Regering wil eHR-debacle gefaseerd rechttrekken

Stefan Grommen Stefan Grommen est rédacteur de Data News.

Het mank lopende project rond de informatisering van het federale personeelsbeheer, eHR, wordt de komend jaren gefaseerd terug rechtgetrokken. Dat heeft de ministerraad net voor het weekend beslist.

Het mank lopende project rond de informatisering van het federale personeelsbeheer, eHR, wordt de komend jaren gefaseerd terug rechtgetrokken. Dat heeft de ministerraad net voor het weekend beslist.

eHR is het grote ict-project dat de informatisering van het HR-beheer van 16 FOD’s en POD’s beoogt. De voorbije maanden raakte bekend dat het project helemaal in de soep was gedraaid. Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en de modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert had de projectleiding daarom weggehaald bij de FOD Personeel & Organisatie (P&O) en in handen gegeven van de federale overheidsdienst voor ict Fedict.

Binnen dat plan had Fedict tussen 2012 en de oorspronkelijke deadline van eind 2014 alle opgelopen vertragingen moeten inhalen, alle oorspronkelijke doelstellingen moeten realiseren en alle problemen moeten rechttrekken. Dat zou goed geweest zijn voor een meerkost van 19,3 miljoen euro.

De ministerraad heeft nu echter geopteerd voor een tweede voorstel, dat een meer gefaseerd en gespreide benadering beoogt. Dus tegen eind 2014 wordt maar een deel van de initiële doelstellingen gerealiseerd, waardoor nog net binnen het oorspronkelijke budget kan gebleven worden (waarvan momenteel nog ongeveer 9,2 miljoen euro overblijft, nvdr). Na die deadline van eind 2014 moet er binnen dit voorstel echter nog minstens twee jaar verder gesleuteld worden aan het eHR-project – twee jaar ‘vertraging’ dus – waardoor er nog een dikke 11,5 miljoen euro extra nodig zal zijn om alle doelstellingen te halen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content