E-government en e-commerce fors gestegen in coronatijden

Het aantal Belgen dat het voorbije jaar digitaal gegevens heeft uitgewisseld met de overheid is fors gestegen. Ook het aantal Belgen dat online een aankoop verrichtte zat stevig in de lift. De covid-19-crisis versnelde beide evoluties, zo leren nieuwe cijfers van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Volgens Statbel heeft 52 procent van de bevolking het voorbije jaar online formulieren ingevuld van en verzonden naar de overheid. In 2019, dus precorona, was dat nog maar 40 procent, in 2020 41 procent. Het cijfer zat al jaren gestaag in de lift, maar het afgelopen jaar was de toename veel groter.

Aanbod is niet het probleem

‘Toch heeft 48 procent van de volwassen bevolking nog steeds geen digitaal contact met diensten van de overheid’, voegt Statbel toe. ‘Het probleem situeert zich daarbij niet zozeer aan de aanbodzijde: slechts 4 procent geeft aan dat er geen mogelijkheid was om de informatie online te bekomen of te leveren. Gebrek aan persoonlijk contact (18%), gebrek aan vaardigheden (16%) en meer vertrouwen in papieren formulieren (15%) zijn de meest aangehaalde redenen om geen gebruik te maken van e-government.’ Jongvolwassenen en hoogopgeleiden gebruiken het meest e-government, ouderen (65-74 jaar) en laaggeschoolden doen dat veel minder.

En dan is er de boomende internethandel. Twee derde van de Belgen (16-74 jaar; 66 pct) heeft het afgelopen jaar online aankopen verricht, een stijging van 11 procentpunten ten opzicht van 2019 (55 pct), voor de pandemie. Ook de bestede bedragen en de frequentie van de aankopen stijgen flink. In 2019 werd de kaap van 50 procent gerond: het jaar voordien had 49 procent van de Belgen online een aankoop gedaan.

Partner Content