‘Europa moet wetgeving rond artificiële intelligentie vastleggen’

© web

De EU moet ervoor zorgen dat artificiële intelligentie ethisch verantwoord wordt ingezet en dat het onze veiligheid, privacy en autonomie niet in gevaar brengt. Dat adviseert het EESC aan de Europese Commissie. Het advies is een eerste stap in regelgeving rond artificiële intelligentie.

Parijse universiteit wil AI gebruiken om afgeleide studenten te monitoren‘, ‘Nest lanceert camera met gezichtsherkenning‘ en ‘Apple werkt aan AI-chip‘. Wie de titels erop naslaat die deze week op Data News verschenenen, ziet één gemeenschappelijke noemer: de alomtegenwoordigheid van artificiële intelligentie.

Die heeft op korte tijd een stormachtige groei doorgemaakt. De omvang van de markt voor AI bedraagt al zo’n 664 miljoen dollar en zal naar verwachting toenemen tot 38,8 miljard dollar in 2025. Die snelle opmars zal ons voor enorme uitdagingen stellen.

Ethische code

En daarvoor is dringend beleid nodig, op Europees niveau. Dat heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) duidelijk gemaakt in een advies aan de Europese Commissie. Daarin wordt geijverd voor Europese normen om AI te controleren, zoals we die nu al hebben voor voeding en huishoudelijke apparaten.

Mensen moeten ten allen tijde de controle over machines blijven behouden

Daarnaast moet Europa met een ethische code komen die garandeert dat AI-systemen onze menselijke waardigheid en mensenrechten niet aantasten. “Mensen moeten ten allen tijde de controle over machines blijven behouden”, zegt Catelijne Muller, rapporteur van het EESC. “We moeten bepalen of, wanneer en hoe AI wordt gebruikt in ons dagelijks leven, welke taken we toevertrouwen aan AI en hoe transparant en ethisch verantwoord dit allemaal is.”

De essentie van artificiële intelligentie is dat het zelflerend is: de systemen krijgen geen instructies van een programmeur, maar van zichzelf. Dat maakt het ontzettend moeilijk om alles onder controle te houden en om te anticiperen op ongewenste effecten van de technologie.

Elon Musk noemde AI eerder al de grootste bedreiging voor de mensheid. “We zijn bezig met een duivel te voeden. Ik denk steeds vaker dat we een soort orgaan nodig hebben dat het overzicht bewaart, een regulator die erover waakt dat we op een dag iets heel stoms doen. Dat kan gebeuren op een nationaal of internationaal niveau”, aldus de ondernemer.

Regelgeving in de maak?

Mogelijk komt zulk orgaan er dus binnenkort op Europees niveau. Daar is al langer sprake van een wetgevend kader rond robotica en artificiële intelligentie. Zo pleitte het Europees Parlement er in februari voor om robots uit te rusten met een ‘kill’-knop, waarmee ze in noodgevallen kunnen worden uitgeschakeld.

Die nieuwe regelgeving kan pas ontwikkeld worden na raadpleging door het EESC. Dat heeft nu elf domeinen aangeduid waarbinnen AI voor maatschappelijke uitdagingen zorgt, variërend van ethiek, veiligheid en privacy tot arbeid en oorlogsvoering. Dat het adviesorgaan duidelijk stelt dat de EU ervoor moet zorgen dat AI ethisch verantwoord moet worden ingezet, zal de invoering van een wetgevend kader wellicht versnellen.

Jobs

Eén van de elf domeinen waarop AI een grote impact zal hebben is arbeid. Volgens het adviesorgaan moet de EU dan ook een strategie ontwikkelen om de gevolgen voor de werkgelegenheid op te vangen. Wel stelt het adviesorgaan, op basis van een rapport van McKinsey, dat het aannemelijker is dat onderdelen van banen en geen complete banen, zullen worden overgenomen door AI. “In dit geval komt het aan op onderwijs, levenslang leren en bijscholing, om ervoor te zorgen dat werknemers de vruchten plukken van deze ontwikkelingen en er niet het slachtoffer van worden.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content