Gebruikers willen extra betalen voor ‘groene’ breedband

© Getty Images

Ongeveer 2 tot 4 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen valt terug te traceren naar de IT-sector, met netwerken en datacenters voorop. Ongeveer 77 procent van alle eindgebruikers van breedbandinternet is bereid om meer te betalen voor internettoegang met een lagere milieuimpact, zegt computernetwerkbedrijf Cisco Systems.

Acht op tien respodenten in het Cisco Broadband Survey, waarbij 21.629 professionele internetgebruikers werden ondervraagd, beschouwt breedbandinternet als een kritieke infrastructuur. En niet weinigen onder hen vragen daarvan dat ze, net als van bijvoorbeeld energie, minder negatieve impact krijgt op de planeet.

Die milieu-impact van hun internetconnectie is voor 65 procent van de ondervraagden in de EMEA-regio een topprioriteit, zegt Cisco Systems, de Amerikaanse leverancier van computernetwerken die het onderzoek jaarlijks voert. Liefst 77 procent geeft aan dat ze daarvoor meer willen betalen, en voor een kwart mag die meerprijs zelfs 20 procent zijn. Er is een duidelijke markttrend – Cisco haalt daarbij eerdere onderzoeken van Nielsen en Globescan aan – waaruit blijkt dat consumenten zich op grote schaal bewust zijn van de milieueffecten van de producten die ze gebruiken, en dat er een groeiende eis is naar de bedrijven daarachter om meer te doen op dat gebied.

Gebruiksduur verlengen

De milieuvoetafdruk van de ICT-sector is naar schatting verantwoordelijk voor ongeveer 2,1 – 3,9% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Meer dan de helft daarvan is afkomstig van netwerken en datacenters. Maar er zijn wetenschappelijke indicaties dat die ICT-uitstoot, in gelijke tred met de groei van de ICT-sector van de afgelopen decennia, tot twee keer zo snel groeit als de algemene wereldwijde koolstofemissies.

Ongeveer 23 procent van de ecologische voetafdruk van de ICT-sector, zo blijkt uit een wetenschappelijke studie die Cisco Systems aanhaalt, zijn zogeheten embodied emissions: ze vloeien voort uit de productie en het transport van apparatuur. Ongeveer de helft daarvan staat op het conto van eindgebruikerstoestellen als smartphones en laptops, die veel sneller worden vervangen dan andere computerapparatuur als servers. ‘Omdat een groot deel van hun voetafdruk afkomstig is van hun productie, is het verlengen van de levensduur van smartphones de beste manier om hun voetafdruk te verkleinen’, schrijven onderzoekers van de universiteit van Lancaster, uit wier onderzoek Cisco Systems citeert.

Ook snelheid en beveiliging

Samen met hun (veel lagere) elektriciteitsverbruik zijn eindgebruikerstoestellen goed voor ongeveer een derde van de totale koolstofvoetafdruk van de ICT-sector. De twee andere derdes staan op rekening van datacenters en netwerken. Er is een onderzoek dat meer gewicht toekent aan gebruikerstoestellen en een ander aan datacenters, maar dat zijn in ieder geval de drie voornaamste verbruikspolen.

Consumenten passen echter hun digitale gewoonten aan, zegt Cisco Systems: er zijn bijvoorbeeld eerste indicaties dat gebruikers het langer proberen te doen met één en hetzelfde toestel. De breedbandsector moet volgens de netwerkgigant eveneens rekening houden met consumenten hun verhoogde vraag naar een nog hogere verbindingssnelheid (40 procent van de grieven) en een betere beveiliging (38 procent), maar de 77 procent voor een ‘groenere’ verbinding overschaduwt dat alles.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content