Cedric Loyens

‘Geachte minister De Croo, u hebt maar liefst vier redenen om uw schouders te zetten onder een digitale munt zoals Libra’

Cedric Loyens Consultant bij Capco 

België moet voortrekker worden bij de invoering van een digitale Europese munt, vindt Cedric Loyens. Hij vraagt aan ontslagnemend minister van Financiën en Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo om er zijn schouders onder te zetten.

Geachte minister De Croo,

Beste Alexander,

Onlangs heeft de Duitse Associatie van Banken opgeroepen om een digitale euro te lanceren. Volgens hen heeft onze digitale economie dit nodig. Maar het zijn niet alleen Duitse banken die het idee van een digitale munt genegen zijn. Ook China zet hier al vol op in. Ook Stefan Ingves, de gouverneur van de Zweedse centrale bank, verklaarde dat centrale banken hun bestaansreden in vraag stellen en dringend moeten beginnen nadenken over de creatie van een digitale munt. Al die vragen, oproepen en initiatieven zijn er niet zomaar gekomen. Ze kwamen er naar aanleiding van de aankondiging van Libra in juni van dit jaar.

Precies daarom richt ik me tot u. Er zijn vier sterke redenen waarom u bij uitstek geschikt bent om het idee van een digitale munt zoals Libra te bepleiten.

Als minister van Financiën bent u het best geschikt om op het internationale toneel voor een digitale munt te pleiten. Landen als Frankrijk hebben al aangekondigd dat ze de komst van Libra willen verhinderen omdat het de nationale soevereiniteit zou ondermijnen. Volgens ons zou dat een gemiste kans zijn. België speelde een cruciale rol bij de start van de Europese Unie en de invoering van de euro. We hebben dus al ruime ervaring met juridische én met monetaire innovatie. Het ligt dan ook in de lijn van de verwachtingen dat België ook bij de invoering van Libra of een eigen digitale Europese munt een voortrekker zou zijn.

Als minister van Ontwikkelingssamenwerking zou u dan weer het andere basisidee van Libra genegen moeten zijn. Vandaag zijn er wereldwijd maar liefst 1,7 miljard volwassenen in ontwikkelingslanden die “unbanked” zijn. Mensen die letterlijk te arm zijn om te kunnen bankieren. Wie in ontwikkelingslanden geen bankrekening heeft en geen veilige overschrijvingen kan doen, wordt blootgesteld aan corruptie, diefstal of fraude. Een digitale munt als Libra is een kans om die mensen te emanciperen door ervoor te zorgen dat zij veilige en betrouwbare transacties kunnen uitvoeren.

Als voormalige minister van Digitale Agenda beseft u als geen ander hoe belangrijk de rol kan zijn van digitale voortrekkers. Kijk naar wat Nokia heeft betekend voor Finland, Silicon Valley voor de Verenigde Staten of Swift en Euroclear voor Brussel. De ontwikkeling van een nieuwe digitale munt kan een katalysator zijn voor nieuwe high tech activiteit in België en Brussel. Van blockchain tot cybersecurity en van betalingsverkeer tot vermogensbeheer.

Als liberaal ten slotte zou u bovendien het idee van een decentrale munt moeten kunnen waarderen. Het was Nobelprijswinnaar en liberaal Friedrich Hayek die ooit de idee opperde om munten te laten uitgeven door private bedrijven. Overheden kunnen hun onderdanen verplichten om de munt van het land, de vorst of de soeverein te gebruiken. De geschiedenis puilt uit van de voorbeelden waarbij overheden door inflatie, geldontwaarding of devaluaties de gebruikers van hun munt armer hebben gemaakt. Burgers en bedrijven waren gedwongen om te werken met de munt van hun overheid en waren op die manier kwetsbaar voor machtsmisbruik en onteigening. In het idee van Hayek zouden concurrerende munten ervoor zorgen dat de meest betrouwbare en meest kredietwaardige munt de monetaire concurrentie zou winnen. Laat dat nu ook het idee zijn achter Libra – een munt waarbij private bedrijven hun naam en reputatie mee aan een munt verbinden.

In een steeds meer digitaliserende wereld kan een digitale munt een geweldige kans zijn voor een land als België of een hoofdstad als Brussel. Ondanks onze beperkte oppervlakte hebben we hier voldoende brains om een digitale munt te kunnen laten slagen. Meer nog: het is uitgerekend met dit soort initiatieven dat België boven haar gewicht kan boksen. Dit soort digitale kansen komen dan niet elke dag voor. Laat staan dat iemand als u maar liefst vier verschillende redenen heeft om hier de schouders onder te zetten.

Hoogachtend,

Cedric Loyens

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content