Veel educatieve platformen tijdelijk gratis voor scholen (update)

© Apple
Michel van der Ven
Michel van der Ven Technologiejournalist bij Data News.

Door het coronavirus zitten honderdduizenden kinderen in ons land plots wekenlang thuis. Veel educatieve uitgeverijen maken hun lesmateriaal en tools daarom zo goed mogelijk beschikbaar. Een overzicht van de belangrijkste initiatieven.

De educatieve uitgever Van In besloot om zijn leerplatformen Bingel en diddit de komende weken gratis ter beschikking te stellen aan alle scholen. Bingel richt zich op leerlingen in de lagere school, diddit op kinderen in het secundaire onderwijs.

Lagere scholen krijgen ‘drie tot vijf weken lang’ volledige toegang tot Bingel, inclusief al het differentiatiemateriaal en het verrijkingsaanbod, zoals filmpjes met uitleg. Zo kunnen scholen hun leerlingen ook de komende weken onderwijs op maat aanbieden.

Daarnaast geeft Van In scholen uit het secundaire onderwijs gedurende twee maanden volledige toegang tot zijn digitaal leerplatform diddit. Dat betekent dat leermaterialen en instructiefilmpjes, evenals de digitale toetsen, ter beschikking staan van alle leerkrachten en niet enkel van de huidige gebruikers.

Overige initiatieven:

Uitgeverij Averbode bundelde leesreeksen, paasvakantieboeken en digitale oefenplatformen om kinderen en jongeren drie weken lang informatief bezig te houden.

• Leermiddelennetwerk KlasCement, een project van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, biedt leerkrachten en ouders heel wat inspiratie en materiaal om kinderen (vanop afstand) aan de slag te zetten.

• Die Keure stelt de website www.onderwijsdoetertoe.be open, ook voor wie geen abonnement of licentie heeft.

• Pelckmans stelt zijn Pelckmans Portaal beschikbaar.

• Uitgeverij Plantyn verzamelt alle beschikbare leermiddelen op de website www.leerleefbeleef.be met dagtaken en leesopdrachten voor afstandsonderwijs.

• Uitgeverij Zwijsen stelt verschillende oefenbundels voor het lager onderwijs digitaal beschikbaar via de eigen website.

• Ook ASEM Solutions biedt scholen gratis afstandsonderwijs aan. Meer informatie op deze website.

• Er is uiteraard ook nog de WeZooz Academy, een samenwerking van Signpost, Microsoft en het Departement Onderwijs, bedoeld om pedagogisch materiaal (conform de eindtermen) tot bij secundaire leerlingen te krijgen. Gratis aanmelden kan via Smartschool of Office 365 van Microsoft.

• Wezooz Acadamy is er voor het secundair onderwijs, Xnapda is er voor het lager onderwijs. Tot de paasvakantie zet Xnapda alle instructie- en automatisatiefilmpjes van elk leerjaar gratis online, zodat leerlingen thuis de leerstof kunnen bijhouden en inoefenen. Er hoeft geen account te worden aangemaakt, de filmpjes zijn direct te bekijken.

• De firma Vanerum uit Diest biedt zijn software i3LearnHub tijdelijk gratis aan. Hiermee kunnen onderwijzers makkelijker vanop afstand lesgeven. Alle functionaliteiten van het online platform zijn minstens twee maanden kosteloos te gebruiken. De basisfunctionaliteiten blijven ook daarna gratis. Verder stelt het bedrijf kosteloos onderwijsmaterialen en digitale lessen ter beschikking.

Dit artikel wordt regelmatig bijgewerkt met nieuwe projecten en initiatieven.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content