medewerkers te betrekken bij het verzamelen van nieuwe, innovatieve ideeën en hen de kans te geven een verantwoordelijke rol op te nemen binnen een project. Hiervoor heb ik een Project Management Office opgestart die als facilitator de hele organisatie zal ondersteunen, gaande van het management team tot de projectmedewerkers in alle afdelingen.’

‘En een derde werf heeft te maken met optimalisering en verdere automatisering van onze logistiek om tegemoet te komen aan noden van onze steeds belangrijker wordende webshop. Hier starten we vanuit procesanalyse om zo te komen tot de juiste behoeften en prioriteiten.’

Sophie Marchal: ‘Wij zijn momenteel vooral volop bezig met het herontwerpen en digitaliseren van de verschillende journeys van onze klanten, makelaars en werknemers. Doel is om voor elk van hen de gebruikerservaring te verbeteren, de achterliggende processen te vereenvoudigen en een hoogwaardige en snelle dienstverlening te kunnen bieden.’

‘Om dezelfde redenen willen we ook de verzending van papieren documenten aanzienlijk verminderen. We willen dat onze klanten en makelaars alle documenten die ze nodig hebben online kunnen vinden. Dat is uiteraard makkelijker voor de klanten en makelaars omdat ze al hun documenten op één plek kunnen vinden, maar ook sneller omdat ze niet om het document hoeven te vragen. En het is meteen ook groener omdat het papierloos is.’

De ‘klassiekers’ blijven belangrijk. Ik heb het dan onder meer over legacy modernization, security en quality of service.

‘Een andere belangrijke werf draait rond AI. We implementeren kunstmatige intelligentie op gebieden als schadeafhandeling en inkomende communicatie. En natuurlijk gaan we ook verder door met onze overstap naar de cloud. Dit is voor ons veel meer dan gewoon maar een migratie. Wij zien het als een transformatieprogramma voor AXA Belgium. Als we ten volle willen profiteren van de cloud, zullen we ook processen en tools moeten veranderen. We zullen ook onze eigen mensen verder moeten ondersteunen om de nodige vaardigheden te verwerven en kennis te vergaren. Pas dan zullen we helemaal in staat zijn om een snellere en meer agile service te leveren aan de business.’

‘En last but not least hebben we daarnaast ook de ‘klassiekers’ die belangrijk zijn en dat zullen blijven. Ik heb het dan onder meer over legacy modernization, security en quality of service.’

Wim Nagels: ‘Da’s een korte vraag met een potentieel lang antwoord. Er zijn veel projecten die lopende zijn. Ik ga me beperken tot een greep uit de belangrijkste projecten waarbij we als IT-afdeling nauw betrokken zijn; soms heel direct tot aan de voordeur van onze klanten, soms nog sterk achter de schermen. IMS om te beginnen, kort voor Integraal Management Systeem, is het project waar IT de business echt gaat versterken.’

‘Green Delivery is dan weer een project dat doet het belooft. Het milieu is belangrijk voor iedereen, zeker ook voor DPDgroup. Dan gaat het niet alleen over onze voertuigen, maar ook over het onderzoeken hoe wij meer en zinvolle data kunnen capteren van alle voertuigen en dit vervolgens ten goede kunnen brengen van anderen. Denk dan bijvoorbeeld aan metingen van de luchtkwaliteit in gans België.’

Met de opening van ons nieuw distributie- en sorteercentrum hebben we de weloverwogen keuze gemaakt om een hybrid datacenter neer te zetten.

‘Custom Invoicing is een project om binnen de groep – ondanks de verzadigde markt van ERP-pakketten – toch onze logistieke complexiteit zelf in handen te houden. We bouwen volop aan een nieuwe oplossing, waarbij we de focus leggen op elektronische interactie met onze klanten.”

‘Het Customer portal & Customer performance dashboard sluiten daar min of meer bij aan. Het zijn voor ons twee belangrijke focuspunten waarbij ons Business Intelligence team werkt aan rapporten. Met die rapporten kunnen onze klanten vervolgens aan de slag om op hun beurt hun dienstverlening kunnen verbeteren.’

‘Meer achter de schermen hebben we het project rond ons hybrid datacenter. Met de opening van ons nieuw distributie- en sorteercentrum hebben we de weloverwogen keuze gemaakt om een hybrid datacenter neer te zetten, waarbij we de kracht van de cloud op de juiste manier weten te balanceren tegenover de kosten.’

‘En ook het ISO 27001 project wil ik toch zeker nog vermelden. Als DPD BeLux hebben we de ambitie om volgend jaar dat IT security certificaat binnen te halen. Niet alleen omdat we met grote internationale multinationals werken, maar vooral omdat we zelf weten dat we IT security & privacy de dag van vandaag meer dan ooit ernstig moeten nemen.’

Gezocht: innovatieve ICT/Digital-projecten

Naast de CIO of the Year zetten we ook de meest innovatieve ICT/Digital-projecten in de bloemen. Die innovatie kan zowel op technologisch vlak, als in de aantoonbare toegevoegde waarde voor het bedrijf zitten. Ook kleinere projecten komen zeker in aanmerking. En in een jaar als 2021 zijn we uiteraard ook extra geïnteresseerd in tools en projecten die specifiek rond covid-19 draaien. Bijvoorbeeld om hybride werken te faciliteren, maar evengoed ook om social distancing te kunnen garanderen of om de veranderende workflows en processen in uw bedrijven op te vangen.Wilt u een project indienen? Dat kan nog tot 17 oktober via www.datanewscio.be waar u ook alle voorwaarden en praktische info vindt.

Wil u er bij zijn op 30 november? Registreer u dan niet via www.datanewscio.be
Wil u er bij zijn op 30 november? Registreer u dan niet via www.datanewscio.be© DN

Wilt u erbij zijn op 30 november? Registreer u dan via www.datanewscio.be © DN

Partner Content