5 jaar GDPR: 5.815 gegevenslekken

© Getty Images

De bekendste datawetgeving van Europa, de GDPR of AVG, bestaat vijf jaar. In die periode werden er in België heel wat datalekken gemeld, en werden er ook heel wat adviezen, inspecties en uitspraken gedaan.

De Gegevensbeschermingsautoriteit deelt naar aanleiding van die verjaardag enkele cijfers. Zo werden er de afgelopen vijf jaar 5.815 gegevenslekken gemeld, of werd er zelf een onderzoek gestart door de GBA. Het gaat in praktijk dan om incidenten in België of waar Belgische gebruikers bij betrokken zijn.

In totaal kreeg de GBA al zo’n 21.581 vragen tot informatie en 3.749 klachten. Al nuanceert het zelf dat 1.120 daarvan betrekking hadden op één zaak: de procedure tegen Facebook. Wat de GBA recent nog kaderde in haar jaarverslag.

In die vijf jaar deed de GBA zelf 592 inspecties en kwamen er 535 beslissingen van de Geschillenkamers.

‘In de eerste 5 jaar van de toepassing van de AVG hebben we hard gewerkt om de naleving te controleren van de fundamentele rechten op bescherming van persoonsgegevens en privacy in België. Wij willen een goed evenwicht vinden tussen handhavings- en preventieve acties, althans in alle prioritaire beleidsdomeinen,’ aldus voorzitster Cédrine Morlière.

De GBA zelf spreekt van grote uitdagingen. Het wil werken op bewustmaking naar de rechten van burgers toe, maar ook op begeleiding van KMO’s en DPO’s die de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals GDPR in het Nederlands heet, in praktijk moeten brengen. Tussendoor deed het door de pandemie ook ervaring op met hoe gevoelige persoonsgegevens in een crisissituatie werden verwerkt.

De autoriteit grijpt de verjaardag ook aan om te benadrukken dat het dat werk doet met relatief weinig mensen.ten opzichte van haar Franse of Nederlandse tegenhangers.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content