Regering van start met kennis- en leerplatform voor 5G

Minister van Telecommunicatie Petra De Sutter.

Om de bevolking correct te informeren rond de mogelijkheden van 5G, maar ook om vragen rond straling of data te beantwoorden, wil de federale regering binnenkort een kennis- en leerplatform opstarten over de technologie.

De middelen die worden vrijgemaakt voor dat platform worden vrijdag besproken op de ministerraad. De bedoeling is om binnen twee maanden operationeel te zijn. Dat lichtte minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter toe in een online 5G-debat van AIG, de Alumnivereniging van de ingenieurs aan de universiteit van Gent.

‘We willen een houvast geven aan degenen die twijfelen. Want het is legitiem dat mensen vragen stellen. We moeten daarom een verschil maken tussen dingen die manifest onjuist zijn, wat we zeker weten en de zaken waar ook de wetenschap nog geen antwoord op heeft’, zegt De Sutter.

Een voorbeeld daarvan is elektromagnetische straling. Die valt voor 5G onder dezelfde normen als 4G of 3G, die op hun beurt veel strenger zijn dan de internationale veiligheidsnormen. Maar het 5G-signaal richt zich ook zelf naar toestellen die het netwerk gebruiken. Dat wil zeggen dat de straling bij 5G gemiddeld lager is, maar wel soms iets hoger kan pieken in de buurt van een toestel dat intensief 5G gebruikt.

imec, Volksgezondheid en Sciensano

Hoe dat kennis- en leerplatform er uit zal zien is nog niet helemaal duidelijk, maar de basis wordt wel informeren op basis van wetenschappelijke feiten. Onder meer imec zal er aan deelnemen en ook de FOD Volksgezondheid en Sciensano worden betrokken.

Het platform werd al deels aangekondigd in het regeerakkoord, met de ambitie om een draagvlak te creëren bij alle betrokken partijen rond 5G, dus ook de burgers. Maar het gaat daarbij niet enkel om duiding rond straling of antennes.

De Sutter: ‘We moeten niet alleen uitleggen wat 5G is, maar ook wat de meerwaarde is. Als mensen denken dat het enkel sneller downloaden is, dan is het begrijpelijk dat ze zich afvragen waarom het nodig is. Maar het gaat ook om meer toestellen en lagere latentie. Dat kan leiden tot toepassingen om bijvoorbeeld ecologische doelstellingen te halen.’

Tijdens het debat kwam dat ook een aantal keer naar voren. ‘Je kan datapakketten in milliseconden heen-en-weer sturen, je kan miljoenen toestellen tegelijk connecteren en er is meer bandbreedte. Combineer die drie en je krijgt heel veel mogelijkheden,’ zegt Mitch De Geest, CEO Van Citymesh. ‘De rechtstreekse impact voor de consument is beperkt, maar de onrechtstreekse impact, doordat bedrijven, hulpdiensten of overheid efficiënter of op nieuwe manieren kunnen werken, is enorm.’

Vierde operator

Het voornaamste obstakel voor een volwaardige 5G-uitrol is de spectrumveiling. Die komt waarschijnlijk begin 2022. Op dit moment is het nog wachten op het overlegcomité dat extra vragen heeft gesteld over de impact van een vierde operator.

Nochtans is die vierde operator er al min of meer in de vorm van Citymesh. Zij zijn een puur zakelijke speler, maar willen ook eigen 5G-netwerken kunnen bouwen. Vandaag heeft het bedrijf spectrum dat kan gebruikt worden voor 5G, maar die licentie loopt tegen 2025 af.

Als er geen vierde speler wordt toegelaten, heeft dat dus ook gevolgen voor de ontwikkeling van Citymesh en diens moederbedrijf Cegeka.

‘Het zal dan veel beperkter zijn dan wat we nu gepland hebben,’ zegt De Geest. ‘Met onze huidige licentie kunnen we puur private netwerken uitrollen. Maar we hebben de ambitie en de middelen om te investeren in landsdekkende netwerken, zeker in het lagere spectrum en voor mission critical activiteiten zoals hulpdiensten. Die rol willen we opnemen. Maar zonder spectrum wordt het moeilijk om die doelstellingen te realiseren.’

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content