Nederlandse Gezondheidsraad ziet geen problemen met 5G

. © Reuters

De Nederlandse Gezondheidsraad ziet geen probleem met de huidige 5G-frequenties. Wel adviseert het dat er verder onderzoek komt naar de 26 GHz band, een frequentie die momenteel nog niet wordt gebruikt.

Het advies is een genuanceerde boodschap. Voor de lage frequentiebanden, tot 3,5 GHz, ziet de raad geen reden om de 5G-uitrol te stoppen. Die frequenties worden immers al jaren gebruikt voor oudere telecomtoepassingen (2G, 3G) of wifi. Dit zijn ook de frequenties die in België worden gebruikt.

Waar de Nederlandse Gezondheidsraad wel vraagtekens bij stelt is de 26 GHz band. Die wordt momenteel nog niet gebruikt in Nederland en er zijn geen aanwijzingen dat die gevaarlijker is, maar er is momenteel nog te weinig onderzoek gedaan om groen licht te geven voor dat spectrum.

Ook in België wordt die frequentie momenteel nog niet gebruikt. In een recent interview met Data News zei Proximus zelfs dat daar op dit moment nog geen vraag naar is.

Data News sprak begin dit jaar met Erik Van Rongen, wetenschappelijk secretaris van de Nederlandse Gezondheidsraad over het onderwerp. Daar gaf hij al aan dat er rond 26 GHz nog te weinig bekend is.

Meer onderzoek nodig

Verder adviseert de raad wel dat er in de toekomst meer onderzoek wordt gedaan naar de impact van 5G op onder meer kanker, verminderde vruchtbaarheid, zwangerschap en geboorteafwijkingen en andere gevaren ten gevolge van de blootstelling.

Wil dat zeggen dat 5G toch gevaarlijk is? Neen. De Commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad zegt dat zulke gevolgen niet uit te sluiten zijn. Maar “voor geen van deze en andere onderzochte ziekten en aandoeningen acht de commissie de samenhang tussen blootstelling en de ziekte of aandoening aangetoond of waarschijnlijk,” klinkt het in het advies.

Het lastige evenwicht bij de impact van elektromagnetische straling is dat het nooit te bewijzen valt dat iets volledig onschadelijk is. We weten bijvoorbeeld niet wat de impact is op pakweg vijftig jaar simpelweg omdat gsm-technologie nog niet zo oud is. Maar de afgelopen 25 jaar zijn er wel studies uitgevoerd en de overgrote meerderheid daarvan stelt dat er binnen vastgelegde normen geen gezondheidsgevaar is.

Dat geldt ook voor 5G omdat het dezelfde frequenties en stralingsnormen hanteert, behalve voor 26 GHz omdat dit vrij onbekend terrein is. Maar dat staat niet in de weg dat Gezondheidsraad adviseert om de materie te blijven onderzoeken, en intussen het ALATA-principe (as low as technically achievable) te hanteren. Daarbij worden de stralingsnormen zo laag mogelijk gehouden, maar wel hoog genoeg om 5G technisch mogelijk te maken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content