Kamer keurt resolutie tegen killer robots goed

De Amerikaanse X47-B kan al zonder afstandsbediening opstijgen, navigeren en landen. Binnenkort ook zelfstandig vijandelijke doelen vernietigen? © Reuters

De Kamer heeft donderdag unaniem, op twaalf onthoudingen na, een resolutie goedgekeurd tegen killer robots. Die vraagt de regering erover te waken dat het Belgisch leger tijdens militaire operaties geen gebruik zou maken van volledig autonome wapens.

De goedkeuring in de Kamer volgt op de goedkeuring van een resolutie in de Kamercommissie Landsverdediging begin deze maand. België is het eerste land dat een verbod instelt op killer robots en gewapende drones. De tekst vraagt ook dat de regering ijvert voor een internationaal verbod op die wapens. “Oorlog is onmenselijk, maar ‘des mensen’. Enkel mensen kunnen de schade en het leed binnen de perken houden. Daarom is het onontbeerlijk dat de mens van dichtbij betrokken is bij het geweld en het volle gewicht voelt van de verantwoordelijkheid voor zijn oorlogsdaden”, wordt toegelicht in de resolutie.

Vorig jaar had Ecolo-Groen hierover ook een resolutievoorstel ingediend, dat nog een stuk verder ging. Die tekst eiste toen niet alleen een verbod op de vervaardiging, handel en gebruik van volledig autonome wapens, maar ook op het onderzoek ernaar.

Dat ging voor de meerderheidspartijen MR, N-VA, CD&V en Open VLD te ver. In het voorstel dat zij indienden, werd het verbod op onderzoek naar killer robots eruit gehaald. “Het is niet de bedoeling van deze resolutie om deze belangrijke technologische evolutie te kortwieken door een rem te zetten op onderzoek en innovatie”, staat er. De resolutie vraagt ook expliciet aan de regering om “de ontwikkeling en het gebruik van robottechnologie voor burgerdoeleinden te steunen.”

Verder blijft de goedgekeurde resolutie vaag over wat ze precies onder ‘killer robots’ verstaat. Wel verzoekt ze de regering om “deel te nemen aan de internationale werkgroepen in het kader van de Verenigde Naties en van de Conventie voor Conventionele Wapens (CCW) in het bijzonder, om te werken aan een internationaal erkende definitie voor ‘killer robots’ en om te bepalen welk soort wapens onder deze categorie vallen in de toekomst.”

Volledig autonome wapens bestaan nog niet, maar de technologie evolueert heel snel in die richting. Volgens wetenschappers zouden killer robots, die zonder menselijke tussenkomst doelwitten dodelijk kunnen aanvallen, binnen enkele jaren realiteit kunnen zijn. Dat kan gaan om robots, maar vaak ook om drones die vanuit de lucht doelwitten uitschakelen. Recent tekenden ook zo’n 2.400 AI-wetenschappers een overeenkomst om te stellen dat ze nooit aan killer robots zullen werken.

Partner Content