Federale regering geeft startschot voor 5G-veiling

.

De federale ministerraad heeft vrijdag het wettelijke kader voor de veiling van de 5G-rechten in België vastgelegd. Daarmee maakt hij de weg vrij voor de veiling, die ten vroegste eind dit jaar kan plaatsvinden, meldt het kabinet van Groen-vicepremier Petra De Sutter. Een akkoord over de verdeling van de opbrengsten tussen de deelstaten is er nog niet.

De ministerraad keurde vrijdag een wetsontwerp van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter en vijf koninklijke besluiten goed. Die zijn nodig om de veiling van de 5G-rechten in ons land te kunnen organiseren. De teksten bepalen onder meer het basisbedrag per frequentieband die geveild zal worden, maar ook de technische vereisten en de dekingsverplichting voor de uitrol van 5G per operator. Zo moet na een jaar 70 procent van de bevolking toegang hebben tot 5G, na twee jaar moet dat al 99,5 procent zijn en na zes jaar 99,8 procent.

De wetteksten maken de weg vrij voor de veiling van de rechten voor het supersnelle mobiele internet. Het gaat wel nog maar om een voorstel van de federale regering: het wettelijk kader moet nog worden voorgelegd aan het Overlegcomité – wellicht ergens midden februari – en aan de Kamer. De veiling zelf zou dan ten vroegste eind 2021 of begin 2022 kunnen plaatsvinden.

Groter deel van de koek

Een akkoord over de verdeelsleutel van de opbrengsten van de veiling over de federale regering en de deelstaten, is er op dit moment nog niet. De regio’s willen een groter deel van de koek. Maar de discussie hoeft op zich geen invloed te hebben op de timing van de veiling, valt te horen op het kabinet-De Sutter. De opbrengst zou op een geblokkeerde rekening gezet kunnen worden tot er een akkoord is over de verdeelsleutel. Die piste moet nog wel worden afgetoetst op het Overlegcomité.

De ministerraad besliste verder om een ‘kennis- en leerplatform’ uit te bouwen in samenwerking met de FOD Volksgezondheid, Sciensano en andere partners. Dat moet ‘de gezondheids- en energieaspecten van 5G monitoren en een objectief antwoord bieden op vragen van burgers en bedrijven’, klinkt het. Operatoren zullen sowieso overal de geldende stralingsnormen moeten respecteren, een bevoegdheid van de gewesten. Anders dreigen mogelijk boetes.

Partner Content